ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกโดเมน Active Directory โดยใช้ชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300684
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับใช้และการทำงานของโดเมน Active Directory ที่จัดโครงแบบ โดยใช้ชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว
สาเหตุต่อไปนี้ พึงปฏิบัติคือการ สร้างโดเมน Active Directory ใหม่ที่ได้มีคุณสมบัติชื่อ DNS ทั้งหมด:
 • ไม่สามารถลงทะเบียนชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว โดยใช้อินเทอร์เน็ตที่มีตัวลงทะเบียนได้
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์และตัวควบคุมโดเมนที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับโดเมนของป้ายชื่อเดียวต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในการลงทะเบียนระเบียน DNS ในโซน DNS แบบป้ายชื่อเดียวแบบไดนามิก
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์และตัวควบคุมโดเมนอาจต้องการกำหนดค่าเพิ่มเติมในการแก้ไขการสอบถาม DNS ในโซน DNS แบบป้ายชื่อเดียว
 • บางโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์เข้ากับชื่อโดเมนของป้ายชื่อเดียวกัน การสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์อาจไม่มีอยู่ในโปรแกรมประยุกต์รุ่นเริ่มต้น หรือสนับสนุนอาจถูกส่งน้อยลงในรุ่นที่ในอนาคต
 • Transitioning from a single-label DNS domain name to a fully qualified DNS name is non-trivial and consists of two options. อย่างใดอย่างหนึ่งmigrateusers, computers, groups, and other states to a new forest. Or, perform a domain rename of the existing domain. Some server-based applications are incompatible with the domain rename feature that is supported in Windows Server 2003 and newer domain controllers. These incompatibilities either block the domain rename feature or make the use of the domain rename feature more difficult when you try to rename a single-label DNS name to a fully qualified domain name.

  Examples of applications that are incompatible with domain rename include, but are not limited to, the following products:
  • Microsoft Exchange 2000 Server
  • Microsoft Exchange Server 2007
  • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004
  • Microsoft Live Communications Server 2005
  • Microsoft Operations Manager 2005
  • Microsoft SharePoint Portal Server 2003
  • Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
  • Microsoft Office Communications Server 2007
 • The Active Directory Installation Wizard (Dcpromo.exe) in Windows Server 2008 warns against creating new domains that have single-label DNS names. Because there is no business or technical reason to create new domains that have single-label DNS names, the Active Directory Installation Wizard in Windows Server 2008 R2 explicitly blocks creating such domains.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Best-practice Active Directory domain names consist of one or more subdomains that are combined with a top-level domain that is separated by a dot character ("."). The following are some examples:
 • contoso.com
 • corp.contoso.com
 • contoso.local
Single-label names consist of a single word like "contoso."

The top-level domain occupies the rightmost label in a domain name. Common top-level domains include the following:
 • .com
 • .corp
 • .net
 • .org
 • Two-letter country code top level domains (ccTLD) such as .nz
Active Directory domain names should consist of two or more labels for the current and the future operating system and for application experience and reliability.

DNS name registration with an Internet registrar

We recommend that you register DNS names for the top-most internal and external DNS namespaces with an Internet registrar. This includes the forest root domain of any Active Directory forests unless such names are sub-domains of DNS names that are registered by your organization name (For example, the forest root domain "corp.example.com" is a sub-domain of an internal "example.com." namespace.) When you register your DNS names with an Internet registrar, this lets Internet DNS servers resolve your domain now or at some point over the life of your Active Directory forest. And, this registration helps prevent possible name collisions by other organizations.

Possible symptoms when clients cannot dynamically register DNS records in a single-label forward lookup zone

If you use a single-label DNS name in your environment, clients may be unable to dynamically register DNS records in a single-label forward lookup zone. Specific symptoms vary according to the version of Microsoft Windows that is installed.

The following list describes the symptoms that may occur:
 • After you configure Microsoft Windows for a single label domain name, all servers that have the domain controller role may be unable to register DNS records. The System log of the domain controller may consistently log NETLOGON 5781 warnings that resemble the following example:

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  Event ID: 5781
  คำอธิบาย::

  Dynamic registration or deregistration of one or more DNS records failed because no DNS servers are available.

