โปรแกรมปรับปรุงสำหรับรันไทม์ของ C สากลใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2999226
บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงสำหรับ Universal C รันไทม์ (CRT) ใน Windows ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เช็คเอาท์ ข้อกำหนดเบื้องต้นส่วน
เกี่ยวกับการปรับปรุงนี้
ใน Windows 10 Universal จอภาพ CRT มีองค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งช่วยให้จอภาพ CRT ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยให้ Windows เดสก์ท็อปแอพลิเคชันที่ขึ้นอยู่กับ Windows 10 Universal จอภาพ CRT ที่นำออกใช้ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้า

Microsoft Visual Studio 2015 สร้างเมื่อมีการสร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่อ้างอิงบนจอภาพ CRT แบบสากล ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Windows 10 (SDK). คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้าเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรมปรับปรุงนี้สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows 8
 • Windows RT
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 (SP2)
 • Windows Vista SP2
วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

วิธีที่ 1: การปรับปรุง Windows

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรัน Windows Update วิธีการรับการปรับปรุงผ่าน Windows Update.

วิธีที่ 2: ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows 8ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows 8 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดของ Windows Server 2012ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่มีการสนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
หมายเหตุ การปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 หรือ Windows RT สามารถดาวน์โหลดได้จาก Windows Update ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อมูลรายละเอียดการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี 2014 เมษายนปรับปรุงสะสมสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 การ (2919355) การติดตั้งใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 หรือ ติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2. หรือ ติดตั้ง Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008.

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงนี้รุ่นสากลจะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 ของแฟ้มข้อมูลและหมายเหตุ

แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71222 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66422 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22422 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17622 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:42x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26422 2015 aug13:42x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71222 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66422 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,83222 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80822 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639063,84022 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22422 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17622 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:35x 64
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390984,44822 2015 aug13:35x 64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71222 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66422 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80822 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22422 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17622 2015 aug13:42x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822 2015 aug13:42x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26422 2015 aug13:42x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows RT 8.1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94422 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639029,04022 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639029,03222 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639070,00022 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94422 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94422 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94422 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84022 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390690,44822 2015 aug13:35ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012 และหมายเหตุ

แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 ข้อมูล" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61622-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71222-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66422-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22422-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17622-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61622-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61620 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71220 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66420 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22420 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17620 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61620 2015 ก.ค.22:09x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26422-ก.ค.-201522:09x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26420 2015 ก.ค.22:09x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61622-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71222-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66422-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,83222-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80822-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639063,84022-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22422-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17622-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61622-ก.ค.-201522:09x 64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61620 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71220 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66420 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,83220 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80820 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639063,84020 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22420 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76020 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76020 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17620 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61620 2015 ก.ค.22:09x 64
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390984,44822-ก.ค.-201522:09x 64
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390984,44820 2015 ก.ค.22:09x 64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61622-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71222-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66422-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22422-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76022-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17622-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12822-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61622-ก.ค.-201522:09x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61620 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71220 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66420 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22420 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76020 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17620 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12820 2015 ก.ค.22:09x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61620 2015 ก.ค.22:09x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26422-ก.ค.-201522:09x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26420 2015 ก.ค.22:09x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows RT
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639020,82417-Aug-201513:56ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94425-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639029,04025-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639029,03225-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639070,00025-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94425-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94425-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639024,94425-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84025-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,84825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390690,44825-ก.ค.-201513:09ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 และหมายเหตุ

แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:08x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:08x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,83218-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639063,84018-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,83218-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639063,84018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390984,44818-ก.ค.-201513:08x 64
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390984,44818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:08x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:08x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:08x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:08x 86

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008 และบันทึกย่อ

แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 "ส่วนข้อมูล แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,20018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,20018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:14x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:15x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,20018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,83218-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639063,84018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,20018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639020,83218-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639063,84018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:17x 64
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390984,44818-ก.ค.-201513:14x 64
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390984,44818-ก.ค.-201513:17x 64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,20018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:14x 86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,20018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,10418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll10.0.10240.1639015,71218-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll10.0.10240.1639013,66418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll10.0.10240.1639022,36818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll10.0.10240.1639019,80818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll10.0.10240.1639066,40018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,64018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll10.0.10240.1639016,22418-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll10.0.10240.1639017,76018-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll10.0.10240.1639014,17618-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll10.0.10240.1639012,12818-ก.ค.-201513:15x 86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll10.0.10240.1639011,61618-ก.ค.-201513:15x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:14x 86
Ucrtbase.dll10.0.10240.16390901,26418-ก.ค.-201513:15x 86

