ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการลบรายการที่ซ้ำกันในการนำเข้ามาใน Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299349
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 242943.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ให้ดู 230565.
สรุป
เมื่อคุณนำเข้ารายการลงใน Microsoft Office Outlook และคุณได้เพิ่มผู้ติดต่อเป็นรายการซ้ำ หรือ ถ้าคุณปิดการตรวจหารายการซ้ำ ไม่มีตัวเลือกให้ลบรายการที่ซ้ำกันหลังจากที่คุณนำเข้า บทความนี้อธิบายถึงวิธีการหนึ่งในการลบรายการที่ซ้ำกันหลังจากที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการนำเข้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการลบรายการที่ซ้ำกัน

Outlook 2002, Outlook 2003 และ Outlook 2007

 1. InOutlook 2007 และ ใน Outlook 2002 ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน ในการ มุมมอง เมนู และคลิกเมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์เป็นมุมมองชนิดของตาราง ใน Outlook 2003 ชี้ไปที่จัดเรียงตามบนเมนูมุมมองชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันและ thenclick เปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์เป็นมุมมองชนิดของตาราง

  ตัวอย่างเช่น ใช้ชุดมุมมองและฟิลด์ต่อไปนี้:
  มุมมองเขตข้อมูล
  ปฏิทินการนัดหมายที่ใช้งานอยู่
  ผู้ติดต่อรายการหมายเลขโทรศัพท์
  กล่องขาเข้าข้อความ
  สมุดรายวันแสดงรายการ
  หมายเหตุรายการบันทึกย่อ
 2. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ และจากนั้น คลิก เลือกเขตข้อมูล.
 3. จากด้านบนของรายการนี้ เลือกเขตข้อมูลคลิกเลือก ทุก<item name="">เขตข้อมูล</item>.
 4. ลากตัว การปรับเปลี่ยน เขตข้อมูลไปที่ส่วนหัวของตาราง
 5. ตรวจสอบว่า รายการที่ซ้ำกันได้เฉพาะวัน theoriginal ชุดของรายการ ถ้าเป็นข้อมูลเฉพาะ คลิก การปรับเปลี่ยน หัวเรื่องเพื่อให้รายการถูกเรียงลำดับตามเขตข้อมูลนี้
 6. คลิกรายการแรกในชุดที่คุณต้อง การลบ เลื่อนไปยังตัวเลือกสุดท้ายในชุดที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิกสินค้า thelast ในขณะที่คุณกดแป้น SHIFT ค้าง ไว้
 7. กด DELETE เพื่อลบ selecteditems ทั้งหมดอย่างถาวร

Outlook 2010

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบรายการที่ซ้ำกันใน Outlook 2010
 2. คลิกที่แท็บมุมมองใน Ribbon คลิกมุมมองที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Ribbon และจากนั้น คลิกเพื่อเปลี่ยนมุมมองโฟลเดอร์เป็นมุมมองชนิดของตาราง ตัวอย่างเช่น คลิกไอคอนรายการ
 3. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ และจากนั้น คลิก เลือกเขตข้อมูล.
 4. จากรายการที่ด้านบนของเขตข้อมูล คลิกเลือกทั้งหมด<item name=""></item>เขตข้อมูล
 5. ลากเขตข้อมูลถูกปรับเปลี่ยนกับหัวเรื่องของตาราง
 6. ตรวจสอบว่า รายการที่ซ้ำกันที่มีวันเฉพาะจากชุดเดิมของสินค้า ถ้าเป็นเฉพาะ คลิกที่ส่วนหัวถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้รายการถูกเรียงลำดับตามเขตข้อมูลนี้
 7. คลิกรายการแรกในชุดที่คุณต้อง การลบ เลื่อนไปยังตัวเลือกสุดท้ายในชุดที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิกสินค้า thelast ในขณะที่คุณกดแป้น SHIFT ค้าง ไว้
 8. กด DELETE เพื่อลบ selecteditems ทั้งหมดอย่างถาวร
OL2007 ol2003 การทำข้อมูล OfficeKBHowTo OL2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