[SDP 5] [c59475f9-5d38-4f3c-8f2e-dd633fac725f] SharePoint PFE รายงานการวินิจฉัย (SPPfeReports)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3017552
สรุป
การวินิจฉัยรายงาน Pfe SharePoint (SPPfeReports) นี้ตรวจสอบแฟ้มบันทึกที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขบางตัวที่มีปัญหาที่อาจมีอยู่ในการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft SharePoint Server 2010 หรือ Microsoft SharePoint Server 2013 ในส่วนนั้น

สิ่งสำคัญ ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขปัญหาเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้รายการนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีความคุ้มครองสูงสุด เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้ SPPfeReport บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในฟาร์ม SharePoint ของ Microsoft

บทความนี้อธิบายการดำเนินการแพคเกจการวินิจฉัยนี้

สิทธิ์ที่จำเป็น

กฎ he ในแพคเกจการวินิจฉัยใช้ประโยชน์ SharePoint Windows PowerShell สแนปอินเมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มของคุณ ดังนั้น บัญชีที่จะใช้ในการเรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัยนี้ต้องเป็นบัญชีผู้ใช้ฟาร์ม หรือได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นโดยการ SPShellAdmin เพิ่ม คำสั่ง หมายเหตุว่า บัญชีผู้ใช้ฟาร์มเป็นบัญชีผู้ใช้ที่บริการตัวจับเวลาและพูลโปรแกรมประยุกต์ของไซต์การดูแลจากศูนย์กลางกำลังทำงานอยู่

บางกฎในแพคเกจการวินิจฉัยนี้ยังต้องมีเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นสิทธิระดับผู้ดูแล สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการดูแลระบบระยะไกล และภายในเครื่อง และ สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของระบบความปลอดภัยเช่นรีจิสทรี ใช้ตารางต่อไปนี้จะอ้างอิงสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละกฎ
รหัสสิทธิ์คำอธิบายสิทธิ์ที่จำเป็น
1.ใช้ SharePoint Windows PowerShell cmdlet ของการโต้ตอบกับฟาร์ม SharePointผู้ดูแลฟาร์ม
2เรียกใช้แบบสอบถามสำหรับฐานข้อมูลของ SharePointผู้ดูแลฟาร์ม
3.การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เครื่องมือการจัดการผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์
4.เข้าถึงแฟ้มและทรัพยากรอื่น ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้อธิบายข้อมูลที่อาจถูกรวบรวมจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเรียกใช้ SPReproCollector
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
นี้ประกอบด้วยสถานะของกฎแต่ละกฎที่กำลังดำเนินการ รวมถึงเงื่อนไขปัญหาใด ๆ ที่ตรวจพบResultReport.xml
นี่คือการแปลง xlst ที่จัดรูปแบบผลลัพธ์ในไฟล์ ResultReport.xml ประกอบด้วยข้อมูลลูกค้าไม่Results.xsl
แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องที่อาจถูกสร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการของรายการ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบนแต่ละกฎที่จะเรียกใช้การกำหนดเวลา อาจประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทุกความพยายามได้เพื่อลดยอดเงินSPPfeReports.0.debugreport.xml
แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตรวจสอบ อาจประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทุกความพยายามได้เพื่อลดยอดเงินStdout.log

การรวบรวมข้อมูล

คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลการตรวจสอบ

แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับค่าประสิทธิภาพการทำงานและกำลังการผลิตสำหรับตารางข้อมูลการตรวจสอบ ข้อมูลในแฟ้มนี้มีต่อไปนี้:
 • รวมจำนวนของแถวในตารางข้อมูลการตรวจสอบ
 • ขนาดของตารางข้อมูลการตรวจสอบบนดิสก์
 • ขนาดของตารางข้อมูลการตรวจสอบบนดิสก์
 • สูงสุด 10 วัน โดยการนับจำนวนของแถว
 • เส้นทาง 10 อันดับแรก โดยการนับจำนวนของแถว
_%ชื่อคอมพิวเตอร์%cfg_en-US_AuditDataReport.cab
รุ่นของเอกสาร

แฟ้มนี้ประกอบด้วยบทสรุปของตารางเวอร์ชันเอกสารทั้งหมด ข้อมูลในแฟ้มนี้มีต่อไปนี้:
 • จำนวนรวมของแถวตาราง
 • ขนาดของตารางบนดิสก์
 • ขนาดของดัชนีบนดิสก์
 • รายการ 10 อันดับแรกตามจำนวนรุ่นของเอกสาร

_%ชื่อคอมพิวเตอร์%cfg_en-US_DocVersionsReport.cab
การสแกน ROI

แฟ้มนี้รวบรวมสินค้าคงคลังของ Microsoft Office ที่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ถูกจับภาพรวมต่อไปนี้:
 • ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ office

