การตรวจสอบล้มเหลวสำหรับบางโซนที่มีลายเซ็นของ DNSSEC ในสภาพแวดล้อม Windows Server 2012 R2 ของ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3014171
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2012 R2 การเปิดใช้งานสำหรับการตรวจสอบส่วนขยาย (DNSSEC) ความปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน DNS เซิร์ฟเวอร์อาจไม่เสมอแก้บางโซนที่มีลายเซ็นของ DNSSEC ตัวอย่างเช่น เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ได้รับการร้องขอการจำแนกชื่อโฮสต์ในโซนมีลายเซ็นของ DNSSEC เซิร์ฟเวอร์ DNS ส่งกลับข้อผิดพลาดทาง SERVFAIL ไปยังไคลเอนต์

  • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 R2 การใช้เป็นตัวส่งต่อการขั้นต้นน้ำสำหรับแบบสอบถาม DNSSEC ในกรณีนี้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 R2 ของตัวส่งต่อ DNS ไม่ได้รับระเบียน DNSSEC ในใบสั่ง จะไม่แครายการเรกคอร์ดเต็ม และตอบกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ตรวจสอบไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทำให้การตรวจสอบ DNSSEC ล้มเหลว ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อการ ผูก มีใช้ฟังก์ชันจะส่งกลับระเบียน DNSSEC ไปที่ตัวส่งต่อ R2 Windows Server 2012

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้จากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีการปรับปรุงครั้งแรก 2919355 ติดตั้งใน Windows Server 2012 R2 ของ

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

Windows Server 2012 R2 ของแฟ้มข้อมูลและบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จะแสดงเฉพาะ "Windows 8.1" อยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows 8.1" บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
  • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
    เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
    6.3.960 0.17 xxxWindows Server 2012 R2RTMGDR
  • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cache.dnsไม่มีข้อมูล3,19818-มิย.-201314:43ไม่มีข้อมูล
Dns.exe6.3.9600.176311,733,63212-ม.ค.-201501:37x 64
Dnsserver.events.xmlไม่มีข้อมูล60918-มิย.-201314:43ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012 R2 ของ

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มAmd64_3b6d1ec6222173bff5f67987c4d5cf6b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17634_none_20af599b9f7b0d62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)15-ม.ค.-2015
เวลา (UTC)07:45
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dns-เซิร์ฟเวอร์-service_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17634_none_3efa4406aa6324e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม287,325
วัน (UTC)15-ม.ค.-2015
เวลา (UTC)02:47
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb3014171 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.3.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,832
วัน (UTC)15-ม.ค.-2015
เวลา (UTC)07:45
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb3014171_rtm_gm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.3.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,413
วัน (UTC)15-ม.ค.-2015
เวลา (UTC)07:45
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb3014171_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.3.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,465
วัน (UTC)15-ม.ค.-2015
เวลา (UTC)07:45
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3014171 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/02/2015 08:33:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB3014171 KbMtth
คำติชม