ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามพิมพ์เว็บเพจ: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในสคริปต์บนเพจนี้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303486
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ใน Microsoft Internet Explorer เมื่อคุณพยายามพิมพ์ไปยังแฟ้ม เว็บเพจคุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • เมื่อคุณใช้การ พิมพ์ คำสั่งในการ แฟ้ม เมนูเพื่อ พิมพ์ไปยังแฟ้มเว็บเพจ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ ต่อไปนี้:
  เกิดข้อผิดพลาดในสคริปต์บนเพจนี้

  บรรทัด: 1210
  Char: 1
  ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดไม่สามารถระบุได้
  รหัส: 0
  URL: ทรัพยากร: / / C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLCDLL/preview.dlg

  คุณต้องการทำต่อไปที่กำลังเรียกใช้สคริปต์บนเพจนี้หรือไม่
 • เมื่อคุณใช้การ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ คำสั่งในการ แฟ้มเมนู และจากนั้นพิมพ์ไปยังแฟ้มจากภายในการพิมพ์เว็บเพจ หน้าต่างแสดงตัวอย่าง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดภายใน และ Internet Explorer ไม่สามารถ พิมพ์เอกสารนี้
ในแต่ละกรณี มีพิมพ์เอกสารได้อย่างถูกต้อง
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PostScript
 • คุณเลือก สรุป PostScript (EPS) การแสดงผลในการ ชื่อเครื่องพิมพ์ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ ที่ใด ชื่อเครื่องพิมพ์ คือชื่อของโพสต์สคริปต์ของคุณ เครื่องพิมพ์
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อต้องเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษไปแต่ละเพจที่คุณต้องพิมพ์
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสม

โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ postscript

ล้างนึ้ PostScript (EPS)ใช้แสดงผลสิ่งที่เลือกในการ ชื่อเครื่องพิมพ์ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ

การเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออกจากคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ใช้เครื่องมือ'เครื่องพิมพ์'ใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาออก หรือปิดการใช้งานใด ๆ อัตโนมัติหัวกระดาษและท้ายกระดาษ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ โปรดดูเอกสารที่พิมพ์ออกมาหรือแฟ้มวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 303486 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 03:57:12 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB303486 KbMtth
คำติชม