Outlook Web Access จากมุมมอง IIS การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301428
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สรุป
บทความนี้อธิบายหลายวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปมากที่สุดที่ส่งผลต่อ Outlook Web Access (OWA) จากมุมมอง IIS สอง:
 • ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงหน้าการเข้าสู่ระบบ OWA
 • ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านจาก OWA เมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบ หรือ จากหน้าตัวเลือกหลังจากการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาการเข้าถึง OWA

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ใช้ที่ได้รับเมื่อพวกเขาพยายามเข้าถึงหน้าการเข้าสู่ระบบ OWA (เรียกอีกอย่างว่าเพจของ Gold) รวมต่อไปนี้:
HTTP 500 Internal Server Error
หรือ
รายการการไดเรกทอรีที่ถูกปฏิเสธ
หรือ
ข้อผิดพลาดในการรันไทม์ VBScript
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่า เว็บไซต์เริ่มต้นกำหนดค่าอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิดโปรแกรมจัดการการบริการอินเทอร์เน็ต และขยายเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้น.
  2. คลิกขวาที่เว็บไซต์เริ่มต้น และคลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ การตรวจสอบว่า มีเอาออกมีปุ่มต่อไปนี้ชื่อโปรแกรมประยุกต์กล่อง ถ้าคุณไม่เห็นการเอาออกปุ่ม คลิกสร้างเมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์การเริ่มต้น
  4. คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บมากการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและการควบคุมการรับรองความถูกต้องคลิกการแก้ไขปุ่ม
  5. ตรวจสอบว่าการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและรองรับ windows NT/ตอบ รับ(ใน IIS รุ่น 4.0) หรือพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม(ใน IIS รุ่น 5.0) ทั้งสองแบบเลือก
  6. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดแผ่นคุณสมบัติ
 2. หลังจากที่คุณได้ทำแน่ใจว่า เว็บไซต์เริ่มต้นกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์เสมือนของ Exchange กำหนดค่าอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์เสมือนที่แลกเปลี่ยนการตั้งชื่อแสดงอยู่ด้านล่างที่เริ่มต้นเว็บไซต์
  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และคลิกคุณสมบัติ.
  3. ตรวจสอบว่า มีเอาออกมีปุ่มต่อไปนี้ชื่อโปรแกรมประยุกต์กล่อง ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรม คลิกสร้างเมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์การแลกเปลี่ยน
  4. ในการเอกสารแท็บ ตรวจสอบว่า Logon.asp เอกสารเริ่มต้นที่ด้านบน ถ้าคุณไม่มีอยู่ คลิกaddประเภท:Logon.aspการย้ายแฟ้มนี้ไปยังด้านบนของรายการ
  5. คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บมากการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและการควบคุมการรับรองความถูกต้องคลิกการแก้ไขปุ่ม
  6. ตรวจสอบว่าการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและรองรับ windows NT/ตอบ รับ(ใน IIS 4.0) หรือพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม(ใน IIS 5.0) ทั้งสองแบบเลือก
  7. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดแผ่นคุณสมบัติ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในการแก้ไขปัญหา

เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านใน OWA เหล่านี้อาจได้รับการเพจว่างสีขาวหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ Iisadmpwd ได้ถูกเซ็ตอัพอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::หมายเหตุ:: โดยค่าเริ่มต้น IIS 5.0 ไม่สร้างโฟลเดอร์ Iisadmpwd คุณต้องสร้างโฟลเดอร์นี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

