2016 outlook สำหรับ Mac ล้มเหลวหลังจากเริ่มต้นระบบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3014451
อาการ
Microsoft Outlook 2016 สำหรับ Maccrashes ทันทีหลังจากเริ่มต้นระบบ โปรแกรมรายงานความล้มเหลวที่แสดงข้อมูลข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ชนิดของข้อยกเว้น: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
รหัสข้อยกเว้น: 0x0000000000000002 ข้อมูลเฉพาะของ 0x0000000000000000Application:

dyld: เปิดใช้ ผู้อยู่ในอุปการะ librariesDyld ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการโหลด:
ไม่ได้โหลดไลบรารี: @rpath/osfcore.framework/Versions/A/osfcore

อ้างอิงจาก: โปรแกรม ประยุกต์/Outlook Microsoft Outlook.app/Contents/MacOS/Microsoft
เหตุผล: รูปไม่พบ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าระบบแฟ้มพื้นฐานมีรูปแบบที่เทียบเท่า ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้มจะชื่อ OsfCore.framework อย่างไรก็ตาม 2016 Outlook สำหรับ Mac ค้นหาแฟ้มที่มีชื่อว่า osfcore.framework และไม่พบแฟ้มอยู่ภายในกลุ่มแอพลิเคชัน
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อไฟล์ OsfCore.framework เป็น "osfcore.framework" เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ในการค้นหา เปิดโฟลเดอร์ของแอพลิเคชัน
  2. คลิกขวาMicrosoft Outlook, แล้ว เลือกแสดงเนื้อหาแพคเกจ
  3. เปิดโฟลเดอร์กรอบงาน และจากนั้น ค้นหาไฟล์ OsfCore.framework
  4. เลือกOsfCore.frameworkกดส่งคืน และจากนั้น เปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้:

    osfcore.framework
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบว่า ระบบไฟล์จะถูกจัดรูปแบบเทียบเท่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ เลือกพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และคลิก การลบ แท็บเพื่อดูรูปแบบ ตัวเลือกที่เลือก ถ้าตัวเล็กอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกเลือก คุณอาจพบปัญหานี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3014451 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/10/2015 06:51:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook for Mac for Office 365

  • o365022013 o365 o365a o365e o365p o365m kbmt KB3014451 KbMtth
คำติชม