  Data Words: 0000: 0000232a

  หมายเหตุ:Status code 0000232a maps to the following error code:
  DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE
 • The following additional status codes and error codes may appear in log files such as Netdiag.log:
  DNS Error Code: 0x0000251D = DNS_INFO_NO_RECORDS

  DNS_ERROR_RCODE_ERROR

  RCODE_SERVER_FAILURE
 • Windows-based computers that are configured for DNS dynamic updates will not register in a single-label domain. Warning events that resemble the following examples are recorded in the System log of the computer:

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  Event Source: DnsApi
  เหตุการณ์
  Category: None
  Event ID: 11151
  Description: The system failed to register network adapter with settings:
  Adapter Name : {Network adapter GUID}
  Host Name :<hostname> </hostname>
  Adapter-specific Domain Suffix : local
  DNS server list : <dns server="" ip="" address="" 1="">.<dns server="" ip="" address="" 2="">,<dns server="" ip="" address="" 3=""></dns></dns></dns>
  Sent update to server : None
  IP Address(es) :<ip address=""> </ip>
  The cause of this DNS registration failure was because of DNS server failure. This may be due to a zone transfer that has locked the DNS server for the applicable zone that your computer needs to register itself with.
  (The applicable zone should typically correspond to the Adapter-specific Domain Suffix that was indicated above.)
  You can manually retry registration of the network adapter and its settings by typing "ipconfig /registerdns" at the command prompt. If problems still persist, contact your network systems administrator to verify network conditions.

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  Event ID: 11165
  Source: DnsApi
  Description: The system failed to register host (A) resource records (RRs) for network adapter with settings:
  Adapter Name : {Network adapter GUID}
  Host Name :<host name=""></host>
  Primary Domain Suffix :<single label="" domain=""></single>
  DNS server list : <dns server="" ip="" address="" 1="">.<dns server="" ip="" address="" 2="">,<dns server="" ip="" address="" 3=""> </dns></dns></dns>
  Sent update to server :
  IP Address(es) :<ip address=""></ip>

  The reason the system could not register these RRs was because the DNS server contacted refused the update request.
  The reasons for this might be (a) you are not allowed to update the specified DNS domain name, or (b) because the DNS server authoritative for this name does not support the DNS dynamic update protocol.

  To register the DNS host (A) resource records using the specific DNS domain name and IP addresses for this adapter, contact your DNS server or network systems administrator.

How to enable Windows-based clients to perform dynamic updates to single-label DNS zones

By default, Windows does not send updates to top-level domains. However, you can change this behavior by using one of the methods that are described in this section. Use one of the following methods to enable Windows-based clients to perform dynamic updates to single-label DNS zones.

Method 1: Use Registry Editor

Domain controller locator configuration for Windows XP Professional and later versions of Windows
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เป็นสมาชิกของโดเมน Active Directory ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเดียวชื่อแบบป้ายชื่อ DNS สำหรับโดเมน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวระบุตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนบนสมาชิกโดเมนของ Active Directory ไม่สามารถใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS หาตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่มีชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียวเว้นแต่ว่าสมาชิกของโดเมน Active Directory ได้ฟอเรสต์ที่ประกอบด้วยโดเมนอย่างน้อยหนึ่ง และโดเมนนี้มีชื่อ DNS ป้ายชื่อเดียวกัน

Without modification, an Active Directory domain member in a forest that contains no domains that have single-label DNS names does not use the DNS Server service to locate domain controllers in domains that have single-label DNS names that are in other forests. Client access to the domains that have single-label DNS names fails if NetBIOS name resolution is not configured correctly.

To enable an Active Directory domain member to use DNS to locate domain controllers in domains that have single-label DNS names that are in other forests, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. Locate and then click the following subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. In the details pane, locate theAllowSingleLabelDnsDomainรายการ: ถ้าการAllowSingleLabelDnsDomainentry does not exist, follow these steps:
  1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  2. ประเภท:AllowSingleLabelDnsDomainas the entry name, and then press ENTER.
 4. คลิกสองครั้งAllowSingleLabelDnsDomainรายการ:
 5. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 6. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
DNS client configuration
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
Active Directory domain members and domain controllers that are in a domain that has a single-label DNS name typically must dynamically register DNS records in a single-label DNS zone that matches the DNS name of that domain. If an Active Directory forest root domain has a single-label DNS name, all domain controllers in that forest typically must dynamically register DNS records in a single-label DNS zone that matches the DNS name of the forest root.

