การปรับปรุงเพื่อปรับปรุงการวินิจฉัยโปรแกรมควบคุมบลูทูธใน Windows 8.1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3029606
สรุป
การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงการวินิจฉัยโปรแกรมควบคุมบลูทูธ โดยการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในโปรแกรมควบคุมบลูทูธ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ อย่าติดตั้งชุดภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ถ้าคุณดำเนินการ จะไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงเฉพาะภาษา และคุณจะต้องติดตั้งการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มชุดภาษาลงใน Windows.

วิธีที่ 1: การปรับปรุง Windows

การปรับปรุงนี้มีให้เป็นการปรับปรุงไม่จำเป็นบน Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรัน Windows Update วิธีการรับการปรับปรุงผ่าน Windows Update.

วิธีที่ 2: ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์: โปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

วิธีการจับภาพ และวิเคราะห์การสืบค้นกลับ ETW บลูทูธ

ส่วนนี้อธิบายวิธีการจับภาพ และวิเคราะห์อุปกรณ์บลูทูการสืบค้นกลับสำหรับไดรเวอร์ต่อไปนี้:
 • bthport
 • hidbth
 • btha2dp
ขนาดของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การสืบค้นกลับสำหรับ Windows (ETW) และแฟ้มผลลัพธ์แยกวิเคราะห์โดยทั่วไปจะค่อนข้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ bthport และ btha2dp ถึงแม้ว่าการสืบค้นกลับทั้งหมดจำเป็นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ โดยละเอียด สำหรับโปรแกรมควบคุมที่ระบุ คุณสามารถเปิดใช้งานเฉพาะโปรแกรมควบคุมเหล่านั้น

วิธีการจับภาพการสืบค้นกลับ ETW บลูทูธ

การจับภาพการสืบค้นกลับเหตุการณ์บลูทูธโดยไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหลังจากเริ่มการทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผ่านการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น คลิกขวาที่เริ่มและจากนั้น คลิกพร้อมท์รับคำสั่ง (Admin)
 2. ตั้งค่าสถานการณ์สมมติที่น่าสนใจ
 3. เริ่มเซสชันการรวบรวมข้อมูล ด้วยการวางลำดับของคำสั่งต่อไปนี้ลงในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

  หมายเหตุ กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง

  mkdir %USERPROFILE%\desktop\Bluetooth_Traceslogman create trace -n BthTrace -o %USERPROFILE%\desktop\Bluetooth_Traces\bth_ETW_trace.etl -nb 128 640 -bs 128logman update trace -n BthTrace -p Microsoft-Windows-BTH-BTHPORT @REM -- these are traces for bthhid --logman update trace -n BthTrace -p "{5794AE18-A6E8-4348-A3FB-0EB1C0AD14B0}" @REM -- these are traces for btha2dp --logman update trace -n BthTrace -p "{DDB6DA39-08A7-4579-8D0C-68011146E205}"logman start -n BthTrace
 4. ดำเนินการตามที่คุณต้องการจับภาพ เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
 5. หยุดเซสชันการรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณเสร็จสิ้น ด้วยการวางลำดับของคำสั่งต่อไปนี้ลงในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

  หมายเหตุ กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง
  logman stop -n BthTracelogman delete -n BthTrace

วิธีการแยกวิเคราะห์การสืบค้นกลับ ETW บลูทูธ

อุปกรณ์บลูทูเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม %USERPROFILE%\desktop\Bluetooth_Traces\bth_ETW_trace.etl เหตุการณ์สามารถแยกวิเคราะห์ได้ โดยใช้ยูทิลิตี้ Tracerpt.exe ที่ติดตั้งมากับ Windows

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

tracerpt bth_ETW_trace.etl –o bth_ETW_report.xml

คำสั่งนี้สร้างการรายงาน XML สำหรับเหตุการณ์ ETW ที่ล็อกไว้ เหตุการณ์คล้ายกับในตัวอย่างต่อไปนี้

เหตุการณ์ Bthport

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"></Event>
<System></System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-BTH-BTHPORT" Guid="{8a1f9517-3a8c-4a9e name="Microsoft-Windows-BTH-BTHPORT" guid=""></Provider Name="Microsoft-Windows-BTH-BTHPORT" Guid="{8a1f9517-3a8c-4a9e>
4f17a200f277 - a018-} " / >
<EventID>175</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated systemtime="2015-02-19T11:18:49.778841500Z"></TimeCreated>
<Correlation activityid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"></Correlation>
<Execution processid="4" threadid="584" processorid="2" kerneltime="135"></Execution>
UserTime = "0" / >
<Channel>Microsoft-Windows-BTH-BTHPORT/ของ HCI</Channel>
<Computer></Computer>

