เนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์วิธีใช้ฉบับปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการ R3 2012 AX Dynamics Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3011580
บทความนี้ใช้ได้กับ Microsoft Dynamics AX สำหรับทุกภูมิภาคนั้น
บทนำ
บทความนี้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์วิธีใช้สำหรับ Microsoft R3 2012 AX ของ Dynamics

บทความนี้ให้การเข้าถึงเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับ R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft รุ่นนี้ของ Microsoft Dynamics AX รวมฟังก์ชันการทำงานใหม่ของขายปลีก ตลอดจนชุดคุณลักษณะใหม่ที่สนับสนุนการจัดการคลังสินค้าและฟังก์ชันการขนส่ง สำหรับรายการสมบูรณ์ของการปรับปรุงที่รวมอยู่ในรุ่นนี้ อ้างถึงใหม่ ถูกเปลี่ยนแปลง และแนะ นำคุณลักษณะที่ไม่สนับสนุน http://technet.microsoft.com/EN-US/library/dn527205.aspx. ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อเข้าถึงเอกสาร ในภาษา อังกฤษสหรัฐอเมริกา รวม ทั้ง ในภาษาต่อไปนี้:
อาหรับ ภาษาจีน (ประยุกต์), เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์), ดัตช์ (เบลเยียม), ภาษาอังกฤษ (ออสเตรเลีย), ภาษาอังกฤษ (แคนาดา), ภาษาอังกฤษ (อินเดีย), อังกฤษ (ไอร์แลนด์), อังกฤษ (มาเลเซีย), อังกฤษ (นิวซีแลนด์), อังกฤษ (สิงคโปร์), ภาษาอังกฤษ (แอฟริกาใต้), ภาษาอังกฤษ (สหราช อาณาจักร), เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา), ฝรั่งเศส (เบลเยียม), ภาษาฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์), ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี), เยอรมัน (ออสเตรีย), เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์), ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ภาษาอิตาลี (สวิตเซอร์แลนด์), ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิทัวเนีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย สเปน (สากล), สเปน (เม็กซิโก) ภาษาไทย ภาษาสวีเดน
เนื้อหาเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานบน TechNet สำหรับสหรัฐอเมริกาภาษาอังกฤษและภาษาต่อไปนี้ (โปรดสังเกตว่า Microsoft Dynamics AX จะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาต่าง ๆ ที่มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนบน TechNet):
จีน (ประยุกต์), เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย สเปน สวีเดน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณกำลังพบกับการตัดสินค้าจากคลังดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้าลงทะเบียนไว้ในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้าลูกค้าในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

คำแนะนำในการติดตั้งแยกต่างหากจะมี การปรับปรุงเนื้อหาที่ถูกติดตั้งแล้ว และ สำหรับการติดตั้งเนื้อหาเป็นภาษาที่ยังไม่ได้ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ความช่วยเหลือของคุณ

การปรับปรุงเนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์วิธีใช้ที่ถูกติดตั้งแล้ว ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณนำทางไปยังโฟลเดอร์การติดตั้งผลิต R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft บันทึก และ unzip แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษาที่คุณกำลังติดตั้ง

  ตรวจสอบว่า รูปแบบดีวีดี AX Dynamics ของ Microsoft จะถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งเครือข่าย เปิดโฟลเดอร์รูปภาพดีวีดี AX Dynamics ของ Microsoft ต่อไปนี้: ไดรฟ์: \Msi\HelpContent

  หมายเหตุ เมื่อคุณ unzip แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน แฟ้มแต่ละแฟ้ม.zip สร้างแฟ้มที่ชื่อนี้: แฟ้ม HelpContent_pt br.msi ในตัวอย่างนี้ แฟ้ม.msi ประกอบด้วยเนื้อหาวิธีใช้ในบราซิลโปรตุเกส (br พ.)
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอน Setup.exe เมื่อโปรแกรมติดตั้งเริ่มต้น คลิกการเชื่อมโยงการติดตั้ง แล้ว คลิ กถัดไปในกล่องโต้ตอบยินดีต้อนรับ
 3. เลือกเพิ่ม หรือแก้ไขตัวเลือกคอมโพเนนต์ และคลิกถัดไป
 4. ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนคอมโพเนนต์การโต้ตอบ คอมโพเนนต์ที่ติดตั้งอยู่จะถูก เลือก การรวมเซิร์ฟเวอร์วิธีใช้ คลิก'ถัดไป'
 5. ในกล่องโต้ตอบการเลือกเนื้อหาและภาษา มีเลือกภาษาที่คุณได้ติดตั้งเนื้อหาสำหรับ ยกเลิกการเลือกสำหรับภาษาที่คุณกำลังปรับปรุง และคลิกถัดไป ซึ่งทำให้เนื้อหาของภาษาเหล่านั้นจะถูกเอาออก ซึ่งไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการปรับปรุงเนื้อหา