By default, Windows-based DNS client computers do not attempt dynamic updates of the root zone "." or of single-label DNS zones. To enable Windows-based DNS client computers to try dynamic updates of a single-label DNS zone, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. Locate and then click the following subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
 3. In the details pane, locate theUpdateTopLevelDomainZonesรายการ: ถ้าการUpdateTopLevelDomainZonesentry does not exist, follow these steps:
  1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  2. ประเภท:UpdateTopLevelDomainZonesas the entry name, and then press ENTER.
 4. คลิกสองครั้งUpdateTopLevelDomainZonesรายการ:
 5. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 6. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
These configuration changes should be applied to all domain controllers and members of a domain that have single-label DNS names. If a domain that has a single-label domain name is a forest root, these configuration changes should be applied to all the domain controllers in the forest, unless the separate zones _msdcs.ForestName, _sites.ForestName, _tcp.ForestName, and _udp.ForestNameare delegated from theForestNamezone.

For the changes to take effect, restart the computers where you changed the registry entries.

หมายเหตุ
 • For Windows Server 2003 and later versions, the UpdateTopLevelDomainZones entry has moved to the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient
 • On a Microsoft Windows 2000 SP4-based domain controller, the computer will report the following name registration error in the System event log if the UpdateTopLevelDomainZones setting is not enabled:

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  Event ID: 5781
  ผู้ใช้: n/a
  Description: Dynamic registration or deregistration of one or more DNS records failed because no DNS servers are available.
  Data: 0000: 0000232a

 • On a Windows 2000 SP4-based domain controller, you must restart your computer after you add the UpdateTopLevelDomainZones setting.

Method 2: Use Group Policy

Use Group Policy to enable theUpdate Top Level Domain Zonespolicy and theLocation of the DCs hosting a domain with single label DNS namepolicy as specified in the following table under the folder location on the root domain container in Users and Computers, or on all organizational units (OUs) that host computer accounts for member computers, and for domain controllers in the domain.
นโยบาย:Folder location
Update Top Level Domain ZonesComputer Configuration\Administrative Templates\Network\DNS Client
Location of the DCs hosting a domain with single label DNS nameComputer Configuration\Administrative Templates\System\Net Logon\DC Locator DNS Records
หมายเหตุ:These policies are supported only on Windows Server 2003-based computers and on Windows XP-based computers.

To enable these policies, follow these steps on the root domain container:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ภายใต้นโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์.
 3. ขยายแม่แบบการดูแลระบบ.
 4. เปิดใช้งานนั้นUpdate Top Level Domain Zonesนโยบาย: โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ขยายNetwork.
  2. คลิกไคลเอ็นต์ DNS.
  3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกสองครั้งUpdate Top Level Domain Zones.
  4. คลิกที่เปิดใช้งาน.
  5. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 5. เปิดใช้งานนั้นLocation of the DCs hosting a domain with single label DNS nameนโยบาย: โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ขยายระบบ:.
  2. ขยายNet Logon.
  3. คลิกDC Locator DNS Records.
  4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกสองครั้งLocation of the DCs hosting a domain with single label DNS name.
  5. คลิกที่เปิดใช้งาน.
  6. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 6. Exit Group Policy.
For more information about how to use the Group Policy Object Editor to manage local computer policy, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
307882How to use the Group Policy Editor to manage local computer policy in Windows XP
On Windows Server 2003-based and later versions DNS servers, make sure that root servers are not created unintentionally.

On Windows 2000-based DNS servers, you may have to delete the root zone "." to have the DNS records correctly declared. The root zone is automatically created when the DNS server service is installed because the DNS server service cannot reach the root hints. This issue was corrected in later versions of Windows.

