ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

[SysprepMassStorage] ส่วนที่ขาดหายไปทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0x0000007B (INACCESSABLE_BOOT_DEVICE)" ใน Windows XP Sysprep รูป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303786
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเริ่มการติดตั้ง Windows XP หลังจากที่คุณคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของเป้าหมาย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
STOP 0X0000007B
INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าแฟ้ม Sysprep.inf (แฟ้มคำตอบ Sysprep) ที่ถูกใช้บนคอมพิวเตอร์หลัก (ก่อนสร้างรูป) ไม่มีส่วน [SysprepMassStorage]
การแก้ไข
เมื่อคุณใช้ส่วน [Sysprep] กับ " BuildMassStorageSection = yes " พารามิเตอร์ในแฟ้ม Sysprep.inf คุณควรตรวจสอบว่า ส่วน [SysprepMassStorage] อยู่ร่วมกับการ[Sysprep] ส่วน

ตัวอย่าง:
[Sysprep]BuildMassStorageSection=yes[SysprepMassStorage]				
ส่วน [Sysprep] สร้างรายการในส่วน [SysprepMassStorage] และไม่ มีส่วนนี้ อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่จำเป็นไม่สามารถโหลด และมีสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP 0x7B
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแฟ้ม Support\Deploy.cab\Deploy.chm และ Ref.chm ในซีดีรอม Windows XP Professional
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ในแฟ้ม Sysprep.inf ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Windows XP โปรดดูบทความต่อไปนี้:
302577 วิธีการใช้ Sysprep.exe การปรับใช้ XP Windows โดยอัตโนมัติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