ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความการเปิดใช้งานอีกครั้งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office XP ที่ได้รับการติดตั้งจาก Enterprise Edition

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304226
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office XP ที่ติดตั้งจากที่องค์กรรุ่นของ Office โดยใช้คีย์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของไดรฟ์ข้อมูล อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้
Microsoft Office XPรุ่นตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำหนดค่าเครื่องของคุณ เปิดใช้งานสำหรับ Microsoft Office XP edition เพื่อดำเนินการทำงานอย่างถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการรายการเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการทำงาน คุณต้องใหม่ผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดลงฟังก์ชันการทำงาน คุณจะไม่สามารถบันทึกหรือสร้างเอกสารใหม่ได้ และการทำงานของผลิตภัณฑ์อื่นจะลดประสิทธิภาพลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดลงฟังก์ชันการทำงาน โปรดคลิกที่ปุ่ม 'วิธีใช้'

การเริ่มต้นกระบวนการ reactivation กรุณาใส่รุ่น Microsoft Office XP ของคุณ และจากนั้น คลิกปุ่มถัดไป
โดย:รุ่นในผลิตภัณฑ์ Office ที่ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น Microsoft Office XP Professional ด้วย FrontPage ได้

เมื่อคุณคลิกถัดไปคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้
คุณลักษณะคุณพยายามใช้อยู่บนทรัพยากรเครือข่ายที่ไม่พร้อมใช้งาน

คลิกตกลงเพื่อลองอีกครั้ง หรือใส่เส้นทางที่อื่นไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยชุดโปรแกรมติดตั้ง 'แพคเกจรุ่น.msi ' ในกล่องด้านล่าง
โดย:แพคเกจรุ่นชื่อของแฟ้มแพคเกจ Windows Installer ถูกใช้ในการติดตั้ง Office (ตัวอย่าง Proplus.msi)

เมื่อคุณคลิกexitในกล่องโต้ตอบ ที่แสดงข้อความแรก Office โปรแกรมเริ่มทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน
สาเหตุ
ข้อความแรกในส่วน "อาการ" อาจปรากฏขึ้นได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณไปมากเนื่องจากคุณติดตั้ง Office XP ดั้งเดิม เมื่อคุณคลิกถัดไปในกล่องโต้ตอบ ข้อความที่สองปรากฏถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงไปยังตำแหน่งแหล่งที่มาของ Office ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าในครั้งแรก คุณติดตั้ง Office จากการติดตั้งระดับผู้ดูแลบนเครือข่ายของคุณ และคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ข้อความที่สองจะปรากฏขึ้น

คุณจะไม่ได้รับข้อความที่สองถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งต้นทางของ Office ที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ คลิกถัดไปซ่อมแซมการติดตั้งของคุณ โดยอัตโนมัติ และข้อความไม่ปรากฏขึ้นในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มโปรแกรม Office

หมายเหตุ::การติดตั้ง Licensing ไดรฟ์ข้อมูลของ Office XP ไม่เคยต้องการเปิดใช้งานและ ไม่จำเป็นต้องทำที่เคยมี reactivation ข้อความของข้อความนี้จะแสดงข้อผิดพลาด
การแก้ไข
เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับเซอร์วิสแพ็คใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
307841OFFXP: วิธีการที่รับ XP Service Pack ล่าสุดของ Office
รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Version   Size      File name    -------------------------------------------------------  10.0.3110.0 9,996,616   MSO.DLL				

หรือเปิดใช้งานการ XP Office ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
307741OFFXP: การรวมของการปรับปรุงการเปิดใช้งาน XP Office: 4 ตุลาคม 2001
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Office XP Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดลดฟังก์ชันการทำงานและเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293151เกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Office และการลดฟังก์ชันการทำงาน
297834ข้อผิดพลาด 1706 เมื่อคุณใช้ซีดีรอมเพื่อซ่อมแซม Office หรือคุณลักษณะการติดตั้ง
ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานการเลี่ยงผ่าน prb OFFXP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