  1. เปิดโปรแกรมจัดการการบริการอินเทอร์เน็ต และขยายเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้น.
  2. ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ชื่อ Iisadmpwd อยู่ด้านล่างที่เริ่มต้นเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์นี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกขวาที่เว็บไซต์เริ่มต้น คลิกใหม่คลิกไดเรกทอรีเสมือนแล้ว คลิกถัดไป.
   2. นามแฝง พิมพ์Iisadmpwdคลิกถัดไป.
   3. เรียกดู \Winnt\System32\Inetsrv\Iisadmpwd คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
   4. ตรวจสอบว่า ทั้งสองอย่างเรียกใช้สคริปต์และดำเนินการมีเลือก และคลิกถัดไป.
   5. คลิกเสร็จสิ้น.
  3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Iisadmpwd และคลิกคุณสมบัติ.
  4. ตรวจสอบว่า กล่องกาเครื่องหมายนี้สำหรับสคริปต์การเข้าถึงแหล่งที่มา,การเขียนและการเรียกดูไดเรกทอรีกำลังล้างข้อมูล
  5. ใน IIS 4.0 ตรวจสอบที่Permissions:ตั้งค่าดำเนินการ (รวมทั้งสคริปต์). ใน IIS 5.0 ตรวจสอบที่ดำเนินการมีการตั้งค่าสิทธิ์สคริปต์และExecutables.
  6. คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บมากการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและการควบคุมการรับรองความถูกต้องคลิกการแก้ไขปุ่ม
  7. ตรวจสอบว่าการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อและรองรับ windows NT/ตอบ รับ(ใน IIS 4.0) หรือพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม(ใน IIS 5.0) ทั้งสองแบบเลือก
  8. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดแผ่นคุณสมบัติ
 • ตรวจสอบว่า นโยบายโดเมนไม่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows NT 4.0 Server ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ในเครื่องมือการดูแลระบบOPENตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน.
  2. ในการนโยบายเมนู คลิกบัญชี.
  3. ที่ด้านล่างของหน้าต่างนโยบายบัญชี ให้ที่ต้องเข้าสู่ระบบผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านไม่มีอยู่
  4. คลิกตกลง.
  5. ในการนโยบายเมนู คลิกสิทธิ์ของผู้ใช้.
  6. ในรายการ เลือกเข้าสู่ระบบอยู่ภายในเครื่องและตรวจสอบว่า IUSR_ <servername>และ IWAM_ <servername>มีการแสดงรายการบัญชี ถ้าบัญชีเหล่านี้ไม่มีอยู่ คุณต้องเพิ่มแฟ้มเหล่านั้น เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: </servername> </servername>
   1. คลิกaddจากนั้น คลิกแสดงผู้ใช้.
   2. เลือกการiusr_<servername></servername>และiwam_<servername></servername>บัญชีและคลิกadd.
   3. คลิกตกลง.
  7. ในรายการ เลือกการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายและตรวจสอบว่า การiusr_<servername></servername>และiwam_<servername></servername>บัญชีจะแสดงรายการ ถ้าบัญชีเหล่านี้จะไม่แสดงรายการ เพิ่มแฟ้มเหล่านั้นตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
  8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดหน้าต่างนโยบายสิทธิ์ของผู้ใช้
  9. ปิดหน้าต่างตัวจัดการผู้ใช้
  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows 2000 Server ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ในเครื่องมือการดูแลระบบOPENนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น.
  2. ขยายนโยบายท้องถิ่นเลือกการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้.
  3. คลิกสองครั้งเข้าสู่ระบบอยู่ภายในเครื่อง. ตรวจสอบว่า IUSR_ <servername> & IWAM_ <servername>มีการแสดงรายการบัญชี และที่ทั้งสอง</servername> </servername>การตั้งค่านโยบายท้องถิ่นและการตั้งค่านโยบายที่มีผลบังคับใช้ถูกเลือก
  4. คลิกสองครั้งเข้าสู่ระบบเป็นชุดงาน. ตรวจสอบว่า IUSR_ <servername> & IWAM_ <servername>มีการแสดงรายการบัญชี และที่ทั้งสอง</servername> </servername>การตั้งค่านโยบายท้องถิ่นและการตั้งค่านโยบายที่มีผลบังคับใช้ถูกเลือก
  5. คลิกสองครั้งการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่าย. ตรวจสอบว่า IUSR_ <servername> & IWAM_ <servername>มีการแสดงรายการบัญชี และที่ทั้งสอง</servername> </servername>การตั้งค่านโยบายท้องถิ่นและการตั้งค่านโยบายที่มีผลบังคับใช้ถูกเลือกหมายเหตุ:: ถ้าการตั้งค่านโยบายที่มีผลบังคับใช้จะไม่ได้เลือก การตรวจสอบการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้บนตัวควบคุมโดเมน และมั่นใจได้ที่กำหนดการตั้งค่านโยบายเหล่านี้ไม่ได้เลือกไว้สำหรับสิทธิ์ของผู้ใช้เหล่านี้

  6. ปิดหน้าต่างการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น
iis4, iis5, owa

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 301428 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 03:21:58 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB301428 KbMtth
คำติชม