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_21b7c8b70451f8f444ef8fc3b7a75f15_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_8d6357e17f9cfc54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,051
วัน (UTC)23 2015 aug
เวลา (UTC)00:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553956fb44c2cb3d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม12,962
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)18:31
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_4098d6bc34ef618c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)18:31
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_9cc9375d36569a21feec775ae595287b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_a064ad69873bb7e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,752
วัน (UTC)23 2015 aug
เวลา (UTC)00:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-u ... lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_b157f27efd203c73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม12,964
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)19:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_9cb7723fed4cd2c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,371
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)19:13
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553956fb44c2cb3d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม12,962
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)18:31
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_4098d6bc34ef618c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)18:31
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows RT 8.1
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มArm_9ec943e730979d40c207fdf658bea1de_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_cfef0b5e3bff322b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,051
วัน (UTC)23 2015 aug
เวลา (UTC)00:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-u ... lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553bc95344bfea03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม12,962
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)17:28
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Arm_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_409b491434ec8052.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)22 2015 aug
เวลา (UTC)17:28
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_11d77f647fab6f00a8a65275d3add715_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_e4116254f3da34ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,048
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)18:58
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_1286042ff50140561dd94a1cb29b4bc3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_438a75ffd1921d41.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,048
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)18:58
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_4866235bdfb900c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,555
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_49403fb0f89b2625.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,555
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:16
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8702d6deae32a6d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a94a49c303c54fcc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:16
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_76d254c839e19bbb9528b24f2bf5a3c3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_5c9525ecc5eb028f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,746
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)18:58
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_d6497bd3b04bdc88a92cc68643f3a11e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_2b621c9a0f359fb3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,746
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)18:58
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a484bedf981671fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,557
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:56
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a55edb34b0f8975b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,557
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)15:01
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_048ec8f1a3409ba3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,371
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:55
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_0568e546bc22c102.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,371
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)15:01
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_4866235bdfb900c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,555
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_49403fb0f89b2625.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,555
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:16
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8702d6deae32a6d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a94a49c303c54fcc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:16
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows RT
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มArm_5cae7b2a4596e41bad90ee1b6ad59a66_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_d46325dc6861e8bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,048
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)18:58
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_486895b3dfb61f8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,555
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:02
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Arm_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8729fc5eae04933.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,369
วัน (UTC)17-Aug-2015
เวลา (UTC)14:01
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_38368767fdc79ee01ac95c793d5398c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_080737a2d774a6d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,048
วัน (UTC)19 2015 aug
เวลา (UTC)02:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_db7fea9e8d82bfcb68d5a766a5f91ce5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_283459a30c7c5822.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,048
วัน (UTC)19 2015 aug
เวลา (UTC)02:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_4d8675c06cc24030.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม19,290
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)21:49
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_4e12eb8b85dd5f41.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม19,290
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)18:16
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_ad85afe677f485c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,330
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)21:51
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_ae1225b1910fa4d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,330
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)18:18
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_db464a62d198e4a5fee596fc8a86001a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_67e7f47989b48fd6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,746
วัน (UTC)19 2015 aug
เวลา (UTC)02:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_e2be56ad6825e0cd2e1d8735cc4db509_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_9ae1ebc3ffdf0fa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,746
วัน (UTC)19 2015 aug
เวลา (UTC)02:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_a9a51144251fb166.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม19,292
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)22:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_aa31870f3e3ad077.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม19,292
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)18:46
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_09a44b6a3051f6fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,332
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)22:11
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_0a30c135496d160f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,332
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)18:48
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_4d8675c06cc24030.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม19,290
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)21:49
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_4e12eb8b85dd5f41.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม19,290
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)18:16
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_ad85afe677f485c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,330
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)21:51
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_ae1225b1910fa4d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,330
วัน (UTC)18 2015 aug
เวลา (UTC)18:18
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_293825bf951bb33953364e080fe669d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_58a4be50c50f09d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,049
วัน (UTC)10-กันยายน-2015
เวลา (UTC)21:57
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_b89bcf5c27367d71eb02f7ca36435264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_88c8ab94eed92234.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,049
วัน (UTC)10-กันยายน-2015
เวลา (UTC)21:57
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_e3f6a1581de98710.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม31,397
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)16:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_e4757203370f3d19.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม31,397
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)15:46
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_ad5920a116dfee9e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,969
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)16:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_add7f14c3005a4a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,969
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)15:48
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_6205d1893ace4ca019deddb3cbe87d64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_45f6fb021be2546b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,748
วัน (UTC)10-กันยายน-2015
เวลา (UTC)21:57
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_a26446a4ce0e2ee882f5e8abadc06506_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_1905da6cbd94edd5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,748
วัน (UTC)10-กันยายน-2015
เวลา (UTC)21:57
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-u ... salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_40153cdbd646f846.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม31,399
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-u ... salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_40940d86ef6cae4f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม31,399
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)15:36
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_0977bc24cf3d5fd4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,973
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)16:48
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_09f68ccfe86315dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,973
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)15:38
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_e3f6a1581de98710.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม31,397
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)16:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-u ... salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_e4757203370f3d19.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม31,397
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)15:46
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_ad5920a116dfee9e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,969
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)16:10
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_add7f14c3005a4a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,969
วัน (UTC)05-กันยายน-2015
เวลา (UTC)15:48
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
ดู คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2999226 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/23/2016 00:22:00 - ฉบับแก้ไข: 15.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2999226 KbMtth
คำติชม