วิธี การใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการรับ และ การตั้งค่าคุณสมบัติของเอกสาร Office ด้วย Visual c# .NET

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303296
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างเป็น Microsoft Visual c# .NET ไคลเอนต์ Automation ที่ manipulates คุณสมบัติของเอกสาร Microsoft Word ถึงแม้ว่าตัวอย่างรหัสเฉพาะใน Word เทคนิคที่เหมือนกันสามารถถูกประยุกต์ใช้เมื่ออัตโนมัติ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างไคลเอ็นต์การทำงานอัตโนมัติสำหรับ Microsoft Word

 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. เลือกแอพลิเคชันของ windowsจากชนิดโครงการ c# แสดงผล Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 3. เพิ่มการอ้างอิงถึงการไลบรารีวัตถุ Microsoft Word. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. ในการcomแท็บ ค้นหาการไลบรารีวัตถุ Microsoft Wordแล้ว คลิกเลือก.

   หมายเหตุ:Microsoft Office 2003 มีแอสเซมบลี Interop หลัก (PIAs) Microsoft Office XP ไม่รวม PIAs แต่จะสามารถดาวน์โหลดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP PIAs คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   328912ข้อมูล: PIAs XP ของ Microsoft Office จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือกไว้ คลิกใช่.
 4. ในการมุมมองเมนู การเลือกกล่องเครื่องมือเมื่อต้องการแสดงในกล่องเครื่องมือ และเพิ่มปุ่มไป Form1 แล้ว
 5. คลิกสองครั้งbutton1. หน้าต่างรหัสสำหรับแบบฟอร์มปรากฏขึ้น
 6. ในหน้าต่างโค้ด ให้แทนที่โค้ดต่อไปนี้
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e){}					
  with::
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e){  Word.Application oWord;  Word._Document oDoc;  object oMissing = Missing.Value;  object oDocBuiltInProps;  object oDocCustomProps;			  //Create an instance of Microsoft Word and make it visible.  oWord = new Word.Application();  oWord.Visible = true;  //Create a new Document and get the BuiltInDocumentProperties collection.  oDoc = oWord.Documents.Add(ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing,                ref oMissing);  oDocBuiltInProps = oDoc.BuiltInDocumentProperties;  Type typeDocBuiltInProps = oDocBuiltInProps.GetType();  //Get the Author property and display it.  string strIndex = "Author";  string strValue;  object oDocAuthorProp = typeDocBuiltInProps.InvokeMember("Item",                BindingFlags.Default |                BindingFlags.GetProperty,                null,oDocBuiltInProps,                new object[] {strIndex} );  Type typeDocAuthorProp = oDocAuthorProp.GetType();  strValue = typeDocAuthorProp.InvokeMember("Value",                BindingFlags.Default |               BindingFlags.GetProperty,               null,oDocAuthorProp,               new object[] {} ).ToString();  MessageBox.Show( "The Author is: " + strValue,"Author" );  //Set the Subject property.  strIndex = "Subject";  strValue = "The Subject";  typeDocAuthorProp.InvokeMember("Item",                BindingFlags.Default |                BindingFlags.SetProperty,                null,oDocBuiltInProps,                new object[] {strIndex,strValue} );			  //Add a property/value pair to the CustomDocumentProperties collection.  oDocCustomProps = oDoc.CustomDocumentProperties;  Type typeDocCustomProps = oDocCustomProps.GetType();  strIndex = "Knowledge Base Article";  strValue = "Q303296";  object[] oArgs = {strIndex,false,           MsoDocProperties.msoPropertyTypeString,           strValue};  typeDocCustomProps.InvokeMember("Add",BindingFlags.Default |                BindingFlags.InvokeMethod, null,                oDocCustomProps, oArgs );  MessageBox.Show("Select \"Properties\" from the File menu "    + "to view the changes.\nSelect the Summary tab to view "    + "the Subject property and the Custom tab to view the Knowledge"      + "Base Article property.", "Check File Properties",    MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);}					
 7. เลื่อนไปที่ด้านบนของหน้าต่างรหัส แล้ว เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้จุดสิ้นสุดของรายการการใช้directives:
  using Microsoft.Office.Core;using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;using System.Reflection;					
 8. กด F5 เพื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์
หมายเหตุ:กระบวนการDocumentPropertiesและDocumentPropertyอินเทอร์เฟซมีอินเทอร์เฟซที่ถูกผูกไว้ล่าช้า เมื่อต้องการใช้อินเทอร์เฟซเหล่านี้ คุณต้องถือดังกล่าวเหมือนกับที่คุณต้องการIDispatchอินเทอร์เฟซ
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่นักพัฒนาต่อไปนี้ของ Microsoft เครือข่ายเว็บไซต์:
Microsoft Office การพัฒนากับ Visual Studio
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
303294วิธีการใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้อง การรับ และ การตั้งค่าคุณสมบัติเอกสารของ Office โดย Visual Basic .NET
xl2003 ppt2003 wd2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 303296 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 03:53:42 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpia kbautomation kbhowto kbmt KB303296 KbMtth
คำติชม