<EventData></EventData>
<Data name="SentStatus">1</Data>
<Data name="CommandPacketsAllowed">1</Data>
<Data name="AclWriteCredits">2382947841</Data>
<Data name="Event_Code">0xE</Data>
<Data name="Event_Total_Length">4</Data>
<Data name="Num_HCI_Command_Packets">1</Data>
<Data name="Command_Opcode">3096</Data>
<Data name="Status">0x0</Data>

<RenderingInfo culture="en-US"></RenderingInfo>
<Level>ข้อมูล</Level>
<Opcode>รายละเอียด</Opcode>
<Message>HCI_CX_EVT_GENERIC</Message>
<Channel>Microsoft-Windows-BTH-BTHPORT/ของ HCI</Channel>เหตุการณ์ HidBth และ BthA2DP
ตัวให้บริการ {5794ae18-a6e8-4348-a3fb-0eb1c0ad14b0 } GUID กำหนดเหตุการณ์ HidBth และเหตุการณ์ BthA2DP จะ มีตัวให้บริการ {DDB6DA39-08A7-4579-8D0C-68011146E205 } GUID จะดีกว่าถอดรหัสเหตุการณ์ โดยใช้ข้อมูลเหตุการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"></Event>
<System></System>
<Provider guid="{5794ae18-a6e8-4348-a3fb-0eb1c0ad14b0}"></Provider>
<EventID>6</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>5</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000800000000000</Keywords>
<TimeCreated systemtime="2015-02-19T11:18:50.735956400Z"></TimeCreated>
<Correlation activityid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"></Correlation>
<Execution processid="0" threadid="0" processorid="0" kerneltime="4276530" usertime="0"></Execution>
<Channel></Channel>
<Computer></Computer>

<BinaryEventData>03010000</BinaryEventData>เหตุการณ์ BthHid
ข้อมูลเหตุการณ์ของ BthHid มีลักษณะต่อไปนี้:

<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.0.message) "
opcode = "ชนะ: เริ่มต้น"
สัญลักษณ์ = "_LoadHidBthDriver"
งาน = "BthHidDriverLoadUnloadTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "1"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.1.message) "
opcode = "ชนะ: Stop"
สัญลักษณ์ = "_UnloadHidBthDriver"
งาน = "BthHidDriverLoadUnloadTask"
ค่า = "2"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.2.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthGetDeviceDescriptor"
งาน = "HidBthGetDeviceDescriptorTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "3"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.3.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthGetReportDescriptor"
งาน = "HidBthGetReportDescriptorTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "4"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.4.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthGetPhysicalDescriptor"
งาน = "HidBthGetPhysicalDescriptorTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "5"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.5.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthReadReport"
งาน = "HidBthReadReportTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "6"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.6.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthWriteReport"
งาน = "HidBthWriteReportTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "7"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.7.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthGetDeviceAttributes"
งาน = "HidBthGetDeviceAttributesTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "8"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.8.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthGetStringOrIndexedString"
งาน = "HidBthGetStringOrIndexedStringTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "9"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.9.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthUnknownIoctl"
งาน = "HidBthUnknownIoctlTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "10"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.11.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthReadCompletionEvt"
งาน = "HidBthReadCompletionTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "11"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.12.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthWriteCompletionEvt"
งาน = "HidBthWriteCompletionTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "12"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-HidBth/Operational"
คำสำคัญ = "HIDBTH_OPERATIONAL"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-HidBth.event.13.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_HidBthGetSetFeatureOrGetSetReport"
งาน = "HidBthGetSetFeatureOrGetSetReportTask"
แม่แบบ = "st_BthHidDrv_SetErrorCode"
ค่า = "13"
เวอร์ชั่น = "0"
/>เหตุการณ์ BthA2DP
ข้อมูลเหตุการณ์ของ BthA2DP มีลักษณะต่อไปนี้:

