วิธีการที่เก็บฐานข้อมูล Jet 4.0 ในสภาพการทำงานสูงสุด

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303528
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

สำหรับข้อมูล Access 2000 รุ่นของบทความนี้ ดู300216.

ในกรณีนี้

สรุป
โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Jet คือ โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงของ Microsoft บทความนี้อธิบายวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้ฐานข้อมูลของคุณ Jet ในส่วนบนสุดในการทำงานเงื่อนไข บทความนี้อธิบายถึงฐานข้อมูลที่ใช้ ในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้คนเดียว และ ในสภาพแวดล้อมแบบ multi-user

back to the top

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ส่วนนี้ใช้กับฐานข้อมูล Jet ทั้งหมดไม่ว่าคุณเป็นผู้ใช้เดียวของฐานข้อมูลหรือไม่ว่าฐานข้อมูลถูกใช้ โดยผู้ใช้หลายคนบนเครือข่าย

back to the top

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของระบบปฏิบัติการ

ติดตั้ง service pack ล่าสุดของระบบปฏิบัติการ

การตรวจสอบว่า คุณมี service pack ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการติดตั้ง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายมี service pack ล่าสุดของระบบปฏิบัติการ ซึ่งทำให้แน่ใจว่า ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายมีการปรับปรุงล่าสุด สำหรับตัวเปลี่ยนเส้นทางเครือข่าย และระบบแฟ้ม

back to the top

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Microsoft Jet

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับรุ่นล่าสุดของฐานข้อมูลโปรแกรมการ Jet 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft
ถ้าคุณทำงานในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย คุณต้องติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Microsoft Jet ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมด คุณไม่มีการติดตั้ง service pack Microsoft Jet ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายเว้นแต่ว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายรันโปรแกรมประยุกต์อย่าง น้อยหนึ่งที่ใช้ Microsoft Jet ยัง

back to the top

ใช้ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบ

ฐานข้อมูลที่มีการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายของแฟ้มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบฐานข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289533ตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลใน Microsoft Access
back to the top

ใช้รูปแฟ้มฐานข้อมูลของ Jet ตรงกันกับรุ่นของโปรแกรมฐานข้อมูล Jet ที่กำลังถูกใช้

สำหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และเสถียรภาพ ใช้ฐานข้อมูลการจัดรูปแบบ Microsoft Jet 4.0 เมื่อคุณใช้ไคลเอนต์ Microsoft Jet 4.0 ใช้ฐานข้อมูลการจัดรูปแบบ Microsoft Jet 3.0 likewise เมื่อคุณใช้ไคลเอนต์ Microsoft Jet 3.5

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรูปแบบ Jet-อยู่ในปัจจุบัน ตารางต่อไปยังแสดง dll ตัวแปลใดถูกใช้เพื่อพูดคุยกับรูปแบบ Jet เมื่อคุณใช้ไคลเอนต์ Jet 4.0:

  Access version	Jet format  Translator dll used  --------------	----------  -------------------  Access 2.0  	Jet 2.0    Msrd2x40.dll  Access 95   	Jet 3.0    Msrd3x40.dll  Access 97   	Jet 3.0    Msrd3x40.dll  Access 2000  	Jet 4.0    none  Access 2002 	Jet 4.0    none  Access 2003 	Jet 4.0    none 				
ตารางต่อไปนี้แสดงว่า Microsoft Access 95 และ Access 97 สร้างแฟ้มฐานข้อมูลการจัดรูปแบบ Microsoft Jet 3.0 เข้าถึง 2000, Access 2002 และเข้าถึง Office 2003 สร้างแฟ้มฐานข้อมูลการจัดรูปแบบ Microsoft Jet 4.0 เมื่อคุณใช้ไคลเอนต์ Microsoft Jet 4.0 ใช้รูปแบบแฟ้มฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ dll ตัวแปล ถ้าคุณใช้ไคลเอนต์ Microsoft Jet 3.5 เราขอแนะนำให้ คุณใช้ฐานข้อมูลการจัดรูปแบบ Microsoft Jet 3.0

