ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ POP3 หรือ IMAP4 บน Exchange Server 2013 หรือ 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3025138
อาการ

อาการ 1

ผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายบน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft หรือ 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft อาจพบว่า การเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP4 หยุดทำงาน นอกจากนี้ พวกเขาอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Microsoft.Exchange.Monitoring.ProtocolException: การรับรองความถูกต้องล้มเหลว
การเชื่อมต่อจะถูกปิด ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการเชื่อมต่อการขนส่ง: ผิด
การเชื่อมต่อที่มีอยู่ถูกบังคับให้ปิด โดยโฮสต์ระยะไกล เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองขณะทำ
การเชื่อมต่อ: [] ---> System.IO.IOException: ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการขนส่ง
การเชื่อมต่อ: การเชื่อมต่อที่มีอยู่ถูกบังคับให้ปิด โดยโฮสต์ระยะไกล --->
System.Net.Sockets.SocketException เป็น: การเชื่อมต่อที่มีอยู่ถูกบังคับให้ปิดโดย
hostThe ระยะไกลที่เกี่ยวข้องกับบริการจะเริ่มต้นใช้งาน ไม่มีเหตุการณ์ข้อผิดพลาด/คำเตือนในระบบ หรือ
บันทึกของโปรแกรมประยุกต์

อาการ 2

ผู้ใช้สามารถ telnet ไปยังพอร์ต POP3 หรือ IMAP โดยใช้ FQDN ของเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เห็นแบนเนอร์ แทน เหล่านั้นจะเห็นหน้าจอว่างเท่านั้น
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมโพเนนต์ของ PopProxy และ ImapProxy ที่อยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถใช้ตามคำสั่งเพื่อตรวจสอบสถานะของคอมโพเนนต์:

รับ ServerComponentStateชื่อเซิร์ฟเวอร์>
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำให้ PopProxy และ ImapProxy คอมโพเนนต์ที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่าผู้ขอทำ PopProxy ไม่ได้ใช้งาน:

  รับ-ServerComponentState-รหัสประจำตัวชื่อเซิร์ฟเวอร์> -คอมโพเนนต์ PopProxy) LocalStates

  ในตัวอย่างต่อไปนี้HealthAPIถูกแสดงเป็นผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานะของ PopProxy ไปไม่ได้ใช้งาน.

 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำให้ PopProxy ที่ใช้งานอยู่:

  ชุด ServerComponentState-รหัสประจำตัวชื่อเซิร์ฟเวอร์> -คอมโพเนนต์ PopProxy-สถานะที่ใช้งานอยู่ - HealthAPI ผู้ขอ


  ตัวอย่างเช่น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3025138 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/16/2015 21:10:00 - ฉบับแก้ไข: 2.1

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise

 • kbmt KB3025138 KbMtth
คำติชม