"ไม่สามารถแสดงเพจ" เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการหมดเวลาของเซสชันของ SSL 3.0 Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305217
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อ Internet Explorer รุ่น 5.5 Service Pack 1 หรือรุ่นใหม่กว่าพยายาม POST ข้อมูล GET ข้อมูล หรือตั้งค่าการเชื่อมต่อ HTTPS ด้วยเชื่อมต่อคำสั่ง Internet Explorer สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ไม่สามารถแสดงหน้า ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน Internet Explorer 5.5
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ออกข้อความแจ้งเตือน closure ของ SSL 3.0 เป็นพอร์ตที่จะถูกปิดบนเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากการหมดเวลาของเซสชันที่เป็นไปได้ การแจ้งเตือน closure นี้ถูกส่งผ่านเป็นแพคเก็ตที่เข้ารหัสลับไบต์ศูนย์ ข้อความสมบูรณ์ closure เกิดขึ้น โดยใช้แพคเก็ตที่แตกต่างกัน 2 อย่างไรก็ตาม การแจ้งเตือน closure มาถึง ด้วยค่าสถานะของ TCP "จุดการเข้าถึง.. " (ack กด) การแนะนำผู้ใช้โปรแกรมที่มีการปิดเซสชันของ SSL 3.0 และแพคเก็ตอื่น ด้วยค่าสถานะ TCP ".A...F" (Ack Fin) เพื่อที่แนะนำผู้ใช้เลเยอร์ TCP ปิดพอร์ตบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

เนื่องจากการแจ้งเตือน closure มาถึง และสถานะ FIN TCP และการตั้งค่าใหม่จะไม่มีการตั้งค่าภายในแพ็คเก็ตที่ คุณจะไม่มีวิธีการสำหรับ Wininet.dll เพื่อกำหนดว่า นี้ไม่ได้ข้อมูลโปรแกรม และเนื่องจากความตัวนี้ พอร์ตแบบ keep-alive ถูกปล่อยเปิดบนไคลเอ็นต์จนกว่าการโทร Socket รับถัดไป

ซึ่งทำให้ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก Internet Explorer มีพอร์ตแบบ keep-alive สองเปิดไปยังเซิร์ฟเวอร์ และจำนวนการลองใหม่จะเท่ากับ 2 เมื่อได้รับ Socket เกิดขึ้นหลังจากครั้งแรกเพื่อส่งข้อมูล คือการประมวลผลการแจ้งเตือน closure ของ SSL 3.0 และ TCP closure ถูกประมวลผลให้เกิดการพอร์ตแบบ keep-alive แรกต้องปิดและจำนวนการลองใหม่เป็น decremented เนื่องจากจำนวนการลองส่งใหม่ไม่ 0 ไม่มีความพยายาม POST อื่นที่ใช้พอร์ตแบบ keep-alive ที่สอง อย่างไรก็ตาม นี้เกินไปไม่ทำงานเนื่องจากได้นอกจากนี้แล้วปิดข้อมูลดังกล่าวบนเซิร์ฟเวอร์ (แจ้งอีกแบบ SSL 3.0 Closure เตือนและแพคเก็ต TCP Closure สำหรับพอร์ตนี้ที่สองในขณะที่ดำเนินการได้รับเบ้าสำหรับพอร์ต) และจำนวนการลองส่งใหม่เป็น decremented อีกครั้ง ณจุดนี้ จำนวนการลองใหม่อยู่ในขณะนี้ 0 และข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีสร้างที่บ่งชี้ว่า ไม่สามารถแสดงหน้า
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

การเปลี่ยนแปลงรหัสถูกสร้างขึ้นเพื่อความพยายามที่ลดจำนวนความล้มเหลวที่เห็นได้ ด้วย Internet Explorer และข้อความแจ้งเตือน closure ของ SSL 3.0 เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วน mitigation อยู่ในขณะนี้ได้จาก Microsoft แต่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Internet Explorer 6 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

สิ่งสำคัญติดตั้งกุมภาพันธ์ 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
810847โปรแกรมแก้ไขสะสมกุมภาพันธ์ 2003 สำหรับ Internet Explorer
หากคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ก่อนที่คุณติดตั้งกุมภาพันธ์ 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

Internet Explorer 5.01 บน Windows 2000 Service Pack 3

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

 Date    Time  Version     Size   File name-------------------------------------------------------------- 13-Jan-2003 10:03  5.0.3513.1300  461,072  Wininet.dll 				

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

 Date    Time  Version      Size   File name-------------------------------------------------------------- 13-Jan-2003 10:34  5.50.4925.1300  482,064  Wininet.dll 				

Internet Explorer 6

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

 Date    Time  Version      Size   File name-------------------------------------------------------------- 13-Jan-2003 10:05  6.0.2725.1300   583,680   Wininet.dll 				

Internet Explorer 6 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

 Date    Time   Version      Size   File name--------------------------------------------------------------13-Jan-2003 09:34   6.0.2800.1157   585,728   Wininet.dll 				
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 • การปิดการใช้งานการแจ้งเตือน closure ของ SSL 3.0 ในเซิร์ฟเวอร์
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการหมดเวลาแบบ keep-alive Iplanet จาก 30 วินาทีถึง 300 วินาที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
183110wininet จำกัดการเชื่อมต่อสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณอาจยังคงเห็นความล้มเหลว โปรแกรมแก้ไขด่วนมีเฉพาะการแก้ไข mitigation ในความพยายามที่จะแก้ปัญหาความล้มเหลวว่า คุณอาจพบหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน กำหนดคีย์ DWORD ต่อไปนี้ในการ Registry Editor เป็นค่าเท่ากับ เช่น 4:
 • MaxConnectionsPerServer
 • MaxConnectionsPer1_0Server
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. หาและคลิกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี::
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. ถ้าคุณไม่เห็นคีย์ย่อย MaxConnectionsPerServer หรือ MaxConnectionsPer1_0Server เพิ่มคีย์ย่อยของรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกdword.
  2. ประเภท:MaxConnectionsPerServerแล้ว กด ENTER
  3. ประเภท:MaxConnectionsPer1_0Serverแล้ว กด ENTER
หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ ทำให้ WinInet เพื่อไปกับคำแนะนำข้อมูลจำเพาะโพรโทคอล HTTP คุณควรดำเนินดังนี้ถ้าจำเป็น จากนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงการเรียกมาตรฐานเว็บดูในขณะที่การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผล

Microsoft ในขณะนี้กำลังตรวจสอบลักษณะการทำงานนี้ และค้นหาการแก้ไขปัญหาสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ในอนาคต

การตรวจสอบว่า คุณจะมองเห็น SSL 3.0 closure แจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับ Internet Explorer ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ ปิด SSL 3.0 แล้ว เปิดบน SSL 2.0 เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งการแจ้งเตือน closure
 2. บนไคลเอนต์ กำหนดค่า MaxConnectionsPerServer เป็น 1
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
kbiepcbd ISA

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 305217 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 04:37:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbie550presp2fix kbmt KB305217 KbMtth
คำติชม