ไม่อนุญาตการรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อย IIS ผ่าน-แม้ว่าการรับรองความถูกต้องสำหรับการร้องขอที่ถูกส่งผ่านทางพร็อกซี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3050055
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อย
 • เซิร์ฟเวอร์ได้รับการร้องขอที่มีการ ผ่านทางส่วนหัว HTTP (เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าการร้องขอของไคลเอ็นต์ถูกเปลี่ยนเส้นทางผ่านทางพร็อกซี)
 • ทรัพยากรที่มีการร้องขอที่ได้รับการป้องกัน ด้วยการแยกย่อยการรับรองความถูกต้อง
 • มีสร้างคำขอรองในไปป์ไลน์ IIS ตัวอย่างเช่น ส่งคำขอสำหรับเอกสารเริ่มต้นของไดเรกทอรี และ URL ที่จะถูกส่งไปยังเครื่องหมายทับ (/) เป็นอักขระตัวสุดท้าย
ในสถานการณ์สมมตินี้ การแยกย่อยการรับรองความถูกต้องล้มเหลว และเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับการตอบสนองต่อ 401
สาเหตุ
สำหรับคำร้องขอที่ส่งผ่านทางพร็อกซี และที่ ร้องขอย่อยถูกสร้างขึ้นในไปป์ไลน์ IIS, IIS ไม่สามารถเชื่อถือใบรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อยสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เราขอแนะนำให้ คุณแก้ไขปัญหานี้ โดยการตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ที่ใช้การรับรองความถูกต้องชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าเว็บไซต์ได้ โดยใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows หรือการรับรองความถูกต้องพื้นฐานผ่านขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) ถ้าคุณไม่สามารถทำได้ที่ คุณควรใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • มีไคลเอ็นต์ใช้ URL ที่ร้องขอที่มีชื่อแฟ้มหลังจากล่าสุด "/" อักขระ
 • ตั้งค่าโหมดไปป์ไลน์ที่มีการจัดการของพูลโปรแกรมประยุกต์เป็นแบบคลาสสิก
 • ใช้การ เขียน URL ของโมดูล เมื่อต้องการเขียนเส้นทาง URL Start "/" เพื่อ/ชื่อแฟ้ม>."

  เมื่อต้องการใช้โมดูลเขียน URL เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การตั้งค่าคอนฟิกโมดูลดังนี้:

  ----------
  system.webServer>    <rewrite>      <rules>        <rule name="<a rule name>" enabled="false">          <match url="(^$|.*/$)" />          <action type="Rewrite" url="{R:0}<a file name that you want the users to access>" />        </rule>      </rules>    </rewrite></system.webServer>
  ----------
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่คือจุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3050055 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/13/2015 11:40:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Information Services 8.5, Microsoft Internet Information Services 8.0, Microsoft Internet Information Services 7.5

 • kbmt KB3050055 KbMtth
คำติชม