ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ภาพรวมของ Basic Input/Output System ของคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299697
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
สรุป
เนื่องจากข้อมูลนี้จะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Microsoft ไม่ โดยตรงข้อมูลนี้จะมีให้สำหรับให้ข้อมูลเท่านั้น หากข้อมูลนี้ไม่ช่วยคุณระบุข้อมูลเกี่ยวกับการระบุพื้นฐานอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS), ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อะไรคือมี BIOS หรือไม่

BIOS ถูกสร้าง โดยผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือฮาร์ดแวร์ BIOS เป็นสิ่งที่เริ่มคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณเปิดการใช้พลังงานที่คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมซอฟต์แวร์ เช่นระบบปฏิบัติการ Windows ทำงานร่วมกับ BIOS เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณผู้ใช้เพิ่มเติมจำได้ง่าย

ซึ่งไม่บอร์ดนี้หรือไม่

การตรวจสอบผู้ผลิตแผงวงจรหลักของคุณ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่รวมคำด้วยตนเองสำหรับแผงวงจรหลัก และคู่มือนี้โดยปกติคือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการของฮาร์ดแวร์ แผงวงจรหลัก และ BIOS ที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่ได้นี้ด้วยตนเอง ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่าผู้ผลิตแผงวงจรหลักของคุณ lastly ถ้าคุณไม่สามารถระบุชื่อของผู้ผลิตแผงวงจรหลักของคุณ โดยใช้วิธีการก่อนหน้านี้ สังเกตว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะแสดงรายละเอียดของ BIOS บนหน้าจอเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างการเปิด/ปิดบน Self ทดสอบ (POST) อย่างไรก็ตาม คือมาตรฐานไม่เป็นไปที่ หรือเมื่อมีแสดงข้อมูล โดยทั่วไป แสดงรายละเอียดนี้ในขณะที่หน่วยความจำถูกนับ และทดสอบ โปรดสังเกตว่า ข้อมูลนี้อาจปรากฏที่ใดก็ได้บนหน้าจอ และนี้ถูกกำหนด โดยการออกแบบของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น Inc. Megatrends อเมริกาใกล้เสมอแสดง BIOS ของข้อมูลที่ด้านล่างของหน้าจอในรูปแบบของสตริงของตัวเลขความยาวมาก award ผู้ผลิต BIOS อื่น โดยปกติแสดงข้อมูล BIOS ที่อยู่ใกล้ด้านบนของหน้าจอด้วยโลโก้ Award

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล BIOS:
 1. จากสถานะถูกปิด เปิดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ในขณะที่ตรวจนับหน่วยความจำที่อยู่บนหน้าจอ กดปุ่มหยุดชั่ว คราว/BREAK หนึ่งครั้ง บนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ หยุดชั่ว คราว/BREAK halts ชุดคำสั่งสายไฟ โปรดสังเกตว่า จำนวนของหน่วยความจำอาจดำเนินการต่อไปในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
 3. อ่าน และเขียนลงข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอทั้งหมด

  สิ่งสำคัญ: เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลที่อยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ ข้อมูลที่ระบุไว้ไม่อาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ BIOS และวันที่ของ BIOS เช่นเดียว กับในรุ่นและระดับของข้อมูลจำเพาะ Plug and Play ของแผงวงจรหลัก

  ตัวอย่างเช่น อาจประกอบด้วยข้อมูลที่แสดง:
  • ใกล้ด้านบนของหน้าจอ:
   AWARD Modular BIOS รุ่น 4.51pg นำออกใช้พลังงานดาว Alliance PnP BIOS รุ่น 1.0a 06/06/1996/L
  • ที่ด้านล่างของหน้าจอเดียวกัน:
   06/17/96-001430vx-2a59HtBC-00 ในการเข้าชม F1 เพื่อเรียกใช้การตั้งค่า

วิธีทำฉันจะกำหนดผู้ที่ติดต่อเกี่ยวกับการปรับรุ่นหรือไม่

หลังจากที่คุณมีข้อมูล BIOS ขั้นตอนต่อไปคือการ ดูเว็บไซต์และการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแผงวงจรหลักที่ระบุหรือ BIOS ของผู้ผลิต ถ้าคุณไม่สามารถหาตำแหน่งของที่อยู่เว็บของผู้ผลิต คุณอาจสามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของบริษัทอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

back to list of topics

การปรับรุ่น BIOS พร้อมใช้งานหรือไม่

หลังจากที่คุณค้นหาผู้ผลิตที่จัดให้มีรหัสของ BIOS ขั้นตอนต่อไปคือการ ตรวจสอบว่า สามารถมีการปรับรุ่น BIOS นอกจากว่าคุณแน่มากว่า BIOS ของคุณจำเป็นต้องปรับปรุง ตรวจสอบกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ ถ้าคุณไม่ถูกต้องแฟลชอัพ (เด) BIOS ของคุณ คุณอาจไม่สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ และนี้อาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือปัญหาอื่น ๆ

ปรับการมี BIOS รุ่นจำเป็นหรือไม่

แม้ว่าคุณตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมี BIOS ที่ตกรุ่นแล้ว เป็นสิ่งสำคัญโปรดสังเกตว่า BIOS ที่ปรับปรุงอาจไม่สามารถแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ การตรวจสอบว่า คุณต้องการปรับรุ่น BIOS คุณต้องปรึกษาบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

bios ของบอร์ด mother cmos แฟลชเฟิร์มแวร์ HWBIOS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 299697 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/25/2011 22:01:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • kbhardware kbinfo kbmt KB299697 KbMtth
คำติชม