วิธีการเปิดใช้งาน และใช้การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300549
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.

ในกรณีนี้

หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คำแนะนำคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน และใช้การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย Windows

การเปิดใช้งานการตรวจสอบความปลอดภัยของ Windows

มีความสำคัญที่คุณปกป้องข้อมูลของคุณ และทรัพยากรในการบริการจากบุคคลที่ไม่ควรมีการเข้าถึงเหล่านั้น และในเวลาเดียวกัน ให้ทรัพยากรเหล่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต บทความนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยของ Windows 2000 การตรวจสอบการเข้าถึงทรัพยากร

คุณสามารถกำหนดค่าการล็อกการรักษาความปลอดภัยเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับไดเรกทอรีและไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือการเข้าถึงเหตุการณ์ คุณสามารถตั้งค่านี้ระดับของการตรวจสอบโดยใช้ Polices ตรวจสอบใน Microsoft Management Console (MMC) เหตุการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกการรักษาความปลอดภัยของ Windows ล็อกการรักษาความปลอดภัยสามารถบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย เช่นความพยายามในการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร เช่นสร้าง เปิด หรือลบแฟ้ม คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อควบคุมเหตุการณ์ใดจะตรวจสอบ และแสดงไว้ในล็อกการรักษาความปลอดภัย

สิ่งสำคัญ: ก่อน Windows 2000 สามารถตรวจสอบการเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ คุณต้องใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่มเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบการเข้าถึงวัตถุในนโยบายการตรวจสอบ ถ้าคุณไม่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ และไม่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่จะตรวจสอบ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตรวจสอบใน Group Policy ดูล็อกการรักษาความปลอดภัยใน Event Viewer เพื่อตรวจสอบความพยายามสำเร็จ หรือล้มเหลวในการเข้าถึงการตรวจสอบแฟ้มและโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจสอบในระบบ Windows ความปลอดภัยบัญชี:
 1. เข้าสู่ระบบ Windows 2000 ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณต้องการให้สิทธิในการตรวจสอบการตั้งค่าผู้ใช้อื่น ดู "ตรวจวิธีการเปิดใช้งานอื่นบัญชีการตั้งค่าคอนฟิกสอบ" ส่วนในส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้
 2. ให้แน่ใจว่า สแน็ปอินนโยบายกลุ่มถูกติดตั้ง การถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง ทำตามคำแนะนำใน "วิธีการติดตั้งใน Group Policy สแนป" ส่วนในส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้เพื่อติดตั้ง
 3. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 4. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบ.
 5. คลิกสองครั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นเมื่อต้องการเริ่มสแน็ปอิน MMC การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น
 6. คลิกสองครั้งนโยบายท้องถิ่นการขยายมัน จากนั้น คลิกสองครั้งนโยบายการตรวจสอบ.
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งที่นโยบายที่คุณต้องการเปิด หรือปิดใช้งาน
 8. คลิกการความสำเร็จ (การรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบการเข้าถึงครั้งที่สำเร็จ)และล้มเหลว (ความปลอดภัยที่ตรวจสอบการเข้าถึงพยายามที่ล้มเหลว)กล่องกาเครื่องหมายสำหรับการเข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ ตัวอย่างเช่น ด้วยการตั้งค่านี้ ความพยายามสำเร็จของผู้ใช้เข้าสู่ระบบถูกบันทึกไว้เป็นเหตุการณ์การตรวจสอบสำเร็จ If a user tries to access a network drive and fails, the attempt is logged as a Failure Audit event.
 9. If you are setting auditing for a Web server that is running Microsoft Internet Information Services (IIS) version 5.0, see the "Recommendations for Auditing on a Web Server That Is Running Windows 2000 and Internet Information Services 5.0" section in the "References" section of this article for a list of suggested audits.
หมายเหตุ:: If you are a member of a domain, and a domain-level policy is defined,domain-level settings override the local policy settings.

If Active Directory is enabled, administrators can monitor access to Active Directory, which causes successful and "failed" audit attempts to be logged in the Directory Service event log. This event log is present only on Windows 2000 domain controllers.

