XADM: รายการปฏิทินที่หายไปจากโฟลเดอร์ของผู้ใช้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299046
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้ปฏิทิน คุณอาจสังเกตเห็นว่า มีการลบรายการปฏิทิน หรือรายการปฏิทินได้หายไปจากโฟลเดอร์ปฏิทิน ข้อความแสดง ID เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: EXCDO
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 8206
คอมพิวเตอร์: แลกเปลี่ยน
คำอธิบาย: Calendaring ผู้ทำหน้าที่ล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x8000ffff ขณะกำลังบันทึกการนัดหมาย
คุณอาจสังเกตเห็นว่า รายการปฏิทินจะถูกลบ occasion หนึ่งแต่ละสัปดาห์ หรือตาม ที่กำหนดเวลาอื่น ๆ
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากตัวตรวจหาไวรัสระดับแฟ้มการสแกนแฟ้มที่สามารถติดตั้งได้ (IFS) M ไดรฟ์ระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange 2000 และอาจเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบรายสัปดาห์ หรือวันของเซิร์ฟเวอร์ สแกนเนอร์ไวรัสอาจถูกตั้งค่าการรวมไดรฟ์ทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณสแกนไดรฟ์ M รายการในเก็บข้อมูลจะถูกจัดการเหมือนเป็นแฟ้ม ในกรณีนี้ สแกนเนอร์ไวรัสที่ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของรายการปฏิทิน และผล รายการปฏิทินอาจถูกซ่อนอยู่
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ หยุดสแกนเนอร์ใด ๆ ไวรัสจากการสแกนไดรฟ์ M การกู้คืนรายการปฏิทินที่สูญหายไป การคืนค่ารายการปฏิทินจากการสำรองข้อมูลที่ทำก่อนที่รายการปฏิทินที่สูญหายได้ หรือรายการปฏิทินสร้างใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
นัดหมายการนัดหมาย exch2kp2w Outlook

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 299046 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:45:31 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB299046 KbMtth
คำติชม