รายการตารางต่อไปนี้บ่อยที่สุดใช้ไคลเอนต์ Microsoft โปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet และรุ่นของโปรแกรมฐานข้อมูล Jet เกี่ยวข้องที่ไคลเอ็นต์ Jet ฐานข้อมูลโปรแกรมใช้:

	Client application	Jet Database Engine used	Recommended Jet database format  -------------------------  ------------------------    --------------------------------	Access 2.0			Jet 2.0				Jet 2.0	Access 95			Jet 3.0				Jet 3.0	Access 97			Jet 3.5				Jet 3.0	Access 2000			Jet 4.0				Jet 4.0	Access 2002			Jet 4.0				Jet 4.0	Office Access 2003		Jet 4.0				Jet 4.0	DAO 3.0				Jet 3.0				Jet 3.0	DAO 3.5				Jet 3.5				Jet 3.0	DA0 3.6				Jet 4.0				Jet 4.0	Microsoft.JET.OLEDB.3.51	Jet 3.5				Jet 3.0	Microsoft.Jet.OLEDB.4.0`	Jet 4.0				Jet 4.0	Access ODBC Driver		Jet 4.0				Jet 4.0				
หมายเหตุ:The Microsoft Access ODBC driver that is included with MDAC 2.0 or earlier uses Microsoft Jet 3.5. The Microsoft Access ODBC driver that is included with MDAC 2.1 and MDAC 2.5 uses Microsoft Jet 4.0. MDAC 2.6 and later versions do not include the Microsoft Access ODBC driver at all.

In certain situations, such as when you have both older Jet applications and newer Jet applications that share the same database file, you may not be able to use the latest Jet database file format. This is because older Jet engines cannot read or cannot write to a newer Jet database file format. Therefore, must use the older format and use the translator dlls.

back to the top

Do not use reserved words and reserved characters for object names and field names

Do not use reserved words and reserved characters when you name objects and when you name fields in your database. Reserved words or reserved characters that are used alone or in combination with other words but enclosed by spaces may cause database corruption.

For more information about reserved words and reserved characters in Microsoft Access, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
286335Reserved words in Microsoft Access
back to the top

Periodically compact your Microsoft Jet database

If you make frequent changes to your database, parts of the database may become fragmented. Therefore, periodically run the Compact Database utility in Access. If you do not have a copy of Access, you can still compact the database by using the JetComp utility.

For more information about how to obtain the JetComp Utility for Microsoft Jet 4.0, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
295334เจ็ตกระชับยูทิลิตีพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด
How frequently you compact your database depends on how much the data changes. If the data does not change frequently, you do not have to compact frequently. If there are frequent changes to your database, compact your database more frequently. Although there is no formal rule for how frequently you compact your database, we recommend that you compact your database regularly.

The following paragraphs describe the process that is used by Microsoft Jet to compact your database.

For more information about compacting a database, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
288631Defragment and compact database to improve performance
The Microsoft Jet Database Engine treats an Access database file as a series of 4096-byte blocks. This is similar to the way that a typical file system treats data on your hard disk. The complete set of records in a Microsoft Jet table is stored by a series of these blocks. Each block points to the next block. Each block can hold one or more records. How many records a block holds depends on how many fields and how much data is in each record. When records are added and records are deleted from the table, the table blocks become fragmented in the database file.

When you compact a Jet database, the blocks are de-fragmented, and each table is put in a contiguous range of blocks. This improves read performance and write performance to the table.

Indexes in an Access database are also stored in 4096-byte blocks. Indexes can become fragmented just as the table records can become fragmented.

