ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การเติบโตของ tempdb ข้อมูลแฟ้มได้เนื่องจากมีการใช้นายหน้าบริการของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ไม่คาดคิด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3005011
อาการ
ปัญหานี้มีผลต่อการเติบโตtempdbเมื่อมีการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้นายหน้าบริการของ SQL Server ในลักษณะใดต่อไปนี้

เมื่อไม่มีรูปแบบข้อความของข้อความหนึ่งต่อการสนทนา (คล้ายกับรูปแบบ "อัคคีภัย และลืม" ที่มักจะใช้ในการตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์) ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้นายหน้าบริการของเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณอาจสังเกตเห็นการเติบโตของขนาดของแฟ้มข้อมูลtempdbได้ นี่เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากค่าคงในการแทรก และปรับปรุงให้กับตารางsys.sysdesendในสถานการณ์นี้ แฟ้มข้อมูลtempdbดำเนินการเติบโต ด้วยการใช้นายหน้าบริการไป

ถ้าคุณสอบถามในมุมมองการจัดการไดนามิกsys.dm_db_task_space_usage (DMV) ในขณะที่เกิดปัญหานี้ คุณอาจเห็นว่า "internal_objects_dealloc_page_count" ไม่เพิ่มอัตราเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับ "internal_objects_alloc_page_count" สำหรับ session_ids ที่เรียกใช้งานนายหน้าบริการภายใน

ไม่นำออกใช้ว่างtempdbแม้เมื่อการสนทนาทั้งหมดที่ค้างอยู่ถูกปิด และล้าง
สาเหตุ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาที่ทราบในการออกแบบปัจจุบันของนายหน้าการบริการ
การแก้ไข
การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ยังไม่พร้อมใช้งาน ในขณะ คุณสามารถเริ่มต้นบริการ SQL เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างจากtempdb

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถทำตามคำแนะนำทั่วไปในส่วนของ "ประสิทธิภาพและภาระเทคนิค" ของบทความ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