วิธีการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งเพื่อติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 บน IIS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300543
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งเพื่อติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 บน Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP (หมายเหตุ:: บทความนี้เน้นวิธีการติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 เท่านั้น)

(back to top)

ความต้องการ

ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ การกำหนดค่าระบบของคุณควรตรงตามข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ต่อไปนี้:
 • บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft:
  • Microsoft Internet ข้อมูล Server รุ่น 4.0 บน Windows NT 4.0
  • บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft รุ่น 5.0 บน Windows 2000
  • บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft รุ่น 5.1 ใน Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer:
  • รุ่น 4.0 หรือในภายหลัง Windows NT 4.0
  • รุ่น 5.0 หรือในภายหลัง Windows 2000
  • รุ่น 6.0 หรือในภายหลัง Windows XP Professional
 • ความต้องการพื้นที่ว่างดิสก์:
  ระหว่าง 30 MB และเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 บวกฮาร์ดิสก์เพียงพอ MB 70 ม.โฮสต์เว็บไซต์และเว็บย่อยที่ผู้ใช้ของคุณจะสร้างขึ้น ข้อกำหนดเหล่านี้มีคำแนะนำเท่านั้น และสามารถ เปลี่ยน ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
(back to top)

หมายเหตุที่สำคัญ

 • บนแพลตฟอร์ม Windows คุณลักษณะความปลอดภัยของส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 ต้องใช้ระบบแฟ้ม NTFS windows 2000 มีอรรถประโยชน์การแปลง (Convert.exe) ที่คุณสามารถใช้เพื่อแปลงไดรฟ์แฟ้มจัดสรรตาราง (FAT) ข้อมูลอยู่เป็น NTFS โดยไม่สูญเสียข้อมูล หากคุณพยายามติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 ลงในดิสก์ที่มีการจัดรูปแบบ ด้วย FAT อาจไม่มีขยายเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็นค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ ไซต์ที่คุณสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์เสมือนนั้นจะไม่มีความปลอดภัย
 • คุณต้องมีสิทธิ์ในการดูแลบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณกำลังทำงานจากระยะไกล คุณต้องมีสิทธิ์ในการดูแลบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และคุณต้องมีสำเนาของ Owsrmadm บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
(back to top)

ขั้นตอนที่ 1 - ดาวน์โหลด และติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิดเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต และเรียกดูไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. คลิกfpse02_x86_ENG.exe.
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ ด้วยตัวเลือกเรียกใช้โปรแกรมนี้จากตำแหน่งปัจจุบันและบันทึกโปรแกรมนี้ไปยังดิสก์คลิกบันทึกโปรแกรมนี้ไปยังดิสก์.
 4. คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเรียกดูและเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก หมายเหตุที่คุณบันทึกแฟ้ม
 5. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกการดาวน์โหลดส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์
 6. คลิกสองครั้งfpse02_x86_ENG.exe.
 7. คลิกผ่านตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการติดตั้งส่วนขยาย FrontPage 2002 Server ของ การใช้เป็นค่าเริ่มต้นในขั้นตอนทั้งหมด
(back to top)

ขั้นตอนที่ 2 - ขยายเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับบรรทัดคำสั่ง

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เรียกใช้. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  ซีดี "C:\program files\common files\Microsoft shared\web เซิร์ฟเวอร์ extensions\50\bin"
  โดยที่ C:\ คือ ไดรฟ์ที่ประกอบด้วยการเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ส่วนขยาย (ถ้าส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage บนไดรฟ์อื่น แทน C:\ ด้วยตัวอักษรชื่อไดรฟ์นั้น)
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  การติดตั้ง owsadm.exe -o -p 80 -u username - เผยแพร่ sp
  ซึ่งเป็นหมายเลขพอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนของคุณ "80" และ "ชื่อผู้ใช้" มีชื่อผู้ใช้ Windows ของคุณ

  ไซต์เว็บการเริ่มต้นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้มีการกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นบนพอร์ต "80" แต่ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านั้น หรือคุณกำลังติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่แตกต่างกัน คุณจะต้องแทนที่หมายเลขพอร์ตสำหรับ 80 หรือใช้หมายเลขอินสแตนซ์ เช่น /LM/W3SVC/1, /LM/W3SVC/3 แล้วจึงเปิดขึ้น

  ถ้าชื่อผู้ใช้ของคุณเป็นบัญชีโดเมน ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เมื่อคุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ:
  domainname\username
 4. ประเภท:exitจากนั้น กด ENTER เพื่อปิดพรอมต์คำสั่ง
(back to top)

การแก้ไขปัญหา

ถ้าพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องมีขาดหายไป การดำเนินการล้มเหลว และคุณต้องพิมพ์ดำเนินการและพารามิเตอร์อีกครั้ง

(back to top)
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง และการจัดการ SharePoint Services ทีม ตลอดจน SharePoint Services ทีมการใช้ เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310932Fs002: ที่การค้นหารายการแนะนำที่ทีมของ SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบ
300591วิธีการขยายเซิร์ฟเวอร์ที่ มีส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 Quietly
300018HOW TO: ใช้การดูแล SharePoint เพื่อติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002
(back to top)
sts จุดที่ใช้ร่วมกันของเพจที่ด้านหน้า

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 300543 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/24/2014 12:48:56 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions

 • kbnosurvey kbarchive kbwebservices kbconfig kbsetup kbhowtomaster kbmt KB300543 KbMtth
คำติชม