โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ.NET Framework 3.5 บน Windows 8, 8.1, Windows Server 2012 และ Windows Windows Server 2012 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3005628
บทนำ
การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้มีการเปิดใช้งานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยคุณลักษณะ.NET ใน Microsoft Framework 3.5 หรือไม่ก็ได้ 2966827 หรือ 2966828 (อธิบายไว้ในบูเลทีนรักษาความปลอดภัยของ Microsoft MS14-046) สำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5

โปรแกรมปรับปรุงนี้นำไปใช้กับ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
สรุป
Microsoft ได้ออกการปรับปรุง 3005628 สำหรับ 3.5 กรอบงาน.NET ที่เกี่ยวกับ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012

  • แต่ละ ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรที่ผู้ใช้ควรใช้คุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติ Windows จะติดตั้งการแก้ไขจาก Microsoft Update เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดู รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ.
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ควรอ้างอิงไปยัง "ดาวน์โหลดข้อมูล" และส่วน "สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้"
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2966827 หรือ 2966828 (อธิบายไว้ในบูเลทีนรักษาความปลอดภัยของ Microsoft MS14-046) สำหรับ.NET ใน Microsoft Framework 3.5 และจากนั้นให้ลองเปิดใช้งานคุณลักษณะ.NET ใน Microsoft Framework 3.5 ไม่จำเป็นในลักษณะการทำงานของ Windowsเป็นครั้งแรก คุณลักษณะอาจไม่สามารถเปิดใช้งานได้

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้
รหัสข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด
0x800F0906
ไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มต้นฉบับ
ใช้ตัวเลือก "ต้นฉบับ" เพื่อระบุที่ตั้งของแฟ้มที่จำเป็นต้องคืนค่าลักษณะการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งที่มา ดู http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077
สามารถพบ DISM ล็อกไฟล์ที่ C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์

Windows ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแฟ้มที่จำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และคลิก "ลองใหม่" เพื่อลองอีกครั้ง

การติดตั้งของหนึ่ง หรือหลายบทบาท บทบาทบริการ หรือลักษณะการทำงานล้มเหลว
ไม่พบแฟ้มต้นฉบับ ลองติดตั้งบทบาท บทบาทบริการ หรือลักษณะการทำงานอีกครั้งในเซสชันของตัวช่วยสร้างลักษณะการทำงานและเพิ่มบทบาทใหม่ และบนเพจยืนยันของวิซาร์ด คลิก "ระบุเป็นเส้นทางของแหล่งที่มาอื่น" เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องของแฟ้มต้นฉบับที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งต้องสามารถเข้าถึงได้โดยเรียงตามบัญชีคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
0X800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
0x800F081F
ไม่พบแฟ้มต้นฉบับ
ใช้ตัวเลือก "ต้นฉบับ" เพื่อระบุที่ตั้งของแฟ้มที่จำเป็นต้องคืนค่าลักษณะการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งที่มา ดู http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077
สามารถพบ DISM ล็อกไฟล์ที่ C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0X800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
รหัสข้อผิดพลาด: 0x800F081F
ข้อผิดพลาด: 0x800F081F
สาเหตุ
ปรับปรุงความปลอดภัย 2966827 และ 2966828 (อธิบายไว้ในบูเลทีนรักษาความปลอดภัยของ Microsoft MS14-046) สำหรับ 3.5 กรอบงาน.NET ต้องใช้ข้อมูลเมตาที่ถูกเพิ่มลงในระบบเมื่อเปิดใช้งานลักษณะการทำงานของ.NET ใน Microsoft Framework 3.5 เท่า นั้น โปรแกรมปรับปรุงที่ใช้กับ 3.5 กรอบงาน.NET มีไว้ให้ติดตั้งเฉพาะหลังจากที่มีการติดตั้งคุณลักษณะ.NET Framework 3.5 ปัญหานี้มีอธิบายอยู่ใน Knowledge Base ต่อไปนี้ของ Microsoft:
3002547 การเปิดใช้งาน.NET ใน Microsoft Framework 3.5 ไม่จำเป็นคุณลักษณะของ Windows ใน Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 อาจล้มเหลวหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 2966827 หรือ 2966828
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุง 3005628.

การปรับปรุง 3005628 จะเป็นเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2966827 หรือ2966828 จากระบบใด ๆ ที่มีเนื้อหาคุณลักษณะ.NET Framework 3.5 ติดตั้ง และที่มีอยู่ใน Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 ไปข้างหน้า ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2966827 และ2966828 ระบบจะเสนอให้กับระบบที่เกี่ยวข้องที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ.NET Framework 3.5 เท่านั้น

ลูกค้าที่มีการปรับปรุงความปลอดภัย 2966828 predeployed กับระบบของตนเอง โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ของตนหรือที่มีการปรับปรุงความปลอดภัย predeployed โดยผู้ดูแลระบบของตนเอง โดยใช้ " / StartComponentCleanup " และ " / ResetBase " ตัวเลือกของเครื่องมือให้บริการในรูปการปรับใช้และการจัดการ (DISM) ควรติดตั้งการปรับปรุง 3005628. ดูส่วน "ดาวน์โหลดข้อมูล" สำหรับการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมปรับปรุงที่เหมาะสม

ลูกค้าที่ได้รับ และติดตั้งการปรับปรุง 3005628 จาก Microsoft Update สถานีไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ลูกค้าแต่ละรายหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ตัดสินใจที่จะรันการปรับปรุง 3005628 ด้วยตนเอง หรือภาย ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการของพวกเขาควรอ้างอิงไปยัง "ดาวน์โหลดข้อมูล" และ "สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้" ส่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบที่ใช้ x86

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ NDPFixit-KB3005628-X86.exe เดี๋ยวนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบที่ใช้ x64

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ NDPFixit-KB3005628-X64.exe เดี๋ยวนี้

ลูกค้าที่ทราบที่ DISM " / StartComponentCleanup " และ " / ResetBase " ตัวเลือกถูกใช้บนระบบของพวกเขาควรดาวน์โหลดและติดตั้งต่อไปนี้ปรับปรุง:

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบที่ใช้ x86

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8.1-KB2966828-x86.msu เดี๋ยวนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบที่ใช้ x64

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows8.1 KB2966828 x64.msu ตอนนี้

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

ไม่มีสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ใช้ได้กับโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ แฟ้มโปรแกรมปรับปรุงจะต้องทำงาน โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลผู้ดูแล

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนำไปใช้จนกว่าแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงถูกล็อก หรือกำลังถูกใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลในบทความนี้ใช้ดังต่อไปนี้:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 บน Windows 8, Windows Server 2012, 8.1 และ Windows Windows Server 2012 R2
กระดานข่าวโปรแกรมปรับปรุงปรับปรุงความปลอดภัย.NET กรอบงานสำหรับการ KB3005628 KB3002547 KB2966828 KB2966827 MS14-06 .NET Framework 3.5 ที่เปิดใช้งาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3005628 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/14/2015 06:47:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

  • kbinfo kbsecvulnerability kbsecurity kbexpertiseinter kbsecadvisory kbmt kbfixme kbsurveynew kbmsifixme KB3005628 KbMtth
คำติชม