ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถเจรจาการรับรองความถูกต้อง Kerberos หลังจากการปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 6

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299838
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 6 หรือ Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), Internet Explorer ไม่สามารถเจรจาการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน Kerberos (ตัวอย่างเช่น บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft รุ่น 5.0)
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก Internet Explorer 6 หรือใหม่กว่าสำหรับ Windows 2000 ไม่ตอบสนองต่อ negotiate รองรับและค่าเริ่มต้นการรับรองความถูกต้อง NTLM หรือตอบ Windows NT รองรับ/รับ โดยค่าเริ่มต้นได้
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ Internet Explorer 6 เพื่อตอบสนองต่อการรองรับ negotiate และทำการรับรองความถูกต้อง Kerberos ที่เปิดใช้งาน:
  1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในการเครื่องมือเมนู
  2. คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นการเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริง Windows แบบรวมที่ (ต้องเริ่มระบบใหม่)กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นการรักษาความปลอดภัยส่วน แล้วคลิกตกลง.
  3. เริ่มต้น Internet Explorer ใหม่
ผู้ดูแลระบบสามารถทำการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม โดยการกำหนดค่า EnableNegotiate DWORD1ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
หมายเหตุ:Internet Explorer 6 เมื่อใช้กับ Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition และ Microsoft Windows NT 4.0 ไม่ตอบสนองการรองรับ negotiate และค่าเริ่มต้นการรับรองความถูกต้อง NTLM (หรือ Windows NT รองรับ/ตอบสนอง) แม้ว่าการการเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริง Windows แบบรวมที่ (ต้องเริ่มระบบใหม่)เลือกกล่องกาเครื่องหมายได้เนื่องจากมีการรับรองความถูกต้อง Kerberos ไม่พร้อมใช้งานบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
กระบวนการการเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริง Windows แบบรวมที่ (ต้องเริ่มระบบใหม่)กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือก โดยค่าเริ่มต้นใน Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 เพื่อให้ข้อมูลในบทความนี้ใช้เฉพาะกับ Internet Explorer 6 หรือในภายหลัง สำหรับ Windows 2000 โปรดสังเกตว่า โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos จะยังคงโพรโทคอลเริ่มต้นสำหรับแบบฟอร์มอื่น ๆ ของการรับรองความถูกต้องของเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 กับรุ่นของ Internet Explorer 6 หรือรุ่นใหม่กว่า

ใช่ 5.x รุ่นของ Internet Explorer หรือรับรองความถูกต้องของ Kerberos การสนับสนุนที่ 6 และรุ่นที่ใหม่กว่ากับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ แม้แต่ถ้ามีการเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
321728Internet Explorer ไม่สนับสนุนการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมกับ 5.0 บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
215383วิธีการกำหนดค่า IIS เพื่อสนับสนุนโพรโทคอล Kerberos และโพรโทคอล NTLM สำหรับการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย
294382รับรองความถูกต้องอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด "401.3" ถ้าของเว็บไซต์ "หัวโฮสต์" ที่แตกต่างจากชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์
การแลกเปลี่ยน owa 5.5

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