%COMPUTERNAME%_roi_%LANG%_O15SP_ROIScan.log
เวลา

แฟ้มนี้เก็บรวบรวมข้อมูลฟาร์ม SharePoint ข้อมูลที่ถูกจับภาพรวมต่อไปนี้:
 • การตั้งค่าทั่วไปของฟาร์ม
 • บริการบนเซิร์ฟเวอร์
 • ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์
 • ลักษณะการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์
 • โซลูชันแบบกำหนดเอง
 • โปรแกรมประยุกต์บริการ
 • โปรแกรมประยุกต์เว็บ
 • AAMs และผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้อง
 • ฐานข้อมูลเนื้อหา
 • การปรับใช้เนื้อหา

%COMPUTERNAME%_SPSFarmReport_%LANG%_O15SP__%time%.xml
รายงานการค้นหาของ SharePoint

แฟ้มนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามและการตระเวนโทโพโลยีการค้นหา SharePoint 2010
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_SPSearchReport.txt
ค้นหาคอมโพเนนต์รายละเอียดการวินิจฉัย

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลการวินิจฉัยสำหรับการค้นหา SharePoint 2013
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_SearchComponentDetailDiagnostic.txt
สถานะความสมบูรณ์ของคอมโพเนนต์การค้นหา

แฟ้มนี้ประกอบด้วยสถานะความสมบูรณ์สำหรับ SharePoint 2013 คอมโพเนนต์การค้นหา
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_SearchComponentHealthState.txt
ขณะทำการค้นหา

แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการรันไทม์ค้นหาสำหรับการค้นหา SharePoint 2013
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_SearchRuntime.txt
ปิด Web Parts รายงาน

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของการปิด web part ในฟาร์ม
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_ClosedWebParts.txt
รายงานข้อกำหนดของไซต์แบบกำหนดเอง

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของไซต์ SharePoint ที่มีข้อกำหนดของไซต์แบบกำหนดเอง หรือถูกตัดออก
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_CustomSiteDefinitions.txt
รายงานรายการที่เปิดใช้งานอีเมล

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายชื่อของรายการ SharePoint ที่มีอีเมลขาเข้าที่เปิดใช้งาน
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_EmailEnabledLists.txt
ล็อกไซต์รายงาน

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของไซต์ SharePoint ที่จะอ่าน หรือเขียนถูกล็อก
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_LockedSites.txt
ไซต์ในรายงานโหมด V3

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของคอลเลกชันไซต์ SharePoint ทั้งหมดในโหมด V3 แบบดั้งเดิม
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_SitesV3Mode.txt
บริการและรายงานสินค้าคงคลังสิทธิ์ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

แฟ้มนี้ประกอบด้วยสินค้าคงคลังของสิทธิ์การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์การบริการและนโยบายโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในฟาร์ม
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_AppPermissionInventory.txt
ผู้ดูแลไซต์และไซต์เจ้าของรายงาน

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของ SharePoint admins และไซต์เจ้าของไซต์สำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชัน
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_SiteAdminAndOwner.txt
รายงานบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน หรือถูกลบไปแล้วทั้งหมดสำหรับแต่ละไซต์ SharePoint กฎนี้จะล็อกข้อความในรายงานผลลัพธ์ถ้าพบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_InactiveUserAccounts.txt
รายงานลักษณะการทำงานที่ขาดหายไป

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของคุณลักษณะที่พบบนไซต์คอลเลกชัน และไม่ได้ถูกติดตั้งในฟาร์ม กฎนี้จะล็อกข้อความในรายงานผลลัพธ์ถ้าพบลักษณะการทำงานขาดหายไป
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_MissingFeatures.txt
รายงานที่มีคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการ

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายชื่อของรายการ SharePoint ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่มีจัดการข้อมูลเมตา
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_ManagedMetadataColumn.txt
ลำดับงานการออกแบบรายงาน

แฟ้มนี้ประกอบด้วยรายการของ SharePoint โปรแกรมออกแบบลำดับงานทั้งหมดในฟาร์ม
%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_SharePointDesignerWorkflow.txt
รายงานการกระจายแคช

แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสรุปของการตั้งค่าแคชของการแจกจ่าย ข้อมูลในแฟ้มนี้มีต่อไปนี้:
 • รับ AFCacheClusterHealth
 • รับ SPDistributedCacheClientSetting
 • รับ CacheStatistics
 • รับ AFCacheConfiguration
 • รับ CacheHost
 • รับ CacheHostConfig
 • รับ AFCacheAllowedClientAccount
 • รับ SPServiceApplicationPool
 • รับ SPServiceInstance - TypeName กระจายแคช
 • โปรแกรมประยุกต์บริการโปรไฟล์ผู้ใช้ - TypeName รับ SPServiceApplication
 • รับ SPServiceInstance - TypeName User Profile Service
 • Microsoft.Office.Server.ActivityFeed.ActivityFeedUPAJob - TypeName รับ SPTimerJob

%COMPUTERNAME%_cfg_%LANG%_O15SP_DistributedCacheReport.txt
รายงาน SharePoint ชอัตโนมัติรายงาน Pfe, SPPfeReport, SharePoint

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3017552 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/02/2015 12:37:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2013

 • kbdiagnostics kbprosharepoint kbmt KB3017552 KbMtth
คำติชม