To enable auditing of Active Directory:
 1. Log on to Windows 2000 with an account that has Administrator rights, if you wish to give others set auditing rights see reference section below.
 2. Ensure the Group policy snap-in is installed, if it is not installed follow the directions to install it listed in the section below
 3. Start the Active Directory Users and Computers snap-in by clickingเริ่มการทำงาน,pointingto Programs, and then pointing toเครื่องมือการดูแลระบบ.
 4. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณลักษณะขั้นสูง.
 5. คลิกขวาตัวควบคุมโดเมนคอนเทนเนอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 6. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ
 7. คลิกDefault Domain Controller Policyแล้ว คลิกแก้ไข.
 8. Double-click the following items to open them:การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์,การตั้งค่า windows,การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย, Localนโยบาย,นโยบายการตรวจสอบ.
 9. In the right pane, openAudit Directory Services Access.
 10. Click the appropriate options: eitherAudit Successful Attempts,Audit Failed Attempts, or both.
 11. If you are setting auditing for an IIS 5.0 Web server, see the "Recommendations for Auditing on a Web Server That Is Running Windows 2000 and Internet Information Services 5.0" section in the "References" section of this article for a list of suggested audits.
หมายเหตุ:: In Windows 2000, domain controllers poll for policy changes every five minutes. Other domain controllers in the enterprise receive the changes at this interval plus the time of replication.

หมายเหตุ:: If the check boxes underAccessในการAuditing Entrydialog box are shaded, or if theเอาออกปุ่มไม่พร้อมใช้ในการAccess Control Settingsdialog box, auditing has been inherited from the parent folder. Because the Security log is limited in size, select the files and folders that you want to be audited carefully. Also consider the amount of disk space that you are willing to devote to the Security log. The maximum size is defined in Event Viewer.

back to the top

Auditing Events in Windows 2000 Server

Setting, Viewing, Changing, or Removing Windows File or Folder Auditing

You set up auditing to detect and record security-related events, such as when a user attempts to access a confidential file or folder. When you audit an object, an entry is written to the Windows 2000 Security log whenever the object is accessed in a certain way. You determine which objects to audit, whose actions to audit, and exactly what types of actions are audited. After you set up auditing, you can keep track of users who access certain objects and analyze security breaches. The audit trail can show who performed the actions and who tried to perform actions that are not permitted.

To set up auditing:
 1. Start Windows Explorer (clickเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกwindows Explorer), and then locate the file or folder that you want to audit.
 2. คลิกขวาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 3. คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกการตรวจสอบแท็บ
 4. Do one of the following, as applicable:
  1. To set up auditing for a new group or user:
   1. คลิกadd. ในการชื่อ:box, type the name of the user that you want to audit.
   2. คลิกตกลงto automatically open theAuditing Entryกล่องโต้ตอบ
  2. เมื่อต้องการดู หรือเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบบัญชีสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่ คลิกชื่อ และจากนั้น คลิกมุมมอง/แก้ไข.
  3. เมื่อต้องการเอาการตรวจสอบบัญชีสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่ คลิกชื่อ และจากนั้น คลิกเอาออก.
 5. ภายใต้Accessคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ล้มเหลวหรือทั้งสองอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วและล้มเหลวขึ้นอยู่กับชนิดของการเข้าถึงที่คุณต้องการตรวจสอบ
 6. ถ้าคุณต้องการป้องกันแฟ้ม และโฟลเดอร์ย่อยในแผนภูมิจาก inheriting เหล่านี้ตรวจสอบรายการ คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้รายการการตรวจสอบเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมาย
back to the top

การตรวจสอบเพื่อตรวจหาการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถตรวจพบความพยายามในการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในการล็อกการรักษาความปลอดภัยของ Windows ความพยายามในการทำงานเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเป็นคำเตือนหรือรายการการล็อกข้อผิดพลาด นอกจากนี้คุณสามารถเก็บแฟ้มบันทึกเหล่านี้ใช้ในภายหลัง

เมื่อต้องการตรวจหาปัญหาความปลอดภัยที่เป็นไปได้ โดยตรวจดูล็อกการรักษาความปลอดภัยของ Windows:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 3. ขยายเครื่องมือระบบแล้ว ขยายEvent Viewer.
 4. คลิกล็อกการรักษาความปลอดภัย.

