ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้ Automated System Recovery Wizard

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302700
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ลักษณะการทำงานในการ Automated System Recovery (ASR) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างชุดของฟลอปปีดิสก์ที่สามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการกู้คืนระบบแบบล้มเหลว

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ตัวช่วยสร้างการ ASR ใน Windows XP Home Edition คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล

ไม่สามารถสร้างแฟ้มสำหรับแผ่นดิสก์การกู้คืน การดำเนินถูกยกเลิก
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้ คุณอาจไม่สามารถสร้างการสำรองข้อมูลที่มา มี ASR
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีสนับสนุน ASR ใน Windows XP Home Edition อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Windows XP Home Edition สามารถเข้าถึงตัวช่วยสร้างการ ASR ถ้าพวกเขาได้ติดตั้งโปรแกรม Ntbackup จากโฟลเดอร์ Valueadd ใน Windows XP Home Edition CD-ROM
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เข้าถึง Automated System Restore Wizard:
 1. การติดตั้ง Backup Utility สำหรับ Windows ในการ Microsoft Windows XP Home Edition ซีดีรอมตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งการสำรองข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับ Windows:
  1. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Ntbackup.msi ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้บนซีดี Windows XP Home Edition:
   ไดรฟ์ซีดีรอม: \Valueadd\MSFT\Ntbackup
  2. เมื่อตัวช่วยสร้างการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 2. คลิกเริ่มการทำงานและ แล้ว คลิกโปรแกรมทั้งหมด.
 3. ชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูลในการโปรแกรมทั้งหมดเมนู
 4. คลิกการโหมดขั้นสูงการเชื่อมโยงบนหน้าจอแรกของการสำรองข้อมูลและตัวช่วยสร้างการคืนค่า
 5. ในการโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกการตัวช่วยสร้างการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติปุ่ม
หมายเหตุ:: ASR ไม่ทำงาน และไม่ได้ถูกสนับสนุนใน Windows XP Home edition

ตัวช่วยสร้างการ ASR อาจสร้างแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์และการทำสำรองแฟ้ม (Backup.bkf) ฟลอปปีดิสก์ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเริ่มกระบวนการ ASR ใน Windows XP Home Edition ถ้าพวกเขาใช้หลังจากความล้มเหลวของระบบที่รุนแรง

สำหรับรุนแรง malfunctions ที่ทำให้ความต้องการกู้คืนข้อมูลทั้งหมด คุณต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับกระบวนการกู้คืน (ซึ่งสันนิษฐานว่า ได้ถูกปฏิบัติในการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบที่ช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์และการสูญเสียข้อมูลที่ตามมาสั้น ๆ):
 1. ติดตั้ง Windows XP ด้วยตนเองจากสื่อการติดตั้ง
 2. ติดตั้ง Ntbackp จากโฟลเดอร์ Valueadd ของการติดตั้งซีดีรอม Windows XP
 3. ใช้ Ntbackup การกู้คืนข้อมูล โดยใช้ชุดการสำรองข้อมูลที่ได้ถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวของระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดในส่วนของอาการของบทความนี้ไม่แสดงอยู่เสมอ เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ได้แสดงอยู่ คุณสามารถสร้างการสำรองข้อมูลที่มา มี ASR ในกรณีที่ที่สร้างชุดที่มีการสำรองข้อมูลกับ ASR แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับ ASR ไม่ทำงานกับ Windows XP Home Edition

ชุดการสำรองข้อมูลจะยังคงถูกต้อง คุณสามารถกู้คืนการตั้งค่าข้อมูลที่ได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยตัวช่วยสร้างการ ASR โดยการดำเนินการกับว่ามีการสร้างชุดข้อมูล ด้วย Ntbackup

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