เมื่อกระชับฐานข้อมูลของคุณ Jet การปรับปรุง Jet ตารางสถิติที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล สถิติของตารางที่สำคัญหนึ่งมีจำนวนของเรกคอร์ดในตาราง ถ้าแตกหมายเลขของเร็กคอร์ดในตารางสถิติต่างเป็นอย่างมากจากหมายเลขที่แท้จริงของเรกคอร์ดในตาราง ประสิทธิภาพอาจไม่เป็นที่ดี ตัวอย่างเช่น ถ้าสถิติตารางบ่งชี้ว่า มีจำนวนระเบียนในตารางขนาดเล็ก optimizer Jet ฐานข้อมูลโปรแกรมไม่ได้ใช้ดัชนีใด ๆ ใน ตารางเมื่อทำการโปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet seeks หรือรวม ถ้ามีจำนวนเรกคอร์ดที่ขนาดเล็ก นี้เป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ามีหลายระเบียน ซึ่งจะสามารถ inefficient มาก ดังนั้น ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีตัวเลขที่มีขนาดใหญ่ของระเบียนที่มีเพิ่ม ลบ และปรับปรุง กระชับฐานข้อมูลขึ้นบ่อยครั้ง

Microsoft Jet re-optimizes ยังแบบสอบถามที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อมีกระชับฐานข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงตารางที่ปรับปรุงสถิติ ปรับ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานแบบสอบถามที่เก็บไว้สามารถถูกปรุงเมื่อคุณกระชับฐานข้อมูลของคุณ

back to the top

สำรองแฟ้มของฐานข้อมูล Microsoft Jet ของคุณอย่างสม่ำเสมอ

กำหนดตารางเวลาสำรองข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลที่คุณสามารถ afford การสูญเสีย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถ afford สูญเสียข้อมูลหนึ่งวัน สำรอง daily ถ้าคุณสามารถ afford สูญเสียข้อมูลหนึ่งสัปดาห์ สำรองที่สัปดาห์ การสำรองข้อมูลแฟ้มฐานข้อมูลเต็มรูปแบบเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถกู้คืนแฟ้มฐานข้อมูล Microsoft Jet หากเกิดความเสียหาย

สิ่งสำคัญถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย คุณต้องปิดเครื่องไคลเอนต์ Microsoft Jet ทั้งหมดก่อนที่คุณสำรองแฟ้มของฐานข้อมูล Microsoft Access ถ้าคุณไม่ทำ คุณสามารถสร้างแฟ้มสำรอง ด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลที่สอดคล้องกัน ทดสอบแฟ้มสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มสำรองข้อมูลของคุณที่ดี

back to the top

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับรุ่นของ Office

Microsoft เป็นระยะ ๆ ให้ service pack และโปรแกรมปรับปรุงไปยัง Microsoft Office ติดตั้ง service pack ล่าสุดหรือการปรับปรุง Office สำหรับรุ่นของ Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันกับโปรแกรมอื่น ใช้ Office การปรับปรุงเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุดและปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการให้การปรับปรุงเว็บไซต์ Office ตรวจหาการปรับปรุงที่คุณต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หลังจากที่ปรับปรุงเว็บไซต์ Office ตรวจพบการปรับปรุงล่าสุดที่คุณต้องให้ คุณได้รับรายการของการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับการอนุมัติของคุณ คลิกเริ่มการติดตั้งการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

