�ีในการอ่านไฟล์ใน รวมถึงวิธีการReadToEndซึ่งอ่านในแฟ้มทั้งหมดในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับนี้ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้วิธีการReadLineเพื่อนำมาในบรรทัดหนึ่งแฟ้มในแต่ละครั้ง เมื่อสิ้นสุด แฟ้มมีขนาดเกิน วิธีการนี้ส่งกลับค่า "ไม่ ซึ่งช่วยให้วิธีการสิ้นสุด วนรอบของคุณ ขณะที่คุณอ่านแต่ละบรรทัดจากแฟ้ม คุณสามารถใช้วิธีการเพิ่มของArrayListเมื่อต้องการแทรกบรรทัดลงในคลาสArrayListของคุณ
Do  sLine = objReader.ReadLine()  If Not sLine Is Nothing Then    arrText.Add(sLine)  End IfLoop Until sLine Is NothingobjReader.Close()					
 • ใช้ "สำหรับแต่ละ" วนในการเขียนเนื้อหาของคุณใหม่ กรArrayListไปยังคอนโซลดังนี้:
  For Each sLine In arrText  Console.WriteLine(sLine)NextConsole.ReadLine()					
 • บันทึก และเรียกใช้รหัสของคุณ ซึ่งก่อให้เกิดรายการของคุณ แฟ้มไปยังคอนโซล
 • รายการรหัสโดยสมบูรณ์

  Imports SystemImports System.IOImports System.CollectionsModule Module1  Sub Main()    Dim objReader As New StreamReader("c:\test.txt")    Dim sLine As String = ""    Dim arrText As New ArrayList()    Do      sLine = objReader.ReadLine()      If Not sLine Is Nothing Then        arrText.Add(sLine)      End If    Loop Until sLine Is Nothing    objReader.Close()    For Each sLine In arrText      Console.WriteLine(sLine)    Next    Console.ReadLine()  End SubEnd Module				

  อยู่

  มีหลายสิ่งที่ต้องระวังเมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม I/O รวมถึงรายการต่อไปนี้: สถานการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดข้อยกเว้นเพื่อที่สามารถยก เป็น แนวทางปฏิบัติที่ดีเสมอเพื่อให้บล็อกลอง... catchเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้
  ลอง-catch VB

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 302309 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/07/2013 13:07:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • Microsoft Visual Basic 2005
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
  • kbvs2005applies kbvs2005swept kbhowtomaster kbmt KB302309 KbMtth
  คำติชม