โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการ DRDA MS เพื่อสนับสนุนธุรกรรมแบบกระจายได้ดีขึ้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3032484
สรุป
บริการ DRDA Microsoft สนับสนุนธุรกรรมทราน two-phase DRDA กระจายหน่วยของงาน (DRDA DUW) และธุรกรรม XA แจกจ่ายเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือในเครือข่าย โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ (HIS) 2013 อัพเดต 3 (CU3) มีการแก้ไข และปรับปรุงไปยังธุรกรรมกระจายการบริการ DRDA สนับสนุน เป็นดังนี้

ธุรกรรม DRDA DUW

ซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่วางจำหน่ายบริการ DRDA หรือโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยให้การสนับสนุนสำหรับธุรกรรม DRDA DUW ระหว่างไคลเอนต์ DRDA และ DRDA บริการที่ได้รับการแม็ปธุรกรรม XA ระหว่างบริการ DRDA และ SQL Server สนับสนุนนี้เกิดขึ้น โดยการกระจายธุรกรรม DRDA DUW (แมปไปยังรหัสธุรกรรม XA) ไป ยัง SQL Server และ โดย enlisting ธุรกรรม XA ด้วย MS dtc ใหม่ บริการ DRDA รักษาใช้แฟ้ม (transactionlog.data) ล็อกธุรกรรมเรกคอร์ด (UOWID, XID รัฐ ข้อมูลล็อก) สำหรับเซสชัน DRDA ทั้งหมด เมื่อเซสชัน DRDA ลงท้าย ด้วยธุรกรรมในจองโดยอัตโนมัติ บริการ DRDA ขอไคลเอ็นต์ DRDA รีซิงโครไนส์แฟ้มบันทึก และเมื่อบริการ DRDA เริ่มต้นค่า และค้นหาธุรกรรมในจองโดยอัตโนมัติในบันทึก บริการ DRDA ขอไคลเอ็นต์ DRDA รีซิงโครไนส์แฟ้มบันทึก

ธุรกรรม XA

ธุรกรรม XA ระหว่างไคลเอนต์ DRDA และบริการ DRDA ขณะนี้มีการแจกจ่ายไปยัง SQL Server และอยู่ในรายชื่อ ด้วย MS dtc ใหม่ ในระหว่างการกู้คืนธุรกรรม บริการ DRDA ส่งกลับไปยังไคลเอนต์ DRDA รายในจองโดยอัตโนมัติตามรายละเอียดในล็อกธุรกรรม DTC

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ใน การปรับปรุงสะสม 3 สำหรับเซิร์ฟเวอร์รวมโฮสต์ 2013
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการการรวม (การตั้งค่าคอนฟิก) ข้อมูลสำหรับ DRDA

การตั้งค่าคอนฟิกบริการสำหรับ DRDA

แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชัน
การตั้งค่าคอนฟิกบริการ DRDA ถูกเก็บไว้ในแฟ้มการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ MsDrdaService.exe.config และเชื่อมโยงแฟ้ม XML (แมปข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการแมปชนิดข้อมูล) ในขณะที่ใช้งาน บริการ DRDA ตรวจสอบแฟ้ม MsDrdaService.exe.config สำหรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลง บริการ DRDA อ่าน และใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเมื่อประมวลผลการเชื่อมต่อในขอบเขตใหม่

หลังการติดตั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถกำหนดที่ตั้งค่าคอนฟิกบริการ DRDA โดยการแก้ไขแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชัน MsDrdaService.exe.config โดยใช้ตัวแก้ไข XML และแฟ้ม 2013\system\Schemas\HostIntegrationDrdaServiceConfiguration.xsd C:\Program Files\Microsoft โฮสต์เซิร์ฟเวอร์การรวมเกี่ยวข้อง

การตั้งค่าคอนฟิกการเชื่อมต่อ SQL Server

Resynchronization
องค์ประกอบresynchronizationManagerของแฟ้ม MsDrdaService.exe.config ประกอบด้วยการตั้งค่า resynchronization ธุรกรรมสำหรับธุรกรรมกระจายไคลเอ็นต์ SQL ในขอบเขตการจัดการ ชนิดresynchronizationManagerเป็น Microsoft.HostIntegration.Drda.Server.ResynchronizationManager ซึ่งประมวลผลธุรกรรมการกระจายในขอบเขต ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทราน ด้วย Microsoft แจกจ่ายธุรกรรมพิกัด บันทึกธุรกรรม และ resynchronization รายการในจองโดยอัตโนมัติของธุรกรรม