Root servers may be created by the DCpromo Wizard. If the "." zone exists, a root server has been created. For name resolution to work correctly, you may have to remove this zone.
ตั้งใหม่ และปรับเปลี่ยนนโยบายค่า DNS สำหรับ Windows Server 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่า
 • กระบวนการปรับปรุงโซนโดเมนระดับบนสุดนโยบาย:

  ถ้ามีระบุนโยบายนี้ มันสร้างรายการ UpdateTopLevelDomainZones REG_DWORD ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  NT\DNSClient HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows
  ค่าของรายการสำหรับ UpdateTopLevelDomainZones ได้ต่อไปนี้:
  • เปิดใช้งาน (0x1) การตั้งค่า 0x1 หมายความ ว่า คอมพิวเตอร์อาจพยายามปรับปรุงโซน TopLevelDomain นั่นคือ ถ้ามีการเปิดใช้การตั้งค่า UpdateTopLevelDomainZones เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีใช้นโยบายนี้ส่งการปรับปรุงแบบไดนามิกไปยังโซนที่มีสิทธิ์สำหรับระเบียนทรัพยากรที่คอมพิวเตอร์ต้องปรับปรุง ยกเว้นสำหรับโซนราก
  • ปิดใช้งาน (0x0) การตั้งค่า 0x0 หมายความ ว่า คอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับอนุญาตในการพยายามปรับปรุงโซน TopLevelDomain นั่นคือ ถ้ามีการตั้งค่านี้ถูกปิดใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีใช้นโยบายนี้ไม่สามารถส่งการปรับปรุงแบบไดนามิกโซนหลัก หรือโซนของโดเมนระดับบนสุดที่มีสิทธิ์สำหรับระเบียนทรัพยากรที่ต้องการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ ถ้าการตั้งค่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดค่า ไม่มีใช้นโยบายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นการกำหนดค่าภายใน
 • กระบวนการการลงทะเบียน PTR ระเบียนนโยบาย:

  มีเพิ่มเป็นค่าใหม่ 0x2 ของรายการ RegisterReverseLookup REG_DWORD ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  NT\DNSClient HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows
  ค่าของรายการสำหรับ RegisterReverseLookup ได้ต่อไปนี้:
  • 0x2 ลงทะเบียนถ้าลงทะเบียน "A" บันทึกสำเร็จ คอมพิวเตอร์พยายามที่จะใช้การลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร PTR เท่านั้นถ้าลงทะเบียนเหล่านั้นสำเร็จไว้ตรงระเบียนทรัพยากร "A"
  • 0x1 ลงทะเบียน คอมพิวเตอร์พยายามใช้ PTR ทรัพยากรเร็กคอร์ดที่ลงทะเบียนคำนึงถึงความสำเร็จของการลงทะเบียน "A" เรกคอร์ด
  • 0x0 ลงไม่ทะเบียน คอมพิวเตอร์ไม่เคยลองใช้การลงทะเบียนในระเบียนทรัพยากร PTR
ข้อมูลอ้างอิง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
254680dns namespace การวางแผน

294785นโยบายกลุ่มใหม่สำหรับ DNS ใน Windows Server 2003

2002584: สามารถเลือกบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ DNS เมื่อมีการเพิ่มตัวควบคุมโดเมนไปยังโดเมน Active Directory ได้ที่มีอยู่

2992634: คำเตือนเมื่อเนื่อง Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 DCPROMO ในโดเมนที่มีชื่อ DNS ของป้ายชื่อเดียว

รายการแนะนำ ADMT: กำลังโยกย้ายและ Restructuring โดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่

แนะนำใช้งานไดเรกทอรีการโยกย้ายเครื่องมือ (ADMT) รายการ: กำลังโยกย้ายและ Restructuring โดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่

เครื่องมือการโยกย้ายไดเรกทอรีเวอร์ชัน 3.1 ใช้งานอยู่

เวอร์ชันเครื่องมือการโยกย้ายไดเรกทอรีที่ใช้งาน 3.2

หน้าความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ในศูนย์โซลูชันการวางแผน Namespace DNSส่งส่วนที่หนึ่งช่องว่างชื่อวิธีการ kbhowto ตั้งค่าการตั้งค่า DDNS เลื่อน DCPROMO ต่อการค้นหาโซนย้อนหลัง PTR active directory SP4 dnsapi.dll ป้ายชื่อเดียว AD โซน AllowSingleLabelDnsDomainName TLD rendom Netlogon DC โดเมนตัวควบคุม DNS_ERROR_RCODE_ERROR RCODE_SERVER_FAILURE lable

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 300684 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/10/2011 06:04:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB300684 KbMtth
คำติชม