  หมายเหตุ ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ คุณใช้แผงควบคุมของ Windows เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเนื้อหาวิธีใช้ ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเอาเนื้อหาสำหรับหลายภาษาในขั้นตอนเดียวโดยใช้โปรแกรมการตั้งค่า Microsoft Dynamics AX
 6. มีข้อความปรากฏคล้ายกับต่อไปนี้: HelpContent_PT แบบต่อไปนี้-BR กำหนดเอง HelpContent_ BR พ.ใด ๆ ที่ทำกับเนื้อหาวิธีใช้นี้เนื่องจากมีการติดตั้งจะหายไป คุณต้องการทำต่อไปหรือไม่

  ถ้าคุณเพิ่มเนื้อหาของคุณเองไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณช่วย โดยทำตามคำแนะนำในเนื้อหา คุณเพิ่มจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน และจะไม่ถูกเอาออก คลิกตกลงเพื่อลบเนื้อหาสำหรับภาษาคุณระบุ
 7. เมื่อเนื้อหาที่เลือกได้ถูกลบออก คุณจะต้องเริ่มการทำงานของโปรแกรมติดตั้ง และติดตั้งเนื้อหาที่ปรับปรุงสำหรับภาษาคุณระบุ เมื่อต้องการเริ่มต้น คลิกสองครั้งที่ไอคอน Setup.exe เมื่อโปรแกรมติดตั้งเริ่มต้น คลิกการเชื่อมโยงการติดตั้ง แล้ว คลิ กถัดไปในกล่องโต้ตอบยินดีต้อนรับ
 8. เลือกเพิ่ม หรือแก้ไขตัวเลือกคอมโพเนนต์ และคลิกถัดไป
 9. ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนคอมโพเนนต์การโต้ตอบ เลือก HelpServer แล้วคลิกถัดไป
 10. ภาษาที่คุณเอาเนื้อหาสำหรับการล้างข้อมูล เลือกภาษาที่จะติดตั้งเนื้อหา และคลิก'ถัดไป'
 11. เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งกล่องโต้ตอบแสดง คลิกติดตั้งเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสำหรับภาษาคุณเลือก คลิกFinishเมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์วิธีใช้เนื้อหาสำหรับภาษาที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณนำทางไปยังโฟลเดอร์การติดตั้งผลิต R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft บันทึก และ unzip แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษาที่คุณกำลังติดตั้ง

