การแก้ไข: BTARN Elemica ล้มเหลวเมื่อ affirmationindicator ไม่เท่ากับ "ใช่" หรือ "ไม่มี" ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2995261
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Elemica โดยใช้ส่วนช่วยดำเนินการ Microsoft BizTalk สำหรับ RosettaNet 3.3 จะได้รับข้อความ PIDX จากคู่ค้าของคุณ
 • ในข้อความ การ affirmationindicator องค์ประกอบมีค่าอื่นที่ไม่ใช่ "แน่นอนใช่" หรือ "ไม่" ตัวอย่างเช่น การ affirmationindicator องค์ประกอบมีค่าเป็น "ใช่" (ใหญ่)
ในสถานการณ์นี้ คุณไม่ได้รับข้อความ นอกจากนี้ เหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ BizTalk:

เกิดความล้มเหลวในการดำเนินการขั้นตอนการขายรับ: "รุ่น Microsoft.Solutions.BTARN.Pipelines.Receive, Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineReceive = 3.3.0.0 วัฒนธรรม =ปานกลาง PublicKeyToken = xxxxxx " แหล่งที่มา: พอร์ตรับ "ไปป์ไลน์": "ReceivePortName" URI: " / BTARNHttpReceive/BTSHTTPReceive.dll?xRNResponseType=async "เหตุผล: ค่าไม่สามารถเป็น null ได้

ชื่อพารามิเตอร์: fieldValue
BizTalk Rosettanet ยกข้อผิดพลาด:
ได้รับข้อความขาเข้าถูกปฏิเสธไปป์ไลน์
เนื่องจากข้อยกเว้น RNIF ต่อไปนี้:
UNP. DHDR VALERR: ความล้มเหลวเกิดขึ้นขณะตรวจสอบหัวข้อการจัดส่ง

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงของ BizTalk Server ที่สะสมต่อไปนี้:

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Unenlist orchestrations ทั้งหมด และส่งพอร์ต และปิดการใช้งานทั้งหมดได้รับตำแหน่ง
 2. ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ คลิกขวาทรัพยากรแล้ว คลิ ก เพิ่ม->แอสเซมบลีของ BizTalk.
 3. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเพิ่มและจากนั้น เลือก fromyour แฟ้ม "Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNIFv201.dll" ติดตั้ง RosettaNet บนคอมพิวเตอร์
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เขียนทับทั้งหมด
 4. คลิก ตกลง
 5. สังเกตว่า ส่งทั้งหมดได้รับไปป์ไลน์ในพอร์ตส่ง และรับ และสถานที่เก็บจะถูกเปลี่ยนเป็น "PassthruTransmit" แปลงกลับไปป์ไลน์เหล่านี้เป็น "BTARN ส่ง" และ "รับไปป์ไลน์"
 6. คลิกขวาที่โปรแกรมประยุกต์ของคุณ แล้ว คลิ กฟื้นฟู
 7. เริ่ม orchestrations ทั้งหมด

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server ดู ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft.

ข้อสงวนสิทธิ์ข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2995261 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/31/2015 19:49:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.3 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.3 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbts kbmt KB2995261 KbMtth
คำติชม