ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 7.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301511
สรุป
เซอร์วิสแพ็คเป็นวิธีการที่ Microsoft แก้ไขจุดบกพร่องที่กระจาย เซอร์วิสแพ็คเก็บผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เซอร์วิสแพ็ครวมโปรแกรมปรับปรุง และอาจรวมถึงเครื่องมือการดูแลระบบ ไดรเวอร์ และส่วน ประกอบเพิ่มเติม ซึ่งมีรวมสำหรับการดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดาย เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้า ตลอดจนแก้ไขใหม่ ๆ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้งแบบหนึ่งล่าสุด ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง SQL Server 7.0 Service Pack 3 (SP3) ก่อนที่คุณทำการติดตั้ง SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4)
ข้อมูลเพิ่มเติม

SQL Server 7.0 Service Pack 4

วันออกจำหน่าย: 26 เมษายน 2002

วิธีการขอรับ

4 Service Pack (SP4) ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

แก้ไขรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแก้ไขใน Service Pack 4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313980 รายการของบักแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็คของ SQL Server 7.0

ReadMe

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321817 อ่าน Readme.txt แฟ้มสำหรับ SQL Server 7.0 เซอร์วิสแพ็ค

SQL Server 7.0 Service Pack 3

วันออกจำหน่าย: 15 ธันวาคม 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 7.0 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
274799 วิธีการขอรับ Service Pack 3 สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 และ Microsoft ข้อมูล Engine (MSDE) 1.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย SQL Server 7.0 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
274797 Fixlist ของ SQL Server 7.0 Service Pack 3

SQL Server 7.0 Service Pack 2

วันออกจำหน่าย: 20 มีนาคม 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 7.0 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
254561 วิธีการขอรับ Service Pack 2 สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 และ Microsoft ข้อมูล Engine (MSDE) 1.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย SQL Server 7.0 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
254369 Fixlist ของ SQL Server 7.0 Service Pack 2

SQL Server 7.0 Service Pack 1

วันออกจำหน่าย: 1 กรกฎาคม 1999

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 7.0 Service Pack 1 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
232570 วิธีการขอรับ Service Pack 1 สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 และ Microsoft ข้อมูล Engine (MSDE) 1.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย SQL Server 7.0 Service Pack 1 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225019 SQL Server 7.0 Service Pack 1 fixlist
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความฐานความรู้ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft อื่น ๆ หรือนี้หรือไม่ หมายเหตุที่ปล่อยให้เรา SQLKB@Microsoft.com
kbGetSQLServ700sp4 kbGetSQLServ700sp3 kbGetSQLServ700sp2 kbGetSQLServ700sp1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