ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันของตัวเลือกใน SharePoint แบบออนไลน์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3048806
บทนำ
Containsinformation บทความนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันของตัวเลือกใน SharePoint แบบออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
Changeswere ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันของลักษณะการทำงานใน SharePoint แบบออนไลน์ได้ ก่อนที่จะปรับปรุง โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ร่วมกันเฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่สืบทอดสิทธิ์จากโฟลเดอร์ ผู้ใช้ changeslets ใหม่ร่วมกันเมื่อพวกเขาใช้ร่วมกันโฟลเดอร์เนื้อหาทั้งหมด (แม้แต่เฉพาะ permissioned ข้อมูล) ในโฟลเดอร์ เมื่อต้องการ dothis เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ร่วมกันทุกอย่างในโฟลเดอร์นี้ รายการคู่ที่ มีสิทธิ์เฉพาะในกล่องโต้ตอบใช้ร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์นั้น

ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมออกจากการทำงานนี้ใหม่ ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ร่วมกันทุกอย่างในโฟลเดอร์นี้ รายการคู่ที่ มีสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ใช้ร่วมกันเฉพาะโฟลเดอร์และเนื้อหาที่สืบทอดสิทธิ์ แบบจำลองพื้นฐานของสิทธิ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ยัง คุณลักษณะนี้ไม่มีเปลี่ยนของผู้ใช้สามารถใช้ร่วมกัน หรือการค้นหาเนื้อหาที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึง

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้ถูกจัดวางกับ SharePoint ออนไลน์อยู่ในขณะนี้ ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ยังได้ รอสำหรับองค์กรของคุณจะได้รับการปรับปรุงล่าสุด

ภาพหน้าจอของจอภาพใน SharePoint แบบออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์
แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่สืบทอดสิทธิ์จากโฟลเดอร์แม่จะมีสิทธิ์เหมือนกับเป็นโฟลเดอร์หลัก แฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้สิทธิ์เฉพาะถ้าผู้ใช้ที่ใช้งานร่วมกันกับผู้ใช้รายใหม่ สร้างการเชื่อมโยงแบบไม่ระบุชื่อแขก หรือด้วยตนเองหยุดสืบทอดสิทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบทอดสิทธิ์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