ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
html>
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  INF: ใช้ โดยบริการ OLAP เมื่อเชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์พอร์ต TCP

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301901
  สรุป
  ไฟร์วอลล์มักจะใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย และมีการตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่มีการปิดใช้งานพอร์ต TCP ที่ใช้ โดย Microsoft วิเคราะห์บริการ 2000 และ 7.0 บริการ OLAP ของ Microsoft จากนั้นอิทธิพล เมื่อคุณปรับใช้ไคลเอนต์ OLAP บริการผ่านทางอินทราเน็ต เอกซ์ทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต คุณควรพิจารณาพอร์ต TCP ที่ใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  olap Services 7.0 ใช้พอร์ต TCP 2393 และ 2394 Microsoft ยังได้จองพอร์ต UDP 2393 และ 2394 อย่างไรก็ตาม พอร์ต UDP 2393 และ 2394 ไม่ใช้งาน โดยบริการ OLAP บริการการวิเคราะห์ใช้พอร์ต TCP 2725 สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง Analysis Services ใช้พอร์ต TCP 2393 และ 2394 เมื่อเชื่อมต่อกับไคลเอนต์ OLAP Services 7.0 มี

  การเชื่อมต่อที่ใช้ HTTP ถูกนำมาใช้กับ Analysis Services วิธีการเชื่อมต่อนี้ช่วยให้บริการ® PivotTable การทันเนลผ่านไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services เมื่อเชื่อมต่อกับ Analysis Services โดยใช้ HTTP การเชื่อมต่อเกิดขึ้นโดย Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) พอร์ตที่ใช้ในระหว่างการเชื่อมต่อถูกกำหนด โดยพอร์ตเริ่มต้นของเว็บไซต์ ในกรณีส่วนใหญ่ พอร์ตเริ่มต้นของเว็บไซต์ถูกกำหนดเป็น 80 (หรือ 443) หากมีใช้เล Secure Sockets เยอร์ [SSL]

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ 8.0 บริการการวิเคราะห์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ HTTP อ้างอิงถึงหัวข้อ "เชื่อมต่อ HTTP ที่ใช้" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์
  olap http ไฟร์วอลล์พอร์ต tcp

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