ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีใช้ Sysprep กับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows หรือสื่อ Volume License เพื่อปรับใช้งาน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299840
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือการเตรียมใช้งาน Sysprep ร่วมกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Windows หรือไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานสื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม

sysprep และไดรฟ์ข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์

ถ้าคุณกำลังวางแผนปรับใช้ที่มีขนาดใหญ่ของ Windows XP ได้รับสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูล (VL) สื่อ และใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับเสียง เปิดใช้งานไม่จำเป็นเมื่อคุณใช้ไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานสื่อ (VL Windows XP รุ่น) ร่วมกับแป้นผลิตภัณฑ์ VL

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับเสียง Microsoft ลูกค้าสามารถป้อนคีย์การผลิตภัณฑ์ของตน VL เฉพาะลงในแฟ้มคำตอบอัตโนมัติ ด้วย Sysprep คุณสามารถป้อนคีย์นี้ในแฟ้ม Sysprep.inf ภายใต้ส่วนของ "UserData" โดยใช้การ " ProductKey =" รายการ ตัวอย่าง:
[UserData]ProductKey= "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"					
ซึ่งช่วยให้ Windows XP การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ของสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลกับสื่อ VL คุณเท่านั้นได้จำเป็นต้องใส่รหัสผลิตภัณฑ์ VL ในส่วน "UserData" โดยใช้การProductKeyพารามิเตอร์ดังแสดงข้างต้น ถ้าคุณใช้ Sysprep คุณต้องแก้ไขแฟ้มคำตอบที่ทำงานอัตโนมัติ (Sysprep.inf)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแฟ้ม Sysprep และตอบ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216937เครื่องมือเตรียมระบบ 2000 windows และการใช้แฟ้มคำตอบ

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์กับสื่อขายปลีก

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ windows ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาพไดรฟ์ที่มีอยู่จากผู้ผลิตรายอื่น คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sysprep ที่มาพร้อมกับ Windows XP เพื่อรีเซ็ตการเปิดใช้งานจนถึง 3 ครั้ง

หมายเหตุ:โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sysprep.exe อยู่ใน Windows XP กระจายซีดีรอมในโฟลเดอร์ Support\Tools ใน Deploy.cab แฟ้ม

หลังจากที่ imaged และจากนั้น ปรับใช้ Windows XP การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows เริ่มจับเวลาการเปิดใช้งาน ซึ่งสามารถรีเซ็ต ID การติดตั้ง (และรอบระยะเวลาปลอดหนี้ทั้งหมดที่เปิดใช้งาน) เมื่อเริ่มต้นแรกหลังจากที่ติดตั้ง Windows XP เสร็จสมบูรณ์แล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ไม่เหมือนกับไดรฟ์ข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันจะต้องใช้สำหรับแต่ละเครื่องเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ด้วยตนเองไม่จำเป็นตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ปลายทางอินเทอร์เน็ตที่มีคีย์ผลิตภัณฑ์และการเชื่อมต่อมีผลบังคับใช้ การเรียกในกรณี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้พารามิเตอร์ AutoActivate ในการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291997วิธีเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้แฟ้ม Unattend.txt
หมายเหตุ:ถ้าคุณมีพร็อกซี ใช้ActivateProxyรายการพร้อมกับAutoActivateรายการ:
หมายเหตุ:ในเวลาที่สี่ที่คุณเรียกใช้ Sysprep.exe บนสื่อแบบเดียวกัน ได้รับข้อความต่อไปนี้:
จำกัดระยะปลอดหนี้ของคุณแล้ว และจะไม่สามารถรีเซ็ต
wpa

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