back to the top

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพิ่มเติมสำหรับระบบเครือข่าย

Microsoft Jet คือ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้แฟ้มร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลที่ใช้แฟ้มร่วมกันหมายความ ว่า การประมวลผลแฟ้มเกิดขึ้นเมื่อไคลเอ็นต์ เมื่อมีใช้ฐานการใช้แฟ้มร่วมกันข้อมูล เช่น Microsoft Jet ในสภาพแวดล้อมแบบ multi-user กระบวนการที่ไคลเอนต์หลายใช้อ่านแฟ้ม การเขียนแฟ้ม และแฟ้มการดำเนินงานที่ล็อกที่แฟ้มร่วมกันผ่านเครือข่าย ถ้าไม่สามารถดำเนินการขั้นตอน แฟ้มอาจถูกไปทางซ้าย ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ หรืออยู่ ในสถานะที่เสียหาย กระบวนการอาจไม่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • เมื่อไคลเอ็นต์หยุดโดยไม่คาดคิด
 • เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์หลุด
Microsoft Jet ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ปัญหาสูง โปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์การเกิดพร้อมกันสูง หรือ 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันที่สัปดาห์โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ เช่นเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน commerce โปรแกรมประยุกต์ของทรานแซคชัน และโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อความ สำหรับชนิดต่าง ๆ เหล่านี้โปรแกรมประยุกต์ วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการ สลับไปยังระบบ ฐานข้อมูลการไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ตามจริงเช่น Microsoft Data Engine (MSDE) หรือ Microsoft SQL Server เมื่อคุณใช้ Microsoft Jet ในโปรแกรมประยุกต์ปัญหาสูงเช่น Microsoft Internet ข้อมูล Server (IIS), คุณอาจพบหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
 • ความเสียหายของฐานข้อมูล
 • ปัญหาเกี่ยวกับความเสถียร เช่น IIS crashing หรือล็อกขึ้น
 • ความล้มเหลว sudden หรือล้มเหลวปัจจุบันของโปรแกรมควบคุมที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ถูกต้องที่จำเป็นต้อง re-starting บริการของ IIS
ในส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยคำแนะนำให้ทำตามเมื่อคุณใช้ร่วมกันแบบ Jet Microsoft หรือแฟ้มฐานข้อมูล Microsoft Access บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่าย

back to the top

ไม่สามารถใช้การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ใน Windows Vista

There is a known problem in which a Jet database may become corrupted when the Jet database is saved in a folder that uses the Windows Vista folder-redirection feature in the original release version of Windows Vista.

To avoid this problem, you must update to Windows Vista Service Pack 1, or you must not save a Jet database in a folder that uses the Windows Vista folder-redirection feature. To obtain the latest Windows service pack, visit the following Microsoft Web site:We have not seen this problem with the folder-redirection features of Windows Server 2003, of Windows XP, or of Windows 2000.

For more information about folder redirection, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
232692Folder redirection feature in Windows
For more information about folder redirection, visit the following Web site:

Opportunistic ล็อก เรียกอีกอย่างว่า oplocks ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย


Opportunistic locking may increase the risk of Jet database corruption when a file is shared by two or more clients on a network file server. This problem applies to Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, and Novell file servers that support opportunistic locking. This problem also applies to clients that are running Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, or Microsoft Windows XP and that connect to a file server that supports opportunistic locking.

หมายเหตุ:: Clients running Microsoft Office Access 2003 must have Windows 2000 SP3 or later or Windows XP or later operating system.

To avoid this problem, you must install Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) or later on the Windows 2000 file server where the Access database file is located. Then install the latest Windows service pack on each Windows client computer that connects to the Windows 2000 file server.

To obtain the latest Windows service pack, visit the following Microsoft Web site:If you are using Windows NT 4.0 or if you do not want to install Windows 2000 SP3 or later, you can disable opportunistic locking to avoid the problem.

สิ่งสำคัญIf you disable opportunistic locking, this may adversely affect the performance of other applications. If you have questions about this, contact Microsoft Windows technical support.

For more information about disabling opportunistic locking on Windows NT 4.0, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
129202Explanation of opportunistic locking on Windows NT
For more information about disabling opportunistic locking on Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
296264การกำหนดค่าคอนฟิกโอกาสในการล็อกใน Windows
To disable opportunistic locking on a Novell file server, we recommend that you contact Novell technical support. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

back to the top

ปัญหาที่ควรพิจารณาเมื่อคุณใช้ร่วมกันฐานข้อมูล Microsoft Jet

We do not recommend that you share a Microsoft Jet database file that is stored on a Microsoft Windows 95 file share, a Microsoft Windows 98 file share, or a Microsoft Windows Millennium Edition (Me) file share with Windows NT clients or with Windows 2000 clients.

