วิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูตแบบสำหรับ NTFS หรือพาร์ติชัน FAT ใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301680
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูตสำหรับ Windows NT ของ Microsoft หรือ Microsoft Windows 2000 ในการเข้าถึงไดรฟ์ที่ มีลำดับการเริ่มระบบที่ผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Intel

back to the top

ความต้องการ

 • ฟลอปปีดิสก์เปล่า
 • Windows 2000 หรือซีดีรอม Windows NT หรือการทำงานของ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT
back to the top

สร้างฟล็อปปี้ดิสก์สำหรับบูต

กระบวนการเฉพาะจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นคุณสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT

back to the top

สร้างฟลอปปีการเริ่มระบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ Windows NT

ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างการเริ่มระบบฟล็อปปี้ดิสก์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT
 1. ฟอร์แมตฟล็อปปี้ดิสก์ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การจัดรูปแบบ Windows NT ตัวอย่างเช่น เมื่อชนิดพร้อมรับคำสั่ง:
  format a:
 2. คัดลอกแฟ้ม Ntldr จาก Windows NT เซ็ตอัพ CD-ROM ฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows NT หรือ จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT รุ่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าถึง ด้วยฟล็อปปี้ดิสก์สำหรับบูต คุณอาจต้องการขยายแฟ้มนี้จากแฟ้ม Ntldr ได้_ Ntldr โดยใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  ขยายแฟ้ม Ntldr _ Ntldr
 3. คัดลอกแฟ้ม Ntdetect.com ไปยังดิสก์
 4. สร้างแฟ้ม Boot.ini หรือคัดลอกหนึ่งจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT และปรับเปลี่ยนดังกล่าวให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามเข้าถึง ตัวอย่างต่อไปนี้จะทำงานสำหรับพาร์ติชันเดียวไดรฟ์ SCSI กับ Windows NT ที่ติดตั้งอยู่ภายใต้ \WINNT แต่ค่าที่แน่นอนในส่วน [ระบบปฏิบัติการ] ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของ Windows NT ซึ่งคุณกำลังพยายามเข้าถึง:
  [boot loader]
  timeout=30
  เริ่มต้น = scsi (0) ดิสก์ (0) rdisk (0) \winnt พาร์ติชัน (1)

  [operating systems]
  rdisk ดิสก์ (0) scsi (0) (0) พาร์ติชัน (1) \winnt="Windows NT"
  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณบูตจากไดรฟ์ฮาร์ที่ IDE, EIDE หรือ ESDI แทนการ scsi(0) ด้วย multi(0) ถ้าคุณกำลังใช้ scsi(x) ใน Boot.ini การคัดลอกไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับคอนโทรลเลอร์ SCSI ใช้บนคอมพิวเตอร์ และเปลี่ยนชื่อ NTBOOTDD.SYS ถ้าคุณกำลังใช้ multi(x) ใน Boot.ini คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้
 5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ฟลอปปีดิสก์ แล้ว ล็อกอินไปยัง Windows NT
back to the top

สร้างฟลอปปีเริ่มระบบแบบไม่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT

ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างการเริ่มระบบฟล็อปปี้ดิสก์โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT
 1. สร้างสำเนาของดิสก์การติดตั้ง Windows NT แรก โดยใช้การdiskcopyคำสั่ง และลบแฟ้มทั้งหมดบนดิสก์ใหม่
 2. การคัดลอกแฟ้ม Ntdetect.com และ Ntldr จากโฟลเดอร์ i386 ในซีดีรอมไปยังดิสก์ใหม่
 3. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Ntldr เป็น
  Setupldr.bin
 4. สร้างไฟล์ Boot.ini ตัวอย่างต่อไปนี้ทำงานได้สำหรับพาร์ติชันเดียวไดรฟ์ SCSI มีการติดตั้งอยู่ภายใต้ \WINNT Windows NT แต่ค่าที่แน่นอนในส่วน [ระบบปฏิบัติการ] ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของ Windows NT ซึ่งคุณต้องการเริ่มต้น:
  [boot loader]
  timeout=30
  เริ่มต้น = scsi (0) ดิสก์ (0) rdisk (0) \winnt พาร์ติชัน (1)

  [operating systems]
  rdisk ดิสก์ (0) scsi (0) (0) พาร์ติชัน (1) \winnt="Windows NT"
  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบจากไดรฟ์ฮาร์ที่ IDE, EIDE หรือ ESDI แทนการ scsi(0) ด้วย multi(0) ถ้าคุณกำลังใช้ scsi(x) ใน Boot.ini การคัดลอกไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับคอนโทรลเลอร์ SCSI ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว เปลี่ยนชื่อดังกล่าว Ntbootdd.sys ถ้าคุณกำลังใช้ multi(x) ใน Boot.ini คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้
 5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ฟลอปปีดิสก์ แล้ว ล็อกอินไปยัง Windows NT
back to the top

การแก้ไขปัญหา

หากเส้นทางที่ชี้ไปที่แฟ้มระบบที่ไม่ถูกต้อง หรือมีอักษรชื่อไดรฟ์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
windows NT ไม่สามารถเริ่มต้นเนื่องจากการ ARC เฟิร์มแวร์บูตตั้งค่าคอนฟิกปัญหาต่อไปนี้:
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบของ Windows NT (TM) เกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก ARC และ manuals การอ้างอิงของฮาร์ดแวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Boot Failed.
If an incorrect SCSI driver has been selected or the Ntbootdd.sys file does not exist, you may receive the following error message:
Windows NT could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from selected boot disk. Check boot path and disk hardware. Please check the Windows NT (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.
back to the top

อ้างอิง:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
102873BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 301680 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 03:26:30 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB301680 KbMtth
คำติชม