วิธีการใช้คอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการเริ่มต้นใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301645
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกู้คืนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server ที่ไม่เริ่มทำงาน

back to the top

เรียกใช้'คอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เริ่มต้น

หมายเหตุ:: คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ด้วย ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันคุณจากการทำงานนี้

เมื่อต้องการเรียกใช้'คอนโซลการกู้คืน'ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่เริ่มทำงาน:
 1. ใส่ฟลอปปีดิสก์ของ Windows 2000 Server ตั้งค่าดิสก์ 1 ลงในดิสก์ไดรฟ์ของคุณ หรือ ถ้าคุณมีไดรฟ์ซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้ คุณสามารถแทนใส่ซีดีรอม Server 2000 Windows ลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ ถ้าคุณใช้ดิสก์การติดตั้ง คุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่ดิสก์ที่โปรแกรมติดตั้งอื่น ๆ ลงในดิสก์ไดรฟ์ การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อโหลดแฟ้ม เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows 2000 และเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืน
 4. หนึ่งครั้งในคอนโซลการกู้คืน พิมพ์วิธีใช้แล้ว กด ENTER เพื่อดูรายการของคำสั่ง

  หมายเหตุ:: เป็นแทน คุณสามารถติดตั้งคอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้มีเสมอ ดูส่วน "Precautionary ประเมิน" ของบทความนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน
back to the top

วิธีการเอาออก'คอนโซลการกู้คืน'

เป็น precaution คุณควรได้โดยปกติจะลบคอนโซลการกู้คืน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเอาคอนโซลการกู้คืน คุณต้องทำได้ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการลบคอนโซลการกู้คืน:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งMy Computerจากนั้น คลิกสองครั้งที่ฮาร์ดดิสก์ที่คุณติดตั้งคอนโซลการกู้คืน ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 2. ถ้าจำเป็น คลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการได้รับการป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. ลบโฟลเดอร์ Cmdcons จากโฟลเดอร์ราก และลบแฟ้ม Cmldr
 4. ในโฟลเดอร์ราก คลิกขวาแฟ้ม Boot.ini และคลิกคุณสมบัติ. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. หมายเหตุ:: ถ้าคุณแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ไม่ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง เนื่องจากความตัวนี้ ลบเฉพาะรายการสำหรับคอนโซลการกู้คืนจากแฟ้ม Boot.ini

  ใช้ตัวแก้ไขข้อความ (เช่น Notepad) เพื่อเปิดแฟ้ม Boot.ini และเอารายการสำหรับคอนโซลการกู้คืน รายการจะมีลักษณะคล้ายกับรายการนี้:
  /cmdcons C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft คอนโซลการกู้คืนของ Windows 2000"
  บันทึกแฟ้ม และปิด

  หมายเหตุ:: ขณะนี้คุณควรเปลี่ยนแอตทริบิวต์สำหรับแฟ้ม Boot.ini กลับไปยังแบบอ่านอย่างเดียว
back to the top

ประเมิน precautionary

วิธีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืนเป็นคอนโซลการเริ่มต้น

คุณอาจเป็นประโยชน์ในการติดตั้งคอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้งานหลังจากความล้มเหลวของระบบ วัด precautionary นี้สามารถประหยัดเวลาควรคุณจำเป็นต้องใช้คอนโซลการกู้คืน

หมายเหตุ:: คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ด้วย ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันคุณจากการทำงานนี้

การติดตั้งคอนโซลการกู้คืนเป็นตัวเลือกการเริ่มต้น:
 1. ในขณะที่ Windows กำลังทำงาน แทรก Windows 2000 Professional CD-ROM ลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ
 2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ปรับรุ่นเป็น Windows 2000 คลิกไม่มี.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง สลับไปยังไดรฟ์ซีดีรอม ชนิด\i386\winnt32.exe /cmdconsแล้ว กด ENTER
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อต้องการใช้คอนโซลการกู้คืนของ Windows 2000 การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกคอนโซลการกู้คืน Windows 2000 จากนั้นเริ่มต้นเมนู
back to the top

วิธีการสร้างดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน

คุณยังสามารถใช้ใน Windows 2000 Emergency ซ่อมแซม Disk (ERD) เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงาน คุณอาจเป็นประโยชน์ในการเตรียม ERD เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานดี ดังนั้นคุณสามารถจะจัดเตรียมจะใช้ถ้าคุณต้องการซ่อมแซมแฟ้มระบบ เมื่อต้องการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องซ่อมแซม ใช้ซีดีรอมติดตั้ง Windows 2000 หรือแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่คุณสร้างขึ้นจากซีดีรอม และเลือกวิธีการซ่อมแซมเพื่อใช้ ERD The repairs that are possible with this method are limited to basic system files, the partition boot sector, and the startup environment. The repair process does not recover the registry.

หมายเหตุ:: The ERD does not back up data or programs, and is not a replacement for regularly backing up your computer. To replace registry files, use the Recovery Console.

Note that the repair process relies on information that is saved in the SystemRoot\Repair folder. You must not change or delete this folder. If you also back up the registry to the Repair folder, you can save your current registry files in a folder within your SystemRoot\Repair folder. This is useful if you must recover your system in the event that your hard disk fails.

To create an ERD:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกCreate an Emergency Repair Disk.
 3. Follow the instructions that appear on your screen.
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 301645 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 03:26:05 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB301645 KbMtth
คำติชม