"การดำเนินการ cmdlet รับ WebServicesVirtualDirectory เกิดข้อยกเว้น" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3032093
ปัญหา
เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีใน 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การดำเนินการ cmdlet WebServicesVirtualDirectory รับได้เกิดข้อยกเว้น ซึ่งนี่อาจแสดงพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องในการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี
ซึ่งป้องกันจากตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น
สาเหตุ
การหมดเวลาเกิดขึ้นเมื่อตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีถูกเปิดใช้งานปลายทางของพร็อกซีการบริการการจำลองแบบของกล่องจดหมาย (พร็อกซีภรรยาคู่) ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
วิธีแก้ปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2013 และ Exchange Server 2010 ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ของคุณ

การตั้งค่าคอนฟิกของพร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางเป็นขั้นตอนสุดท้ายในตัวช่วยสร้าง คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาด

ตรวจสอบว่า พร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางถูกเปิดใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2013 และ Exchange Server 2010 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดู เปิดใช้งานการพร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางสำหรับการย้ายระยะไกล.

หรือ คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 365 ไฮบริดสลี Configuration Wizard แบบสแตนด์อโลนจาก http://aka.ms/HybridWizard เมื่อต้องการตั้งค่าสภาพแวดล้อมไฮบริดสลี

ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2013 เท่านั้นในสภาพแวดล้อมในสถานที่ของคุณ

ตรวจสอบว่า พร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางถูกเปิดใช้งานหรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดู เปิดใช้งานการพร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางสำหรับการย้ายระยะไกล.

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังป้องกันไม่ให้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีแสดงลิงค์สู่วิซาร์ดการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีอัตราแลกเปลี่ยน (ใช้ OAuth) หลังจากที่ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเสร็จสิ้น ถ้าโทโพโลยีของคุณต้องมีการรับรองความถูกต้องใช้ OAuth แลกเปลี่ยนเซ็ตอัพ ดู ตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีอัตราแลกเปลี่ยน (ใช้ OAuth).

หรือ คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 365 ไฮบริดสลี Configuration Wizard แบบสแตนด์อโลนจาก http://aka.ms/HybridWizard เมื่อต้องการตั้งค่าสภาพแวดล้อมไฮบริดสลี

ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 เท่านั้นในสภาพแวดล้อมในสถานที่ของคุณ

การตั้งค่าคอนฟิกของพร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางเป็นขั้นตอนสุดท้ายในตัวช่วยสร้าง คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาด

ตรวจสอบว่า พร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางถูกเปิดใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดู เปิดใช้งานการพร็อกซีภรรยาคู่ปลายทางสำหรับการย้ายระยะไกล.
สถานะ
นี่เป็นปัญหาที่ทราบ เรากำลังทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์ หรือ ฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3032093 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/27/2016 03:07:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbbug kbmt KB3032093 KbMtth
คำติชม