ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถตั้งค่าวัน เวลา หรือโซนเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300022
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณประสบกับลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ใน'แผงควบคุม' เมื่อคุณคลิกวัน เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาคแล้ว คลิกandTime วันคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คุณไม่มีระดับสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมในการเปลี่ยนเวลาของระบบ
 • การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับโซนเวลาบนตัว โซนเวลา แท็บไม่มีผล
ผลที่ได้ คุณไม่สามารถตั้งวัน เวลา หรือโซนเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
สาเหตุ
โดยค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้นสามารถเปลี่ยนวัน เวลา หรือโซนเวลา
การแก้ไข
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอให้สมาชิกของผู้ใช้ขั้นสูงหรือกลุ่มจัดการผู้ดูแลสำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนวันหรือเวลา และตั้งค่าโซนเวลา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเวลาของระบบและเพิ่มสิทธิ์ต่อไปนี้ในการ
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
คีย์รีจิสทรี:
 • ค่าแบบสอบถาม
 • ตั้งค่า
 • สร้างคีย์ย่อย
 • ระบุคีย์ย่อย
 • แจ้งให้ทราบ
 • ตัวควบคุมการอ่าน
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิทธิ์ผู้ใช้ระบบSeSystemtimePrivilegeควบคุมความสามารถในการตั้งเวลาของระบบ การเปลี่ยนเวลาของระบบเป็นสิทธิ์ผู้ใช้ที่สำคัญกับความปลอดภัย ที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบ และยังใช้ในการเจรจาของโพรโทคอล Kerberos เวอร์ชัน 5 นโยบายเริ่มต้นกำหนดSeSystemtimePrivilegeเป็นผู้ดูแลระบบและกลุ่มผู้ใช้ระดับสูง ข้อมูลโซนเวลาไม่มีความสำคัญกับความปลอดภัย แต่เป็นการตั้งค่าทั้งระบบ โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะสมาชิกของผู้ดูแลระบบหรือกลุ่มผู้ใช้ระดับสูงสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลา

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 300022 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 02:57:29 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbmt KB300022 KbMtth
คำติชม