ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้ QueryString การยืนยันข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างเพจ ASP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300505
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
มีหลายวิธีเพื่อรักษาสถานะ หรือยืนยันข้อมูลผู้ใช้ จากหน้าไปยังหน้าในแอพลิเคชัน Active Server หน้า (ASP) ของคุณ ขั้นตอนทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีใช้นี้QueryStringวิธีการนี้การร้องขอวัตถุการดำเนินการนี้

back to the top

สร้างฟอร์ม HTML มีการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้

ก่อนที่คุณสามารถยืนยันข้อมูลผู้ใช้จากการหน้า คุณจำเป็นวิธีการที่จะเริ่มต้นด้วยรวบรวมข้อมูลนั้น ตัวอย่างนี้ใช้รูปแบบ HTML แบบธรรมดาเพื่อสร้างวิธีการที่รวบรวมชื่อแรกและอายุของผู้ใช้

การรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ผ่านทางฟอร์ม HTML มี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแก้ไข HTML ของคุณชื่นชอบ สร้างหน้า ASP ใหม่ชื่อ Form.asp และวางรหัสต่อไปนี้:
  <html><head><title>User Information Form</title></head><body><form method="GET" name="User_Info" action="persistinfo1.asp"> <p>Name: &#xa0;<input name="Name" size="20"></p> <p>Age: &#xa0;<input name="Age" size="20" ></p> <p><input type="submit" value="Submit"></p> <input type="reset" value="Reset"></form></body></html>						
  หมายเหตุ::ใช้รหัสนี้ตัวอย่างนี้เรียกดูวิธีการนี้แบบฟอร์มคุณสมบัติ กระบวนการเรียกดูวิธีการส่งผ่านข้อมูลแบบฟอร์มในตัวQueryString.
 2. บันทึก Form.asp ในไดเรกทอรีบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น C:\InetPub\Wwwroot\Form.asp)
back to the top

ข้อมูลผู้ใช้ได้รับในเพจ ASP

ส่วนนี้อธิบายวิธีการรับข้อมูลที่ส่งผ่านจากแบบฟอร์ม และพิมพ์ไปยังหน้าจอ นอกจากนี้ ตัวอย่างโค้ดนี้สร้างเชื่อมโยงหลายมิติแบบไดนามิกที่มีการเติมข้อมูลให้กับข้อมูลนี้เพื่อส่งไปยังหน้าถัดไป

การรับข้อมูลของผู้ใช้ในเพจที่มี ASP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแก้ไข HTML ของคุณโปรด สร้างใหม่ ASP หน้าชื่อ Persistinfo1.asp และวางรหัสต่อไปนี้:
  <html> <head> <title>Receive User Information</title> </head> <body> <p>Received information from the QueryString. </p> <p>Your name is: <%=Request.QueryString("Name")%></p> <p>Your age is: <%=Request.QueryString("Age")%></p> <p><a href="persistinfo2.asp?<%=Request.QueryString%>">  This link sends your information to the next page</a></p> </body> </html>						
  หมายเหตุ::เมื่อต้องการยืนยันจากหน้าไปยังเพถึงข้อมูลของผู้ใช้QueryStringเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดบนเพจนี้ต้องถูกผนวกเข้ากับได้อย่างไร(% = Request.QueryString%), ตามที่อธิบายรหัสก่อนหน้านี้
 2. บันทึก Persistinfo1.asp ในไดเรกทอรีบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น C:\InetPub\Wwwroot\Persistinfo1.asp)
 3. สร้างเพจ ASP ขั้นสุดท้ายชื่อ Persistinfo2.asp และวางรหัสต่อไปนี้:
  <html> <head> <title>Receive User Information 2</title> </head> <body> <p>Received information from the QueryString. </p> <p>Your name is: <%=Request.QueryString("Name")%></p> <p>Your age is: <%=Request.QueryString("Age")%></p> </body> </html>					
back to the top

เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ พิมพ์http://Servername> /form.aspในแถบที่อยู่ แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ::สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP ให้เรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเรียกใช้แฟ้มเหล่านี้ จากตำแหน่งที่ตั้ง HTTP และไม่ใช่ จากตำแหน่งที่ตั้ง C:\
 2. พิมพ์ข้อมูลบางส่วน และคลิกส่ง.
back to the top

การแก้ไขปัญหา

พิจารณา pitfalls ที่ต่อไปนี้เมื่อคุณยืนยันข้อมูลผ่านทางการQueryString:
 • ถ้าผู้ใช้ตามจริงชนิดในแถบอยู่เพื่อเรียกดูไปยังหน้าบนเว็บไซต์ของคุณ สถานะจะสูญหายไป
 • ถ้าคุณลืมผนวกQueryStringเมื่อต้องการ URL เชื่อมโยงหลายมิติ สถานะจะสูญหายไปเมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยงหลายมิตินั้นได้เนื่องจากการQueryStringไม่ประกอบด้วยรายละเอียด
 • กระบวนการQueryStringวิธีการจำกัดชนิดของข้อมูลอย่างง่ายได้
 • กระบวนการQueryStringวิธีสามารถเพียงยืนยันข้อมูลขณะที่ผู้ใช้ยังคงอยู่บนเว็บไซต์ของคุณ ทันทีที่ผู้ใช้ออกจากไซต์ของคุณ สถานะจะสูญหายไป
 • กระบวนการQuerySringวิธีการมองเห็นได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ และดัง นั้นไม่เหมาะสมกับค่าที่ควรถูกซ่อนอยู่
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