windows XP พร้อมท์คุณถึง Re-activate หลังจากที่คุณทำการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305356
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณคืนค่าการเรียกใช้ก่อนหน้านี้ติดใช้ Windows XP ตั้งจากสำเนาสำรอง คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ re-activate การติดตั้ง
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฮาร์ดแวร์ปัจจุบันและฮาร์ดแวร์ที่ถูกใช้เมื่อการติดตั้งต้นฉบับถูกสำรอง การเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์เหล่านี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ re-activation เนื่องจากการติดตั้งเดี๋ยวนี้ปรากฏขึ้นเพื่อที่ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ (เพิ่มเติม) windows XP อาจพร้อมท์ให้คุณ re-activate คอมพิวเตอร์ภายใต้มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • คุณคืนค่าจากสำเนาสำรองของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เปิดการใช้งาน
  • คุณได้เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มฮาร์ดแวร์ และนี้ทำให้ Windows XP จะไม่อยู่ที่ระดับการยอมรับ
  • คุณเรียกคืนจากการสำรองข้อมูลล่าสุดที่ทำก่อนที่ จะเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์ และก่อนที่ จะเปิดใช้งาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้
  • สร้างการสำรองข้อมูลอื่นหลังจากที่ติดตั้งหรือฮาร์ดแวร์ที่สำเร็จในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณควรสร้างการสำรองข้อมูลหลังจากที่คุณ re-activate คอมพิวเตอร์

    หมายเหตุ:: ซึ่งจะเป็นการสำรองข้อมูลแฟ้มนั้นจะเต็มสำรอง แบบเพิ่มหน่วยได้เนื่องจากการสำรองข้อมูลแบบเพิ่มหน่วย ต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มฐานข้อมูลการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Windows (Wpa.dbl และ Wpa.bak) จะสำรอง
  • มีพร้อม re-activate คอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณทำการคืนค่าชุดข้อมูลสำรองที่ทำก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 305356 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 04:39:50 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB305356 KbMtth
คำติชม