<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventPinSetDeviceStateStart)"
opcode = "ชนะ: เริ่มต้น"
สัญลักษณ์ = "_PinSetDeviceStateStart"
งาน = "PinSetDeviceState"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_PinSetDeviceStateStart"
ค่า = "1"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventPinSetDeviceStateStop)"
opcode = "ชนะ: Stop"
สัญลักษณ์ = "_PinSetDeviceStateStop"
งาน = "PinSetDeviceState"
ค่า = "2"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventPinProcess)"
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_PinProcess"
งาน = "PinProcess"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_PinProcess"
ค่า = "3"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: การสร้าง"
message="$(string.eventPcmPinSetTimerStart)"
opcode = "ชนะ: เริ่มต้น"
สัญลักษณ์ = "_SetTimerStart"
งาน = "SetTimer"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_SetTimerStart"
ค่า = "4"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: การสร้าง"
message="$(string.eventPcmPinSetTimerStop)"
opcode = "ชนะ: Stop"
สัญลักษณ์ = "_SetTimerStop"
งาน = "SetTimer"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_SetTimerStop"
ค่า = "5"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: การสร้าง"
message="$(string.eventPcmPinTimer)"
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_Timer"
งาน = "ตัวจับเวลา"
ค่า = "6"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventPcmPinTimerWorkStart)"
opcode = "ชนะ: เริ่มต้น"
สัญลักษณ์ = "_TimerWorkStart"
งาน = "TimerWork"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_TimerWorkStart"
ค่า = "7"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventPcmPinTimerWorkStop)"
opcode = "ชนะ: Stop"
สัญลักษณ์ = "_TimerWorkStop"
งาน = "TimerWork"
ค่า = "8"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventPcmPinBytesCompletedCallbackStart)"
opcode = "ชนะ: เริ่มต้น"
สัญลักษณ์ = "_BytesCompletedCallbackStart"
งาน = "PcmPinBytesCompletedCallback"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_BytesCompletedCallbackStart"
ค่า = "9"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventPcmPinBytesCompletedCallbackStop)"
opcode = "ชนะ: Stop"
สัญลักษณ์ = "_BytesCompletedCallbackStop"
งาน = "PcmPinBytesCompletedCallback"
ค่า = "10"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventStreamPointerDelete)"
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_StreamPointerDelete"
งาน = "StreamPointerDelete"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_StreamPointerDelete"
ค่า = "11"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: ข้อผิดพลาด"
message="$(string.eventL2capOverflowStart)"
opcode = "ชนะ: เริ่มต้น"
สัญลักษณ์ = "_L2capOverflowStart"
งาน = "L2capOverflow"
ค่า = "12"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: ข้อผิดพลาด"
message="$(string.eventL2capOverflowStop)"
opcode = "ชนะ: Stop"
สัญลักษณ์ = "_L2capOverflowStop"
งาน = "L2capOverflow"
ค่า = "13"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: ข้อผิดพลาด"
message="$(string.eventStreamPointerDrop)"
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_StreamPointerDrop"
งาน = "StreamPointerDrop"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_StreamPointerDrop"
ค่า = "14"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
message="$(string.eventSetStreamingState)"
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_SetStreamingState"
งาน = "SetStreamingState"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_SetStateByName"
ค่า = "15"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver.event.16.message) "
opcode = "ชนะ: เริ่มต้น"
สัญลักษณ์ = "_LoadBthA2dpDriver"
งาน = "BthA2dpDriverLoadUnload"
ค่า = "16"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver.event.17.message) "
opcode = "ชนะ: Stop"
สัญลักษณ์ = "_UnloadBthA2dpDriver"
งาน = "BthA2dpDriverLoadUnload"
ค่า = "17"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver.event.18.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_MethodAttemptConnect"
งาน = "MethodAttemptConnectDisconnect"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_SetErrorCode"
ค่า = "18"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver.event.19.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_MethodAttemptDisconnect"
งาน = "MethodAttemptConnectDisconnect"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_SetErrorCode"
ค่า = "19"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver.event.20.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_MethodAllowStreaming"
งาน = "MethodAllowBlockStreaming"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_SetErrorCode"
ค่า = "20"
เวอร์ชั่น = "0"
/>
<>
ช่องทาง = "Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver/Operational"
คำสำคัญ = "_BTHAudClassDrv_KEYWORD"
ระดับ = "ชนะ: รายละเอียด"
ข้อความ = "$(สายอักขระ Microsoft-Windows-BTH-AudioClassDriver.event.21.message) "
opcode = "ชนะ: ข้อมูล"
สัญลักษณ์ = "_MethodBlockStreaming"
งาน = "MethodAllowBlockStreaming"
แม่แบบ = "st_BthAudioClassDriver_SetErrorCode"
ค่า = "21"
เวอร์ชั่น = "0"
/>


ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3029606 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/15/2015 05:49:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB3029606 KbMtth
คำติชม