ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ลำโพงแบบดิจิทัล BA735 Boston ไม่มีการทำงานหลังจาก Windows XP การปรับรุ่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302710
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เกตเวย์ 866 ที่จำเป็น ด้วย Crystal การ์ดเสียงจาก Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ไปเป็น Windows XP ลำโพง BA735 Acoustic ของ Boston อาจไม่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ลำโพงแบบแอนะล็อกหรือหูฟังทำงานเมื่อคุณเชื่อมต่อเหล่านั้นลงในช่องต่อสัญญาณที่เหมือนกันที่ใช้ลำโพง BA735

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์เกตเวย์ที่ใช้เป็น Live เสียง Blaster การ์ดเสียง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมที่ไม่สนับสนุนการแสดงผลแบบดิจิทัลบนสองโหมดแอนะล็อกดิจิทัล/สามารถการ์ดเสียงสำหรับ Windows XP หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP ผลลัพธ์แบบดิจิทัลกับพอร์ต/แอนะล็อกดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันจะไม่เปิดใช้งาน การ์ดเสียงแบบรวมถูกกำหนดเป็นการแสดงผลแบบแอนะล็อกเท่านั้นโหมด และไม่มีวิธีการสลับไปยังการแสดงผลแบบดิจิทัล
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อเกตเวย์การขอรับไดรเวอร์ของ Windows XP ที่สนับสนุนเอาพุดิจิทัลบนสองโหมดแอนะล็อกดิจิทัล/สามารถการ์ดเสียง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ลำโพงแบบแอนะล็อกหรือหูฟัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการแสดงผลแบบดิจิทัลสำหรับอุปกรณ์เสียงถ้าปุ่มขั้นสูงจะไม่มีอยู่ในตัวควบคุมระดับเสียง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313022การเล่นเสียงไม่มีหลังจากที่คุณติดตั้งสด Blaster เสียง การ์ดเสียง
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลลัพธ์แบบดิจิทัลของพอร์ต/แอนะล็อกดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันไม่ทำงานในโหมดดิจิทัลใน Windows XP แต่ทำงานของโหมดแอนะล็อก

หมายเหตุ:: ด้วย Windows Me แม้ว่าลำโพง BA735 ต้องถูกเสียบในระหว่างการใช้พลังงานบนรอบการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพง Boston Acoustic โปรดดูเกตเวย์เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