ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
https://preview.support.microsoft.com/th-th/kb/303013"> อีเมล
 • พิมพ์
 • การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

  Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

  บทนำ
  บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับ Logical Block Addressing (LBA) แบบ 48 บิต ของ Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) สำหรับดิสก์ไดรฟ์ ATA Packet Interface (ATAPI) ที่สามารถเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ให้เกิดขีดจำกัด 137 กิกะไบต์ (GB)

  หมายเหตุ Windows XP ไม่สนับสนุนการใช้ LBA แบบ 48 บิต นอกจากคุณรัน Windows XP SP1 หากคุณต้องการใช้ LBA 48 บิต ต้องใช้ Windows XP SP1 หรือใหม่กว่า Windows XP Media Center Edition และ Windows XP Tablet PC Edition รวม SP1 แล้ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  322389 วิธีการได้รับ service pack ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Windows XP SP1 รวมการสนับสนุน LBA 48 บิตสำหรับดิสก์ไดรฟ์แบบ ATAPI ด้วยการสนับสนุนนี้ คุณสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัด 173 กิกะไบต์ในปัจจุบันได้ โดยค่าเริ่มต้น สามารถใช้ได้ใน SP1 การตรวจสอบว่าคุณรัน SP1 หรือไม่ คลิกขวา My Computer แล้วคลิก Properties ที่แท็บ General Service Pack 1 จะแสดงอยู่ใต้ส่วน "System."

  การตรวจสอบว่าคุณมีไดรเวอร์ ATAPI รุ่นล่าสุดหรือไม่ ให้ตรวจดูว่าคุณมีเวอร์ชัน 5.1.2600.1135 หรือใหม่กว่าของไฟล์ Atapi.sys ในโฟลเดอร์ %systemroot%\system32\drivers หรือไม่ (หรือเวอร์ชัน 5.1.2600.1152 สำหรับ Windows XP 64-Bit Edition) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกที่ Start คลิก Search และจากนั้นคลิกที่ All Files and Folders
  2. พิมพ์ Atapi.sys แล้วคลิก Search
  3. หากคุณไม่พบไฟล์ Atapi.sys ในโฟลเดอร์ %systemroot%\system32\Drivers คลิก More advanced options ใน Search Companion ให้คลิก Search hidden files and folders แล้วทำซ้ำในขั้นที่ 2

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาโฟลเดอร์ที่ซ่อนและโฟลเดอร์ระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   302347 วิธีการค้นหาไฟล์ที่ซ่อนหรือไฟล์ระบบใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  4. คลิกขวา Atapi.sys ในโฟลเดอร์ %systemroot%\System32\Drivers แล้วคลิกProperties
  5. จดบันทึกเวอร์ชันไฟล์ในแท็บ Version
  หาก Atapi.sys ไม่ใช่เวอร์ชัน 5.1.2600.1135 (หรือเวอร์ชัน 5.1.2600.1152 สำหรับ Windows XP 64-Bit Edition) ดาวน์โหลดและติดตั้ง hotfix ที่อธิบายไว้ในบทความหมายเลข 331958 ของ Microsoft Knowledge Base

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ hotfix นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  331958 ฮาร์ดดิสก์อาจเสียหาย เมื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนทหรือเมื่อการเขียนไปยังหน่วยความจำดัมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  โดยค่าเริ่มต้น เวอร์ชันต้นฉบับของ Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional ไม่สนับสนุน LBA 48 บิต คอมพิวเตอร์ของคุณต้องตรงตามความต้องการต่อไปนี้เพื่อใช้งาน LBA 48 บิต ATAPI: สำหรับเวอร์ชันต้นฉบับของ Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional คุณสามารถใช้งาน LBA 48 บิต สำหรับการทดสอบ ทำได้โดย การกำหนดค่ารีจิสตรี EnableBigLba เป็น 1 ในคีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
  คำเตือน อาจเกิดข้อมูลเสียหายขึ้นได้ หากเงื่อนไขใดต่อไปนี้เป็นจริง:หมายเหตุ การตั้งค่ารีจิสตรีก่อนหน้าถูกปฏิเสธใน Windows XP SP1 และรุ่นใหม่กว่า หากคุณพยายามใช้การสนับสนุน LBA 48 บิต ATAPI ในเวอร์ชันต้นฉบับของ Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional โดยการแก้ไขการตั้งค่ารีจิสตรีก่อนหน้า และคุณไม่มีระบบตรงกับความต้องการขั้นต่ำ อาจเกิดปัญหาต่างๆ ต่อไปนี้: การเปิดใช้การสนับสนุน LBA 48 บิต โดยใช้การติดตั้งแบบไม่มีการควบคุม ด้วยเครื่องมือ Microsoft System Preparation (Sysprep) ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
  1. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad แล้วบันทึกข้อความเป็นไฟล์ 48bitLba.inf:
   [version]signature="$CHICAGO$"SetupClass=BASE[DefaultInstall]AddReg=48bitlba.Add.Reg[48bitlba.Add.Reg]HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
  2. สร้างไฟล์ชื่อ Cmdlines.txt ที่มีการอ้างถึงในบรรทัดต่อไปนี้:

   [Commands]
   "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
  3. หาโฟลเดอร์ Sysprep\I386 ในอิมเมจ Sysprep แล้วสร้างโฟลเดอร์ย่อย $OEM$ ในโฟลเดอร์นี้
  4. คัดลอกไฟล์ 48bitlba.inf และ Cmdlines.txt ลงในโฟลเดอร์ Sysprep\I386\$OEM$
  5. ในไฟล์ Sysprep.inf ให้เพิ่มชื่อคีย์
   InstallFilesPath
   ไปยังส่วน [Unattended] คีย์นี้ต้องมีค่าต่อไปนี้: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
  การเพิ่มการตั้งค่าก่อนหน้าไปยังโฟลเดอร์อิมเมจที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม Riprep.exe ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งแบบรีโมทที่มีอิมเมจ Riprep ให้สร้างโฟลเดอร์ Sysprep\I386\$OEM$ ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
   หมายเหตุ Language คือ "English" สำหรับภาษาอังกฤษ และRiprep_dir_name คือชื่อที่ไม่ซ้ำซึ่งคุณเลือกไว้สำหรับอิมเมจ Riprep
  2. คัดลอกไฟล์ 48bitlba.inf และ Cmdlines.txt ลงในโฟลเดอร์ $OEM$
  3. แก้ไขไฟล์ Riprep.sif (และไฟล์เทมเพลทอื่นๆ สำหรับอิมเมจ Riprep นี้ที่คุณได้สร้างขึ้น) ตามลำดับต่อไปนี้:
   RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
   โดยให้เพิ่มค่า OemPreinstall และ InstallFilesPath :

   [Unattended]
   OemPreinstall = "Yes"
   InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
  4. ปิดแล้วบันทึกไฟล์
  OEMs สามารถเปิดใช้การสนับสนุนนี้ได้โดยการใช้ชุดคิทการติดตั้งล่วงหน้าของ Microsoft Windows OEM

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ชุดคิทการติดตั้งล่วงหน้าของ Microsoft Windows OEM ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/oem
  คำติชม