เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" 'Modify the slide show transition settings for all 3 slides in 'the presentation. Dim SlideIdx(3) As Integer SlideIdx(0) = 1 SlideIdx(1) = 2 SlideIdx(2) = 3 With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition .AdvanceOnTime = True .AdvanceTime = 3 .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut End With Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings oSettings = oPres.SlideShowSettings oSettings.StartingSlide = 1 oSettings.EndingSlide = 3 'Prevent Office Assistant from displaying alert messages. bAssistantOn = oApp.Assistant.On oApp.Assistant.On = False 'Run the slide show and wait for the slide show to end. oSettings.Run() Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1 System.Windows.Forms.Application.DoEvents() Loop oSettings = Nothing 'Reenable Office Assisant, if it was on. If bAssistantOn Then oApp.Assistant.On = True oApp.Assistant.Visible = False End If 'Close the presentation without saving changes and quit PowerPoint. oPres.Saved = True oPres.Close() oPres = Nothing oApp.Quit() oApp = Nothing GC.Collect() End Sub หมายเหตุ:ในรหัสนี้sTemplateและsPicค่าคงที่แสดงพาธเต็มและชื่อแฟ้มไปยัง PowerPoint แม่แบบและรูปภาพ ตามลำดับ ปรับเปลี่ยนเส้นทางเหล่านี้ตามความต้องการใช้แม่แบบหรือรูปภาพที่มีการติดตั้งบนระบบของคุณ
 • เพิ่มรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของ Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.CoreImports Graph = Microsoft.Office.Interop.GraphImports PowerPoint = Microsoft.Office.Interop.PowerPoint					
 • กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 • คลิกbutton1ในแบบฟอร์มเพื่อสร้าง และจากนั้น แสดงใน PowerPoint งานนำเสนอ
 • ข้อมูลอ้างอิง
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม นักพัฒนาต่อไปนี้ของ Microsoft Network (MSDN) เว็บไซต์:
  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa167948 (office.11)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการอัตโนมัติ PowerPoint คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  180616วิธีการใช้ MFC เพื่อสร้าง และแสดงงานนำเสนอของ PowerPoint
  222929วิธีการทำให้ PowerPoint โดยใช้ Visual Basic
  ppt2007

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 303717 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/06/2011 02:22:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • kbexpertiseinter kbautomation kbhowto kbmt KB303717 KbMtth
  คำติชม