การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ข้อความ AS2 เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหัว MIME ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3006010
อาการ
สมมติว่า คุณส่งแฟ้มที่ใช้ชื่อแฟ้มที่ระบุ และชื่อแฟ้มใช้ข้อความ AS2 เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหัว MIME ใน Microsoft BizTalk Server 2010, BizTalk Server 2013 R2 หรือ 2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk มีสองอ็อพชันสำหรับการส่งผ่านแฟ้มชื่อในส่วนหัว MIME ในระหว่างการตั้งค่าข้อตกลง:
  • ตัวเลือกที่ 1: ระบุชื่อแฟ้มเป็น "แฟ้ม ReceivedFileName"
  • ตัวเลือกที่ 2: มีระบบสร้างชื่อไฟล์
เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 1 หยุดการทำงานข้อความ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตัวเริ่มต้นที่ชนิดสำหรับ 'Microsoft.BizTalk.AS2.Pipelines.BizTalkPropertyList' ออกข้อยกเว้น

หมายเหตุ การทำงานได้อย่างถูกต้องถ้าคุณเลือกอ็อพชัน 2 นี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณมีแบบแผนกับ msgtype เดียวกันที่ปรับใช้
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงของ BizTalk Server ที่สะสมต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3006010 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/10/2015 19:17:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3006010 KbMtth
คำติชม