ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของ NTFS วันและเวลาลงสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299648
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีแสดงแฟ้มและโฟลเดอร์วันและเวลาลง (สร้าง หรือปรับเปลี่ยน) ขึ้นอยู่กับระบบแฟ้มที่อยู่ในการใช้ (ระบบไฟล์ NTFS หรือ FAT), และพาร์ติชัน (ไม่ว่าการดำเนินการเกิด บนพาร์ติชันเดียวกัน หรือ ข้ามพาร์ติชัน)
ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติแฟ้ม regards กับลงวันและเวลา

 • ถ้าคุณคัดลอกแฟ้มจาก C:\fat16 ไป C:\fat16\sub มันเก็บวันเดียวกันที่ถูกปรับเปลี่ยนและเวลา แต่จะเปลี่ยนวันที่สร้างขึ้นและเวลาปัจจุบันวันและเวลา
 • ถ้าคุณย้ายแฟ้มจาก C:\fat16 ไป C:\fat16sub มันเก็บวันเดียวกันที่ถูกปรับเปลี่ยนและเวลา และเก็บวันที่สร้างขึ้นเหมือนกับและเวลา
 • ถ้าคุณคัดลอกแฟ้มจาก C:\fat16 ไป D:\NTFS มันเก็บวันเดียวกันที่ถูกปรับเปลี่ยนและเวลา แต่เปลี่ยนวันที่สร้างขึ้นและเวลาเป็นวันที่ปัจจุบันและเวลา
 • ถ้าคุณย้ายแฟ้มจาก C:\fat16 ไป D:\NTFS มันเก็บวันเดียวกันที่ถูกปรับเปลี่ยนและเวลา และเก็บวันที่สร้างขึ้นเหมือนกับและเวลา
 • ถ้าคุณคัดลอกแฟ้มจาก D:\NTFS ไป D:\NTFS\SUB มันเก็บวันเดียวกันที่ถูกปรับเปลี่ยนและเวลา แต่เปลี่ยนวันที่สร้างขึ้นและเวลาเป็นวันที่ปัจจุบันและเวลา
 • ถ้าคุณย้ายแฟ้มจาก D:\NTFS ไป D:\NTFS\SUB มันเก็บวันเดียวกันที่ถูกปรับเปลี่ยนและเวลา และเก็บวันที่สร้างขึ้นเหมือนกับและเวลา
 • ในตัวอย่างของทั้งหมด วันที่ปรับเปลี่ยนและเวลาของแฟ้มไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแฟ้ม วันที่สร้างขึ้นและเวลาของการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มขึ้นอยู่กับว่าแฟ้มถูกคัดลอก หรือย้าย

คุณสมบัติของโฟลเดอร์ regards กับลงวันและเวลา

 • ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่สองในพาร์ติชัน NTFS ที่เรียกว่า D:\NTFS1 และ D:\NTFS2 ทั้งสร้าง และปรับเปลี่ยนวันและเวลาจะเหมือนกัน
 • ถ้าคุณย้ายโฟลเดอร์ D:\NTFS2 ลงในโฟลเดอร์ D:\NTFS1 การสร้าง D:\NTFS1\NTFS2 แล้ว:
  1. D:\NTFS1 - โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นจะเหมือนกันและการเปลี่ยนแปลงประทับที่ถูกปรับเปลี่ยน
  2. การเปลี่ยนแปลงทั้งสองจะสร้างโฟลเดอร์ D:\NTFS1\NTFS2 - และโฟลเดอร์ที่ถูกปรับเปลี่ยนที่อยู่เดียวกัน
  ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ถึงแม้ว่าคุณย้ายโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ใหม่จะเห็นเป็นที่ถูกสร้างภายในโฟลเดอร์ D:\NTFS1 โดยแฟ้มตารางต้นแบบ (MFT)
 • ถ้าคุณคัดลอกโฟลเดอร์ D:\NTFS2 ลงในโฟลเดอร์ D:\NTFS1 การสร้างโฟลเดอร์ D:\NTFS1\NTFS2 และโฟลเดอร์ D:\NTFS2 ยังคงอยู่ (หลังจากมีการคัดลอกดังกล่าว):
  1. D:\NTFS1 - โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นจะเหมือนกันและแปลงประทับโฟลเดอร์ที่ถูกปรับเปลี่ยนวันและเวลา
  2. เกิดขึ้น D:\NTFS2 - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีโฟลเดอร์เดิม
  3. D:\NTFS1\NTFS2 - ทั้งสองจะสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นแบบเดียวกันประทับ ซึ่งก็คือเวลาของการย้ายที่
  ลักษณะการทำงานนี้เกิดเนื่องจากถึงแม้ว่าคุณถูกคัดลอกโฟลเดอร์ เห็นเป็นที่ถูกสร้างขึ้นโดย MFT โฟลเดอร์ใหม่ และถูกกำหนดให้สร้าง และปรับเปลี่ยนการประทับเวลาใหม่

  หมายเหตุ:: การออกแบบและลักษณะการทำงานของระบบแฟ้ม FAT จะแตกต่างกับ regards การประทับเวลาที่ปรับเปลี่ยน บนระบบแฟ้ม FAT วันปรับเปลี่ยนของโฟลเดอร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี D:\FAT1 และ D:\FAT2 และคุณคัดลอก หรือย้าย D:\FAT2 เข้า D:\FAT1 วันที่สร้างขึ้นและปรับเปลี่ยนวันที่ของ D:\FAT1 ยังคงเหมือนเดิม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