ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการกรองข้อมูลเรกคอร์ดในฐานข้อมูลการเข้าถึง

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304259
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

บทความนี้ใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู304263.
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู304440.
สรุป
เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลในฐานข้อมูลการเข้าถึง คุณอาจไม่ต้องการดูข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียวกัน แทน คุณอาจต้องการดูเฉพาะระเบียนที่ตรงกับเงื่อนไขที่แน่นอน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องใช้ตัวกรอง บทความนี้แสดงวิธีการกรองข้อมูลเรกคอร์ดในฐานข้อมูลการเข้าถึง
ข้อมูลเพิ่มเติม
มีสี่วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อกรองเร็กคอร์ดในแบบฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลแบบ: ตัวกรอง โดยการเลือก ตัวกรองตามฟอร์ม ตัวกรองสำหรับการป้อนข้อมูล และขั้นสูงตัวกรอง/เรียงลำดับ

กรองตามสิ่งที่เลือก

 1. เริ่มการทำงานของ Microsoft Access แล้ว เปิดฐานข้อมูลที่คุณกำลังทำงานด้วย
 2. ในฟิลด์บนแบบฟอร์ม ฟอร์มย่อย แผ่นข้อมูลแบบ หรือแผ่นข้อมูลย่อยแบบ เลือกอินสแตนซ์หนึ่งของมูลค่าที่คุณต้องการกรองตาม (ตัวอย่างเช่น ชื่อหรือหมายเลข)
 3. ในการเรกคอร์ดเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวกรองแล้ว คลิกกรองตามสิ่งที่เลือก.
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกว่าคุณมีชุดของระเบียนที่คุณกำลังค้นหาหมายเหตุ::นอกจากนี้คุณสามารถกรองสำหรับเรกคอร์ดที่ไม่สามารถมีค่าที่แน่นอน หลังจากที่คุณ เลือกเป็นค่า คลิกขวา แล้วคลิกตัวกรองยกเว้นส่วนที่เลือก.

กรองตามฟอร์ม

 1. เปิดแบบฟอร์มในมุมมองฟอร์ม ตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์มในมุมมองแผ่นข้อมูล การกรองเร็กคอร์ดในแบบแผ่นข้อมูลย่อย แสดงในแผ่นข้อมูลย่อย โดยการคลิกแสดงตัวบ่งชี้ขยาย
 2. ในการเรกคอร์ดเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวกรองแล้ว คลิกกรองตามฟอร์มเมื่อต้องการสลับไปยังหน้าต่างของตัวกรองตามฟอร์ม
 3. คุณสามารถระบุเงื่อนไขสำหรับรูปแบบ ฟอร์มย่อย แผ่นข้อมูลหลัก หรือแผ่นข้อมูลย่อยใด ๆ ที่ปรากฏขึ้น แต่ละฟอร์มย่อยหรือแผ่นข้อมูลย่อยได้เป็นของตนเองค้นหาและหรือแท็บ
 4. คลิกที่ฟิลด์คุณต้องการระบุเงื่อนไข
 5. ป้อนเงื่อนไขของคุณ โดยการเลือกค่าที่คุณกำลังค้นหาจากรายการในฟิลด์ (ถ้ามีรายการมีค่าในฟิลด์), หรือ โดยการพิมพ์ค่าลงในฟิลด์

  เมื่อต้องการค้นหาระเบียนที่เขตข้อมูลเฉพาะว่างเปล่า หรือไม่ว่าง พิมพ์มีที่ว่างหรือไม่ว่างในฟิลด์
 6. เมื่อต้องระบุค่าเพิ่มเติมที่สามารถมีการบันทึกในตัวกรอง คลิกการหรือแท็บสำหรับรูปแบบ ฟอร์มย่อย แผ่นข้อมูลแบบ หรือแผ่นข้อมูลย่อยที่คุณมีการกรองข้อมูล และจากนั้น ป้อนเกณฑ์เพิ่มเติม
 7. ในการตัวกรองเมนู คลิกใช้ตัวกรองเมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของตัวกรอง

ตัวกรองสำหรับการป้อนข้อมูล

 1. เปิดแบบฟอร์มในมุมมองฟอร์ม ตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์มในมุมมองแผ่นข้อมูล การกรองเร็กคอร์ดในแบบแผ่นข้อมูลย่อย แสดงในแผ่นข้อมูลย่อย โดยการคลิกแสดงตัวบ่งชี้ขยาย
 2. คลิกขวาในฟิลด์ในแบบฟอร์ม ฟอร์มย่อย แผ่นข้อมูลแบบ หรือแผ่นข้อมูลย่อยคุณกรองข้อมูล และพิมพ์ค่าที่คุณกำลังค้นหาในตัวกรองสำหรับกล่องบนเมนูทางลัด
 3. กด ENTER เพื่อใช้ตัวกรอง และจากนั้น ปิดเมนูทางลัด

ตัวกรอง/เรียงลำดับขั้นสูง

 1. เปิดแบบฟอร์มในมุมมองฟอร์ม ตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์มในมุมมองแผ่นข้อมูล
 2. คลิกในรูปแบบ ฟอร์มย่อย แผ่นข้อมูลแบบ หรือแผ่นข้อมูลย่อยที่คุณต้องการกรอง
 3. ในการเรกคอร์ดเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวกรองแล้ว คลิกตัวกรอง/เรียงลำดับขั้นสูง.
 4. เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องระบุค่าหรือเงื่อนไขอื่นที่ตัวกรองจะนำมาใช้เพื่อค้นหาระเบียนที่ตารางออกแบบ
 5. เมื่อต้องการระบุลำดับการเรียง คลิในนั้นเรียงลำดับเซลล์สำหรับฟิลด์ คลิกลูกศร และจากนั้น เลือกการเรียงลำดับ Microsoft Access first sorts the leftmost field in the design grid, and then it sorts the next field to the right, and so on.
 6. ในการเงื่อนไขcell for the fields that you have included, enter the value that you are looking for or enter an expression.
 7. ในการตัวกรองเมนู คลิกใช้ตัวกรองto view the filter's results.
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about sorting data in Access, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
304250How to sort records in an Access database in Access 2002
OfficeKBHowTo inf ACC2002 reviewdocid ACC2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 304259 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 04:13:53 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfilters kbdatabase kbinfo kbhowto kbmt KB304259 KbMtth
คำติชม