  หมายเหตุ เมื่อคุณ unzip แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน แฟ้มแต่ละแฟ้ม.zip สร้างแฟ้มที่ชื่อนี้: แฟ้ม HelpContent_pt br.msi ในตัวอย่างนี้ แฟ้ม.msi ประกอบด้วยเนื้อหาวิธีใช้ในบราซิลโปรตุเกส (br พ.)
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอน Setup.exe เมื่อโปรแกรมติดตั้งเริ่มต้น คลิกการเชื่อมโยงการติดตั้ง แล้ว คลิ กถัดไปในกล่องโต้ตอบยินดีต้อนรับ
 3. เลือกเพิ่ม หรือแก้ไขตัวเลือกคอมโพเนนต์ และคลิกถัดไป
 4. ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนคอมโพเนนต์การโต้ตอบ เลือก HelpServer แล้วคลิกถัดไป
 5. เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งกล่องโต้ตอบแสดง คลิกติดตั้งเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสำหรับภาษาคุณเลือก คลิก Finish เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2012 R2 หรือการติดตั้ง Microsoft Dynamics AX 2012 เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
สำหรับ Microsoft Dynamics AX 2012 R3
อาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_ar.msiไม่มีข้อมูล15,761,40812-Oct-201423:00ไม่มีข้อมูล
ภาษาจีน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_zh-hans.msiไม่มีข้อมูล14,462,97608-เมษายน-201417:59ไม่มีข้อมูล
เช็ก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_cs.msiไม่มีข้อมูล15,958,01612-Oct-201423:00ไม่มีข้อมูล
ภาษาเดนมาร์ก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_da.msiไม่มีข้อมูล13,737,98408-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
ภาษาดัตช์
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_nl.msiไม่มีข้อมูล14,659,58408-เมษายน-201417:58ไม่มีข้อมูล
ดัตช์ (เบลเยียม)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_nl-be.msiไม่มีข้อมูล14,508,03208-เมษายน-201417:58ไม่มีข้อมูล
อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-au.msiไม่มีข้อมูล12,546,04808-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
อังกฤษ (แคนาดา)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-ca.msiไม่มีข้อมูล11,780,09608-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-gb.msiไม่มีข้อมูล12,750,84808-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
อังกฤษ (ไอร์แลนด์)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-ie.msiไม่มีข้อมูล12,623,87208-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษ (อินเดีย)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-in.msiไม่มีข้อมูล9,867,26408-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
อังกฤษ (มาเลเซีย)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-my.msiไม่มีข้อมูล12,238,84808-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษ (นิวซีแลนด์)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-nz.msiไม่มีข้อมูล12,468,22408-เมษายน-201417:56ไม่มีข้อมูล
อังกฤษ (สิงคโปร์)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-sg.msiไม่มีข้อมูล12,345,34408-เมษายน-201417:56ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษ (แอฟริกาใต้)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-za.msiไม่มีข้อมูล12,644,35208-เมษายน-201417:56ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_en-us.msiไม่มีข้อมูล20,178,53611-มิย.-201414:44ไม่มีข้อมูล
ภาษาเอสโตเนีย
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_et.msiไม่มีข้อมูล14,913,53612-Oct-201423:01ไม่มีข้อมูล
ภาษาฝรั่งเศส
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_fr.msiไม่มีข้อมูล15,175,68008-เมษายน-201417:57ไม่มีข้อมูล
ภาษาฝรั่งเศส (เบลเยียม)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_fr-be.msiไม่มีข้อมูล15,028,22408-เมษายน-201417:57ไม่มีข้อมูล
ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_fr-ca.msiไม่มีข้อมูล15,003,64808-เมษายน-201417:57ไม่มีข้อมูล
ภาษาฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_fr-ch.msiไม่มีข้อมูล15,024,12808-เมษายน-201417:57ไม่มีข้อมูล
ภาษาเยอรมัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_de.msiไม่มีข้อมูล15,794,17608-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
เยอรมัน (ออสเตรีย)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_de-at.msiไม่มีข้อมูล15,138,81608-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
ภาษาเยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_de-ch.msiไม่มีข้อมูล15,134,72008-เมษายน-201417:55ไม่มีข้อมูล
ฮังการี
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_hu.msiไม่มีข้อมูล16,101,37612-Oct-201423:01ไม่มีข้อมูล
ภาษาอิตาลี
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_it.msiไม่มีข้อมูล14,655,48808-เมษายน-201417:58ไม่มีข้อมูล
ภาษาอิตาลี (สวิตเซอร์แลนด์)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_it-ch.msiไม่มีข้อมูล14,671,87208-เมษายน-201417:58ไม่มีข้อมูล
ภาษาญี่ปุ่น
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_ja.msiไม่มีข้อมูล14,798,84808-เมษายน-201417:58ไม่มีข้อมูล
ลิทัวเนีย
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_lt.msiไม่มีข้อมูล15,650,81612-Oct-201423:01ไม่มีข้อมูล
ลัตเวีย
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_lv.msiไม่มีข้อมูล15,634,43212-Oct-201423:01ไม่มีข้อมูล
ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_pt-br.msiไม่มีข้อมูล15,077,37608-เมษายน-201417:58ไม่มีข้อมูล
โปแลนด์
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_pl.msiไม่มีข้อมูล16,068,60812-Oct-201423:01ไม่มีข้อมูล
ภาษารัสเซีย
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_ru.msiไม่มีข้อมูล18,706,43208-เมษายน-201417:58ไม่มีข้อมูล
ภาษาสเปน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_es.msiไม่มีข้อมูล14,667,77608-เมษายน-201417:57ไม่มีข้อมูล
ภาษาสเปน (เม็กซิโก)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_es-mx.msiไม่มีข้อมูล14,659,58408-เมษายน-201417:56ไม่มีข้อมูล
ไทย (ไทย)
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Helpcontent_th.msiไม่มีข้อมูล17,522,68812-Oct-201423:01ไม่มีข้อมูล
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้งาน สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3011580 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2015 16:55:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 • kbqfe kbmbsmigrate kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB3011580 KbMtth
คำติชม