  หมายเหตุ:: หากคุณไม่สามารถดูล็อกการรักษาความปลอดภัย บัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้ไม่มีสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าว ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากนโยบายการรักษาความปลอดภัยระดับโดเมนจะแทนที่นโยบายการรักษาความปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่สามารถเข้าถึงล็อกการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การขอรับสิทธิ์เหล่านี้ ให้ดูที่ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย ให้ดูที่เอกสารประกอบของ Windows
 5. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกสำหรับเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยที่น่าสงสัย การรวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • พยายามเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้อง
  • หากต้องการใช้ล้มเหลวของสิทธิ์
  • Unsuccessful พยายามเข้าถึง และปรับเปลี่ยนแฟ้ม.bat หรือ.cmd
  • กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยหรือการบันทึกการตรวจสอบ
  • ความพยายามในการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์
back to the top

การทำงานกับแฟ้มบันทึกการรักษาความปลอดภัยของ Windows

วิธีการเก็บล็อกการรักษาความปลอดภัยของ Windows

เมื่อต้องการบันทึกความปลอดภัยของ Windows ที่เก็บถาวร:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 3. ขยายเครื่องมือระบบแล้ว ขยายEvent Viewer.
 4. คลิกการรักษาความปลอดภัย.
 5. ในการการทำงาน (Action)เมนู คลิกบันทึกแฟ้มบันทึกเป็น.
 6. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ คลิไดเรกทอรีที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม แล้วจากนั้น พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม
หมายเหตุ:: ล็อกการรักษาความปลอดภัยการสามารถถูกบันทึกเป็นแฟ้มมีเหตุการณ์ (.evt) แฟ้มข้อความ (.txt) หรือแฟ้มกำหนดเขตเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

back to the top

วิธีการเปิดการล็อกการรักษาความปลอดภัยของ Windows ที่เก็บถาวรไว้

เมื่อต้องการเปิดการล็อกการรักษาความปลอดภัยของ Windows เก็บถาวร:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 3. ขยายเครื่องมือระบบแล้ว ขยายEvent Viewer.
 4. ในการแฟ้มบันทึกเมนู คลิกการรักษาความปลอดภัย.
 5. ในการการทำงาน (Action)เมนู ให้ชี้ไปที่เปิดแฟ้มบันทึก.
 6. ในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกล็อกที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในการค้นหาแสดงรายการ และเรียกดูแฟ้ม
 7. ในการชนิดของแฟ้มบันทึกรายการ คลิกการรักษาความปลอดภัย.
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดแฟ้มในการแสดง
back to the top

การแก้ไขปัญหา

เนื่องจากการล็อกการรักษาความปลอดภัยไม่จำกัดขนาด เลือกแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากนี้ ควรพิจารณาจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่คุณกำลังเต็มใจ devote ไปยังล็อกการรักษาความปลอดภัย ขนาดสูงสุดที่กำหนดไว้ในตัวแสดงเหตุการณ์

สิ่งสำคัญ: ก่อน Windows 2000 สามารถตรวจสอบการเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ คุณต้องใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่มเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบการเข้าถึงวัตถุในนโยบายการตรวจสอบ ถ้าคุณไม่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ และไม่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่จะตรวจสอบ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตรวจสอบใน Group Policy ดูล็อกการรักษาความปลอดภัยใน Event Viewer เพื่อตรวจสอบความพยายามสำเร็จ หรือล้มเหลวในการเข้าถึงการตรวจสอบแฟ้มและโฟลเดอร์

back to the top


ข้อมูลอ้างอิง

วิธีการติดตั้งใน Group Policy สรรค์ใน

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะการตรวจสอบที่บทความนี้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม snap-in นี้ไม่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการคอมพิวเตอร์ และคุณต้องสร้างคอนโซลใหม่สำหรับสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสแน็ปอินของ MMC ให้ดูที่เอกสารประกอบของ Windows 2000