If you have an environment with a mixture of computers on a network with some computers that are running Windows 95, Windows 98, or Windows Millennium Edition and some computers that are running Windows NT or Windows 2000, and you share the database with other network users, we recommend that you store the database file and that you share the database file on a Windows NT server or on Windows 2000 server with opportunistic locking disabled.

เกิดความเสียหายอาจเกิดขึ้นถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows NT หรือ Windows 2000 ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันแฟ้มที่เก็บอยู่ในไฟล์แชร์ของ Windows 95 ใช้ร่วมกันแฟ้ม Windows 98 หรือใช้ร่วมกันแฟ้ม Windows Millennium Edition ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าไคลเอนต์ Windows NT หรือไคลเอนต์ Windows 2000 ได้เลิกการล็อกถูกปิดใช้งาน ปัญหานี้จะยังคงอยู่ใต้ investigation เราจะลงรายการบัญชีข้อมูลเพิ่มเติมบทความนี้ได้เมื่อข้อมูลนั้นสามารถใช้งานได้

หมายเหตุ:: ไคลเอ็นต์เรียกใช้ Microsoft Office Access 2003 ต้องมี Windows 2000 SP3 หรือในภายหลัง หรือ Windows XP หรือระบบปฏิบัติการในภายหลังback to the top

ใช้เซิร์ฟเวอร์แฟ้มที่สมบูรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีไฟล์ที่สมบูรณ์เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถจัดการหมายเลขของผู้ใช้และการร้องขอที่จะถูกทำให้แฟ้มฐานข้อมูล Microsoft Jet นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์แฟ้มไม่ได้ถูก overtaxed กับการจัดการกระบวนการอื่นต่าง ๆ เช่นทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมโดเมน Windows เซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือ SQL Server

นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาหากคุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอื่นสำคัญบริการ เช่นบริการจดหมาย ปัญหายังเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ หรือใช้เซอร์วิสแพ็คหรือโปรแกรมแก้ไขด่วน และคุณลืมว่า ฐานข้อมูล Microsoft Jet ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ในขณะนี้ เมื่อมีการเริ่มระบบใหม่ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ถูกขัดจังหวะที่ไม่คาดคิดของการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ไปยังฐานข้อมูลเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายของฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ interrupted ไคลเอนต์ทั้งหมดต้องปิดฐานข้อมูลก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ หรือก่อนซอฟต์แวร์ ปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มถูกนำไปใช้

นอกจากนี้ยังต้องย้ายไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในตำแหน่งที่มีความปลอดภัยที่เซิร์ฟเวอร์แฟ้มไม่ได้โดยไม่ตั้งใจ switched ปิด เซิร์ฟเวอร์ต้องมีการจัดหา uninterrupted ไฟฟ้า (UPS) เพื่อช่วยปกป้อง จากขาดหายไปเป็นระยะ ๆ พลังงาน หรือ จากความผันผวนของการใช้พลังงาน ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายต้องมีต่อไปนี้:
 • ฮาร์ดดิสก์ประสิทธิภาพสูง
 • การ์ดเครือข่ายคุณภาพสูง
 • จำนวนมาก RAM เพื่อให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์สามารถจัดการการโหลด
back to the top

การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเครือข่ายที่เสถียรและเครือข่ายที่รวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เสถียรไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่าย เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้ Microsoft Jet WAN ผ่านการเชื่อมต่อโมเด็ม หรือ ผ่าน FTP หรืออื่น ๆ น่าเชื่อถือน้อยกว่ากว่าความเครือข่ายเลื่อน เนื่องจาก Microsoft Jet ระบบฐานข้อมูลที่ใช้แฟ้มร่วมกัน การส่งผ่านเครือข่ายเชื่อถือน้อยกว่ากว่าได้ใด ๆ เพิ่มโอกาสของไคลเอ็นต์กระตุก ซึ่งจะเพิ่มโอกาสของความเสียหายของฐานข้อมูล

back to the top

จำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อที่ทำงานจากไคลเอนต์แต่ละการย่อเล็กสุด

