อุปกรณ์ Exchange ActiveSync จะถูกบล็อคโดยไม่คาดคิด โดยรายการ ABQ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3013802
อาการ
หลังจากที่คุณทำการคลี่ระยะไกล หรือ การตั้งค่าจากโรงงานของอุปกรณ์ ActiveSync หรือหลังจากที่คุณคืนค่าอุปกรณ์จากการสำรองข้อมูล ไคลเอนต์ ActiveSync บนอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถ ปรับให้ตรงกับ Microsoft Exchange Server

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • การตั้งค่าองค์กร ActiveSync สำหรับระดับการเข้าถึงเริ่มต้นถูกตั้งค่าเพื่อบล็อกหรือตรวจสอบสินค้า
  • ไม่มีกฎการเข้าถึงอุปกรณ์ ActiveSync ที่ระดับการเข้าถึงที่ตั้งเมื่อต้องการบล็อกหรือการตรวจสอบสินค้า
  • กล่องจดหมายได้ ActiveSyncAllowedDeviceID การตั้งค่าการกำหนดค่า

สาเหตุ
ไคลเอนต์ ActiveSync บนอุปกรณ์เหล่านี้มีกระบวนการที่สร้างเป็น DeviceID เมื่อมีสร้างโพรไฟล์ ActiveSync แรก โดยการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ นี้เอาส่วนกำหนดค่า ActiveSync ใด ๆ ที่มีอยู่ และตั้งค่า DeviceID
การแก้ไข
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ DeviceID ใหม่ต้องเพิ่มลงในรายการActiveSyncAllowedDeviceIDsของกล่องจดหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งเตือนการตรวจสอบสินค้าที่มีลักษณะต่อไปนี้:

Your mobile device is temporarily blocked from accessing content via Exchange ActiveSync because the mobile device has been quarantined. You don't need to take any action. Content will automatically be downloaded as soon as access is granted by your administrator.You need to wait for me to check my messages before your device will be activated.Information about your mobile device:Device model:VirtualDevice type:WP8Device ID:B88749B0AAD51D707FD5A3B5C5045A2CDevice OS:Windows Phone 8.10.12400Device user agent:MSFT-WP/8.10.12400Device IMEI:35176404001580Exchange ActiveSync version:14.1Device access state:QuarantinedDevice access state reason:GlobalSent at 11/10/2014 1:51:12 PM to jim@tailspintoys.com

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3013802 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2015 21:02:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Online via Office 365 A Plans, Exchange Online via Office 365 E Plans, Exchange Online via Office 365 G Plans, Exchange Online via Office 365 P Plans

  • kbsurveynew kbmt KB3013802 KbMtth
คำติชม