ยังคงร้องขอการย้ายที่สร้างขึ้นใหม่ในสถานะที่ถูกจัดคิวใน Exchange Server 2013 หรือ Exchange Server 2016 ตลอดไป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3016284
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณสามารถทำงานนี้ รับ MoveRequestStatisticscmdlet เพื่อตรวจสอบว่า กล่องจดหมายที่อยู่ในสถานะถูกจัดคิว เนื่องจากข้อจำกัดทรัพยากร คำขอย้ายไม่ยกหู และจัดคิว ทำตามขั้นตอนในการวิธีแก้ปัญหาส่วนการกำหนดทรัพยากรที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้
การหลีกเลี่ยงปัญหา
สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2013 สะสมปรับปรุง 5 หรือเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า-versionupdate ติดตั้ง รัน todetermine คำสั่งต่อไปนี้ที่ทรัพยากรซึ่งอาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้:
รับ-MoveRequestStatistics-รหัสประจำตัว ชื่อกล่องจดหมาย| fl ข้อความ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับปรุงที่เก่ากว่า Exchange Server 2013 สะสมปรับปรุง 5 การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดซึ่ง ทรัพยากรอาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้:
รับ ExchangeDiagnosticInfo-เซิร์ฟเวอร์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์-การประมวลผล MSExchangeMailboxReplication-คอมโพเนนต์ MailboxReplicationService-อาร์กิวเมนต์ "คิว =ชื่อฐานข้อมูล, pickupresults "
หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ คอมโพเนนต์ "CiAgeOfLastNotification" อยู่ในสถานะที่สำคัญ สถานะนี้บ่งชี้ว่า ดัชนีเนื้อหาไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดี ในกรณีนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ reseed ดัชนีสำหรับฐานข้อมูลเนื้อหา:
 1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อหยุดบริการ Microsoft Exchange Search และตัวควบคุมโฮสต์ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoft:
  หยุดบริการ MSExchangeFastSearch
  หยุดบริการ HostControllerService
 2. หลังจากที่หยุดบริการ ลบดัชนีเนื้อหาแลกเปลี่ยนแค็ตตาล็อกสำหรับฐานข้อมูล
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มบริการ Microsoft Exchange Search และตัวควบคุมโฮสต์ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoft:
  เริ่มต้นบริการ MSExchangeFastSearch
  เริ่มต้นบริการ HostControllerService
 4. หลังจากที่คุณเริ่มการให้บริการเหล่านี้ ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยนจะสร้างแค็ตตาล็อกดัชนีเนื้อหา
ในตอนท้าย คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet MailboxDatabaseCopyStatus รับเพื่อยืนยันสถานะดัชนีเนื้อหา
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reseed ค้นหาแค็ตตาล็อก.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3016284 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2015 20:25:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition

 • kbsurveynew kbprb kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB3016284 KbMtth
คำติชม