เราขอแนะนำให้ คุณออกไคลเอนต์แต่ละการใช้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Jet แต่ละการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Jet แสดงถึงไคลเอ็นต์เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล แม้ว่าจะเชื่อมต่อไปนี้มาจากขั้นตอนเดียวกันของไคลเอ็นต์

เมื่อต้อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและเครือข่าย I/O และ เพื่อลดปัญหา multi-user บนฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลัง ออกแบบแอพลิเคชันไคลเอนต์ใช้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Jet เดียวกัน การใช้ร่วมกันนี้การเชื่อมต่อผ่านหลายชุดระเบียนตามที่จำเป็น ประโยชน์ที่เพิ่มการป้องกันความล่าช้าที่อ่านและความล่าช้าในการเขียนในแอพลิเคชันไคลเอนต์นี้ได้ โดยค่าเริ่มต้น ไม่เป็นห้าวินาทีที่หน่วงระหว่างการเขียนค่าไปยังฐานข้อมูล และไม่สามารถอ่านนี้ปรับปรุงค่า เมื่อเขียน และ เมื่ออ่านบนการเชื่อมต่อการ Jet แตกต่างกันสองครั้ง นี้เป็นจริงแม้ว่าการเชื่อมต่อที่สองอยู่ในกระบวนการไคลเอนต์เดียวกัน ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อเดียว คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้

back to the top

ใช้ ADO ในการเข้าถึงฐานข้อมูล Microsoft Jet

เมื่อคุณเข้าถึงฐานข้อมูล Microsoft Jet จาก ADO เราขอแนะนำให้ คุณใช้ผู้ที่ Microsoft Jet OLE DB ให้แทนที่ของโปรแกรมควบคุม ODBC การเข้าถึงของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299974การใช้ Microsoft Jet กับ IIS
back to the top

ย้ายไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลของทรานแซคชันแบบเพื่อให้ได้รับความถูกต้องเพิ่มเติม

ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมใช้แฟ้มฐานข้อมูล โปรแกรมการใช้เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL Server ประมวลผลคำขอไคลเอนต์หลายทั้งหมดไปยังฐานข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะติดตามร้องขอเหล่านี้ในล็อกธุรกรรม ถ้าไม่สามารถตอบสนองการร้องขอ เซิร์ฟเวอร์ย้อนกลับการร้องขอ หรือประมวลผลการร้องขอไม่ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เหลือฐานข้อมูล ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ หรืออยู่ ในสถานะที่เสียหาย

Before you upgrade from a file-based database engine to a server-based database engine, you must consider the advantages and the disadvantages of doing so.For more information about choosing the most appropriate database engine for your purposes, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
168549Choosing the appropriate database white paper available in Download Center
หมายเหตุ:Although this white paper is written for Access 97, this white paper also applies to Jet 4.0 and Access 2000.

back to the top

Refresh linked tables after you update the back-end database

Whenever a Jet database contains links to an ODBC back-end database server and you update that server to a later and major version, you must update all the linked tables within the Jet database. For example, you update the server from SQL Server 2000 to SQL Server 2005.
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about what to do if your database has already become corrupted, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
306204วิธีการแก้ปัญหาความเสียหายในฐานข้อมูล Microsoft Access

304701วิธีการแก้ปัญหาความเสียหายในฐานข้อมูล Microsoft Access

824271Description of troubleshooting corruption in an Office Access 2003 database


For more information about other topics that are covered in the previous article, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
200300How to synchronize writes and reads with the Jet OLE DB Provider and ADO
283849How to troubleshoot and to repair a damaged Access 2002 or later database
299974การใช้ Microsoft Jet กับ IIS
296264Configuring opportunistic locking in Windows
129202Explanation of opportunistic locking on Windows NT
304408How to shut down a custom Access application remotely
300216How to keep a Jet 4.0 database in top working condition
back to the top
OfficeKBHowTo kbAccessSearch kbAudDeveloper inf minimize corruption acc2002 translator

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 303528 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 03:58:53 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB303528 KbMtth
คำติชม