Outlook - อัตราแลกเปลี่ยนการเชื่อมต่อออกเมื่อ MAPI ถูกปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2996728
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

 • คุณพยายามสร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ การเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange ไม่พร้อมใช้งาน Outlook ต้องเป็นแบบออนไลน์ หรือเชื่อมต่อกับการกระทำนี้เสร็จสมบูรณ์

 • คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณแลกเปลี่ยนกับโพรไฟล์ที่มีอยู่ของ Outlook และDisconnected แสดงในแถบสถานะของ Outlook:

  เลิกการเชื่อมต่อ outlook 2010

  เลิกการเชื่อมต่อ outlook 2013

 • คุณจะไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์'สาธารณะ' หรือการเก็บถาวรแบบออนไลน์และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถขยายโฟลเดอร์ Microsoft Exchange ไม่พร้อมใช้งาน อาจมีปัญหาเครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ Exchange จะหยุดทำงานสำหรับการบำรุงรักษา
สาเหตุ
คุณต้องไม่ MAPI ที่เปิดใช้งานในการตั้งค่าโพรโทคอล
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไข ปัญหานี้ให้รันต่อไปนี้จาก cmdlet Windows PowerShell จากคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน
Set-CasMailbox User1@contoso.com -MapiEnabled $True
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตรวจสอบ MAPI ถูกเปิดใช้งาน โดยการตรวจสอบการตั้งค่าโพรโทคอลสำหรับผู้ใช้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโพรโทคอลและ Adsiedit ดูบทความด้านเทคนิคต่อไปนี้:

แก้ไข ADSI (adsiedit.msc)

หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2996728 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2016 19:14:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

 • kbmt KB2996728 KbMtth
คำติชม