ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ประสิทธิภาพต่ำเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX ที่ประกอบด้วยตัวเลือกย่อยของ granularities ที่แตกต่างกันใน SSAS 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3033456
อาการ

สมมติว่า คุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2012 วิเคราะห์บริการ (SSAS 2012) หรือ SQL Server 2014 วิเคราะห์บริการ (SSAS 2014) เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามนิพจน์หลายมิติ (MDX) กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีตัวเลือกย่อยของ granularities ที่แตกต่างกัน แบบสอบถามอาจใช้เวลานานเท่าใดกว่าองค์ประกอบเดียวภายใต้หลักการเดียวกัน
การแก้ไข
ปัญหาถูกแก้ไขในโปรแกรมปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ก่อนสำหรับ SQL Server:

อัพเดต 2 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2014 SP1

ปรับปรุงสะสม 8 สำหรับ SQL Server 2014

ปรับปรุงสะสม 6 สำหรับ SQL Server 2012 SP2


ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