เมื่อต้องการสร้างคอนโซล MMC ใหม่ และเพิ่มสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ ชนิดmmcเมื่อต้องการเริ่มคอนโซล MMC ใหม่
 2. ในการส่วนควบคุมเมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 3. ในการเพิ่ม/เอาออกสแนปอินกล่องโต้ตอบ คลิกadd.
 4. ในการเพิ่มสแนปอินแบบสแตนด์อโลนกล่องโต้ตอบ คลิกนโยบายกลุ่มจากรายการคลิกรายอินที่พร้อมใช้งานadd.
 5. ในการวัตถุนโยบาย กลุ่มที่เลือกกล่องโต้ตอบ คลิอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จสิ้นการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการตรวจสอบ
 6. ถ้าคุณคลิกเรียกดูดำเนินการขั้นตอนที่ 7 ถ้าคุณคลิกเสร็จสิ้นไปที่ขั้นตอนที่ 9
 7. ในการเรียกดูวัตถุนโยบายกลุ่มกล่องโต้ตอบ คลิกการคอมพิวเตอร์แท็บ คลิกคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเรียกดูไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณต้อง การตรวจสอบ แล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการวัตถุนโยบาย กลุ่มที่เลือกกล่องโต้ตอบ คลิกเสร็จสิ้น.
 9. ปิดการเพิ่มสแนปอินแบบสแตนด์อโลนกล่องโต้ตอบ
 10. คลิกตกลง.
 11. ในการส่วนควบคุมเมนู การเลือกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกคอนโซลใหม่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ นี่คือคอนโซลที่คุณจะใช้การตั้งค่าลักษณะการทำการตรวจสอบ
back to the top

วิธีการเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้อื่นในการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบ

โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลมีสิทธิ์ในการกำหนดค่าการตรวจสอบ คุณสามารถการมอบหมายต่องานของการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ไปยังบัญชีผู้ใช้อื่น โดยการอนุญาตให้จัดการการตรวจสอบและล็อกการรักษาความปลอดภัยขวาในนโยบายกลุ่ม

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานบัญชีการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบ:
 1. ในคอนโซลนโยบายกลุ่มที่คุณสร้าง ขยายเมนูต่อไปนี้ตามลำดับต่อไปนี้:
  1. การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
  2. การตั้งค่า windows
  3. การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย
  4. Polices ท้องถิ่น
  5. การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้
 2. คลิกจัดการการบันทึกการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยคลิกการทำงาน (Action)แล้ว คลิกการรักษาความปลอดภัย.
 3. ในการจัดการการบันทึกการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยกล่องโต้ตอบ คลิกadd.

  หมายเหตุ:: ถ้าaddปุ่มไม่พร้อมใช้งาน (ปรากฏเป็นสีทึบ), คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแยกออกจากนโยบายภายในเครื่องกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเรียกใช้การaddปุ่ม
 4. คลิกผู้ใช้ที่เหมาะสมหรือกลุ่มผู้ใช้จากรายการ และจากนั้น คลิกadd. คลิกตกลง.
back to the top

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์เว็บของ Windows 2000 IIS 5.0

For a Windows 2000 Server-based computer that is running IIS 5.0, you should audit by using the following Windows events. "Audit success attempts" indicates that you are interested in successful events, and "Audit failed attempts" indicates that you are interested in failures when that event is performed. "On" means that the event is being audited, while "off" means the event is not being audited.

The following list provides auditing suggestions for various events on a Windows 2000-based computer that is an IIS Web server:
 • Account Logon
  Audit Success Attempts: ON

  Audit Failed Attempts: ON
 • Account Management
  Audit Success Attempts: Off

  Audit Failed Attempts: ON
 • Directory Service Access
  Audit Success Attempts: Off

  Audit Failed Attempts: ON
 • เข้าสู่ระบบ
  Audit Success Attempts: ON

  Audit Failed Attempts: ON
 • การเข้าถึงวัตถุ
  ตรวจสอบความพยายามสำเร็จ: ปิด

  ตรวจสอบความพยายามที่ล้มเหลว: OFF
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
  ตรวจสอบความพยายามสำเร็จ: ON

  ตรวจสอบความพยายามที่ล้มเหลว: ON
 • ใช้สิทธิ์
  ตรวจสอบความพยายามสำเร็จ: OFF

  ตรวจสอบความพยายามที่ล้มเหลว: ON
 • ดำเนินการติดตาม
  ตรวจสอบความพยายามสำเร็จ: OFF

  ตรวจสอบความพยายามที่ล้มเหลว: OFF
 • ระบบ:
  ตรวจสอบความพยายามสำเร็จ: OFF

  ตรวจสอบความพยายามที่ล้มเหลว: OFF
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 300549 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 03:06:05 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbperformance w2000perf kbmt KB300549 KbMtth
คำติชม