<hostIntegration.drdaAs.drdaService xmlns="http://schemas.microsoft.com/his/DrdaAs/DrdaService/2013"> <services>  <service name="DrdaService1">   <resynchronizationManager type="Microsoft.HostIntegration.Drda.Server.ResynchronizationManager, Microsoft.HostIntegration.Drda.Server,Version=9.0.1000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=MSIL"    transactionExpiryDuration="P3D"    resyncRetryDurationInMinutes = "3"    resyncIntervalInMinutes = "1"    transactionLogLocation =""    />

ตัวอย่างที่ 1: องค์ประกอบ resynchronizationManager การสินค้าคงคลังที่เพิ่มลงในส่วนของแฟ้ม MsDrdaService.exe.config hostIntegration.drdaAs.drdaService

หมายเหตุ คุณต้องเพิ่ม MsDrdaService.exe.config องค์ประกอบresynchronizationManagerใหม่ก่อนที่คุณเรียกใช้ PowerShell เพื่ออ่าน หรือเขียนการตั้งค่าภายในองค์ประกอบนี้ใหม่

ระยะเวลาหมดอายุของธุรกรรม
แอตทริบิวต์transactionExpriryDurationสั่งให้บริการ DRDA เกี่ยวกับระยะเวลาของเวลาการเก็บทรานแซคชันในแฟ้มบันทึกธุรกรรมนั้น หลังจากตั้งค่ารอบระยะเวลาได้ผ่านไปแล้ว remotes การบริการธุรกรรมจากไฟล์ แอตทริบิวต์นี้ไม่จำเป็นค่าระยะเวลาที่ยอมรับ ค่าเริ่มต้นคือ PT3D (รอบระยะเวลาเป็นวันที่ 3) มีระบุค่าของช่วงเวลาในแบบฟอร์ม PnYnMnDTnHnMnS

สินค้า คำอธิบาย
P รอบระยะเวลาสำหรับช่วงเวลา (จำเป็น)
ดก็ จำนวนปี
nM จำนวนของเดือน
สิ้นสุด จำนวนวัน
T จุดเริ่มต้นของส่วนเวลา (จำเป็นต้องระบุช่วงเวลาที่ประกอบ ด้วยชั่วโมง นาที วินาที)
nH จำนวนชั่วโมง
nM จำนวนนาที
S จำนวนวินาที
ตารางที่ 1: ระยะเวลาของเวลาที่แสดงในรูปแบบ XML

ระยะเวลาการลองส่งใหม่ resynchronization
แอตทริบิวต์resyncRetryDurationInMinutesสั่งให้บริการ DRDA เกี่ยวกับระยะเวลา (เป็นนาที) ที่จะลองประมวลผลสินค้าในรายการธุรกรรมในจองโดยอัตโนมัติ resynchronization ภายในนั้น แอตทริบิวต์นี้ไม่จำเป็นค่าจำนวนเต็มที่ยอมรับ ค่าเริ่มต้นคือ3นาที

ช่วงเวลา resynchronization
แอตทริบิวต์resyncIntervalInMinutesสั่งให้บริการ DRDA เกี่ยวกับช่วงเวลา (เป็นนาที) ระหว่างการประมวลผลสินค้าในรายการธุรกรรมในจองโดยอัตโนมัติ resynchronization แอตทริบิวต์นี้ไม่จำเป็นค่าจำนวนเต็มที่ยอมรับ ค่าเริ่มต้นคือ1นาที

ตำแหน่งที่ตั้งของล็อกธุรกรรม
แอตทริบิวต์transactionLogLocationสั่งให้บริการ DRDA เกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าวควรเขียนแฟ้มล็อกธุรกรรม แอตทริบิวต์นี้ไม่จำเป็นค่าสายอักขระที่ยอมรับ ค่าเริ่มต้นเป็นสตริงว่างที่ถูกกำหนดให้เป็นโฟลเดอร์การสืบค้นกลับโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบของ MSDN ที่เกี่ยวกับ ธุรกรรมกระจายบริการ DRDA.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3032484 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/27/2016 08:27:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2013

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB3032484 KbMtth
คำติชม