ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  .admx ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง (gpedit.msc) ใน Windows

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3049255
  อาการ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณสามารถติดตั้งภาษาเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์
  • คุณตั้งค่าทั้งสองแบบ หน้าต่างภาษาที่ใช้แสดงแทน และ การแทนที่สำหรับวิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น ตัวเลือกภาษาใหม่ภายใต้การ การตั้งค่าขั้นสูง ของ ภาษา ใน'แผงควบคุม'
  • คุณเปลี่ยนภาษาของระบบ
  ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นในคอมพิวเตอร์:

  ข้อผิดพลาดในแฟ้มข้อความของข้อผิดพลาดในภาษาญี่ปุ่นภาพหน้าจอของข้อผิดพลาด
  InetRes.admx 管理用テンプレート

  リソース ' $(สายอักขระ Advanced_EnableSSL3Fallback)' が見つかりませんでした。 (属性 displayName で参照) ファイル C:\Windows\PolicyDefinitions\inetres.admx、行 795、列 308

  ภาพหน้าจอของข้อผิดพลาด Inetres.admx ในภาษาญี่ปุ่น
  Pinting.admx 管理用テンプレート

  リソース ' $(สายอักขระ ShowJobTitleInEventLogs)' が見つかりませんでした。 (属性 displayName で参照) ファイル C:\Windows\PolicyDefinitions\Printing.admx、行 721、列 7

  ภาพหน้าจอของข้อผิดพลาด Printing.admx ในภาษาญี่ปุ่น
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหลายระบบแฟ้มหลักต้องถูกปรับปรุงเมื่อพวกเขาเกี่ยวข้องกับภาษาติดตั้งใหม่
  การหลีกเลี่ยงปัญหา
  เมื่อต้องการแก้ปัญหา ติดตั้งปรับปรุงต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ:หมายเหตุ
  • เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ (2919355) จาก Windows Update, 2932046, 2937592, 2938439, 2934018 และ 2959977 การปรับปรุงจะรวมอยู่ในการติดตั้ง
  • เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งชุดภาษาที่จำเป็นใด ๆ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