ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการสร้างองค์ประกอบของการแก้ปัญหาแบบกำหนดเอง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299593
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายความหมายของสถานะความละเอียดของการเริ่มต้นสำหรับข้อความแจ้งเตือนและวิธีการสร้างสถานะการแก้ปัญหาแบบกำหนดเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานะความละเอียดบ่งชี้ว่า การเริ่มต้นไม่ว่า คุณได้แล้วเมื่อต้องการแก้ไขข้อความแจ้งเตือน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะความละเอียดของข้อความแจ้งเตือนการติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหา

โดยค่าเริ่มต้น ตัวจัดการการดำเนินการที่ Microsoft (MOM) มีสถานะการแก้ปัญหาต่อไปนี้:

ใหม่บ่งชี้ว่า ได้รับการแจ้งเตือนนี้ยังไม่ได้ถูกจัดการ มีข้อความแจ้งเตือนใหม่โดยค่าเริ่มต้น
ตอบรับบ่งชี้ว่า ข้อความแจ้งเตือนนี้อ่าน และการตอบรับ แต่ยังไม่มีกำหนด
ระดับที่ 1: กำหนดเพื่อช่วยโต๊ะทำงานหรือการสนับสนุนภายในบ่งชี้ว่า โต๊ะทำงานของความช่วยเหลือหรือสนับสนุนอื่น ๆ ภายในเครื่องรับผิดชอบสำหรับการใช้การแจ้งเตือนนี้
ระดับที่ 2: กำหนดถึงระดับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องบ่งชี้ว่า ระดับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องที่รับผิดชอบสำหรับการใช้การแจ้งเตือนนี้
ระดับที่ 3: ต้องการจัดตารางการบำรุงรักษาบ่งชี้ว่า ข้อความแจ้งเตือนระบุเงื่อนไขที่ต้องการการบำรุงรักษาที่ได้ถูกกำหนดเวลา
ระดับที่ 4: กำหนดกลุ่มภายนอกหรือผู้จัดจำหน่ายบ่งชี้ว่า กลุ่มมีภายนอกหรือผู้จัดจำหน่ายที่รับผิดชอบสำหรับการแจ้งเตือนนี้
ได้รับการแก้ไขบ่งชี้ว่า เงื่อนไขที่สร้างการแจ้งเตือนนี้ถูกจัดการ หรือแก้ไข


มีข้อยกเว้นของใหม่และได้รับการแก้ไขคุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือลบสถานะความละเอียดของการเริ่มต้นได้ คุณยังสามารถสร้างสถานะการแก้ปัญหาแบบกำหนดเอง สถานะการแก้ปัญหาแบบกำหนดเองอาจ ตัวอย่างเช่นดำเนินการอยู่หรือเลื่อนเวลาออกไป.

เมื่อต้องการสร้างสถานะการแก้ปัญหาแบบกำหนดเอง:
  1. เริ่ม MOM Microsoft Management Console (MMC)
  2. ขยายตัวจัดการการดำเนินการที่ Microsoftขยายconfigurationแล้ว คลิกการตั้งค่าสากล.
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกอเมริกาการแก้ปัญหาการแจ้งเตือน.
  4. คลิกการทำงาน (Action)บนแถบเมนู แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  5. ในการอเมริกาการแก้ปัญหาการแจ้งเตือนแท็บ คลิกadd.
  6. ในการแก้ไขสถานะการแก้ปัญหากล่องโต้ตอบกล่อง ระบุคุณสมบัติและเงื่อนไขของข้อตกลงระดับการบริการสำหรับสถานะการแก้ปัญหานี้
  7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการแก้ไขสถานะการแก้ปัญหากล่องโต้ตอบ
  8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการกลุ่มการกำหนดค่าการตั้งค่าสากลกล่องโต้ตอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการแก้ปัญหาแบบกำหนดเอง อ้างอิงแฟ้มวิธีใช้ของ MOM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 299593 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:49:36 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Operations Manager 2000 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB299593 KbMtth
คำติชม